Du er her: AU » Uddannelse » Bachelor » Medicin

Bacheloruddannelsen i Medicin

Medicin er en professionsuddannelse, som uddanner dig til læge.

Introduktion

På Medicin lærer du først om det raske menneske. Herefter lærer du om sygdomme, og hvordan du kan behandle dem. Når du kender den grundlæggende teori, skal du bruge din viden i praksis både i undervisningen og på klinikophold.

Hverdagen på Medicin

Undervisningen på Medicin veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og klinikophold. I begyndelsen skal du igennem en stor mængde teori, og det vigtigt at have en god læsemakker, som du kan sparre med. Medicin er et fag i konstant udvikling. Der opdages hele tiden nye sygdomme og nye behandlingsformer, så du skal være klar til at videreuddanne dig gennem hele din lægekarriere.

Paratviden, dedikation og detektivarbejde

En sygdom er sjældent som i bøgerne. Der er altid flere eller færre symptomer, og det kræver en stor mængde paratviden, fantasi og grundigt detektivarbejde at finde frem til problemet. For at ruste dig så godt som muligt til det livsvigtige arbejde som læge, stiller studiet store krav til din tid, disciplin og hukommelse.

Du behandler mennesker

I løbet af uddannelsen får du erfaring med den daglige arbejdsgang som læge via klinikophold. Du bruger dine teoretiske og praktiske færdigheder, og du øver dig i kommunikationen med dine patienter. Inden du kommer i klinik på hospitalerne, træner du dine praktiske færdigheder på dukker, testpersoner og på dine medstuderende. Du lærer at sy, lægge drop, give førstehjælp, undersøge knæ, skuldre og meget mere.

Karrieremuligheder

Hvis du ønsker at blive læge, skal du efter bacheloruddannelsen læse yderligere tre år på kandidatuddannelsen. Når du efter seks års studier er uddannet læge venter en årrække med videreuddannelse, så du bliver kvalificeret til at arbejde i sundhedssektoren som eksempelvis hospitalslæge, praktiserende læge eller som forsker på universiteter og i medicinalindustrien. Som bacheloruddannet kan du også læse videre på en række andre kandidatuddannelser.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22010

Adgangskrav 

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
   eller
  • Fysik B og Bioteknologi A
   eller
  • Geovidenskab A og Kemi B 
   eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C 

Hvis du mangler nogle fagniveauer kan du tage dem som suppleringskurser. Læs mere om supplering.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret.

Der vil dog være mulighed for betinget optagelse, hvis der inden den 5. september i ansøgningsåret foreligger dokumentation for beståede specifikke adgangskrav.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende: 1) gennemsnit af særligt relevante fag samt 2) andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
   eller
  • Fysik B og Bioteknologi A
   eller
  • Geovidenskab A og Kemi B 
   eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C 

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Overflytning/genindskrivning

Bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin er dimensioneret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Når optagelsen er gennemført, dimensioneres klinikpladser m.v. efter dette optag, og der kan derfor ikke ske indskrivning undervejs på uddannelsens semestre. Der vil derfor også kun rent undtagelsesvist kunne ske overflytning til/genindskrivning på uddannelsen. Hvis der er særlige forhold på uddannelsen, som bevirker, at der vil være ledige pladser på et semester, vil det fremgå af denne hjemmeside.

Indførelse af minimumsgennemsnit og ny kvote 2 procedure fra optagelsen 2016

Fra 2016 indføres et minimum eksamensgennemsnit på  6,0 uden 1,08 bonus. Dette gennemsnit gælder i både kvote 1 og kvote 2.

Det betyder, at man ikke kan optages på bacheloruddannelsen i Medicin, hvis gennemsnittet i den adgangsgivende eksamen er lavere end 6,0.

Hvis du ikke opfylder kravet om et eksamensgennemsnit på 6,0 uden 1,08 bonus, kan du søge dispensation fra minimumskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kvote 2

Fra 2016 består kvote 2 optagelsen til medicin af to optagelsesprøver: en skriftlig multiple-choice test og multiple mini interviews (en praktisk-mundtlig stedprøve).

Resultatet af multiple choice testen afgør, hvem der inviteres til multiple mini interviews. Resultatet af multiple mini interviews afgør, hvem der tilbydes optagelse i kvote 2 til medicin.

Udvælgelsesproces for at blive inviteret til multiple choice testen:

Alle ansøgere skal opfylde følgende krav:

 • gyldig adgangsgivende eksamen med et gennemsnit på mindst 6,0 efter 7-trinsskalaen (uden 1,08 bonus).
 • bestået dansk A, engelsk B, matematik A, fysik B eller geovidenskab A, og enten kemi B eller bioteknologi A

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, skal du søge en særlig tilladelse, og der vil blive lavet en konkret individuel vurdering.

Hvis du består din adgangsgivende eksamen samme år, som du søger optagelse i kvote 2, vil der blive foretaget en konkret vurdering af de kvalifikationer, du kan dokumentere til ansøgningsfristen d. 15. marts. 

Siden vil løbende blive opdateret med mere information om optagelsesprøverne.

Uddannelsens opbygning

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Medicin kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Studieliv

Undervisningen på Medicin

På Medicin bliver du en del af et hold på cirka 25 studerende. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, der foregår i et stort auditorium med hele årgangen, holdundervisning, laboratorieøvelser og klinisk undervisning i grupper på 6-12 studerende. Du har også mulighed for at blive del af en læsegruppe, hvor i sammen løser praktiske og teoretiske opgaver.

Klinikophold                                     

På bacheloruddannelsen i Medicin er der indlagt et klinikophold. Her bliver du introduceret til det kliniske lægearbejde. Opholdet giver dig et indtryk af, hvordan livet som læge er. Du får afprøvet dine praktiske færdigheder, og samtidig lægges der stor vægt på, at du bliver trænet i at kommunikere med patienter.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for studerende på 1. semester på Medicin.

Mandag:
8-11: Forelæsning i Mikroskopisk anatomi
11-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Studiestart

Tirsdag:
8-10: Forelæsning i Studium Generale
10-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Makroskopisk anatomi

Onsdag:
8-11: Holdundervisning i Mikroskopisk anatomi
11-13: Forberedelse
13-16: Øvelser i Mikroskopisk anatomi

Torsdag:
8-11: Forelæsning i Makroskopisk anatomi
11-16: Forberedelse

Fredag:
8-10: Øvelser i makroskopisk anatomi
10-12: Forberedelse
12-15: Forelæsning i studiestart

Studielivet uden kitler

Undervisningen på Medicin foregår mange forskellige steder. Derfor har de studerende et fælleshus, Medicinerhuset, hvor I kan mødes i hyggelige rammer. Medicinstudiet er også kendt for sit rige foreningsliv, som du kan deltage aktivt i.

Medicinerrevyen
Har du lyst til at skrive manuskripter, stå på scenen, spille musik eller lave kostumer, så er Medicinerrevyen noget for dig. Hvert år opfører foreningen Danmarks største studenterrevy i Tivoli Friheden i Aarhus.

Umbilicius
På Medicin er der naturligvis også en festforening, der hver fredag afholder fredagsbar i Medicinerhuset. Flere gange i løbet af semestret bliver der også afholdt større fester. Umbilicius er også arrangør af den årlige Kapsejlads, hvor der kæmpes om ”Det gyldne bækken” for øjnene af cirka 20.000 medstuderende i Uniparken.

Medicinerrådet
Har du lyst til at tale dine medstuderendes sag? Så meld dig ind i Medicinerrådet og vær med til at beslutte, hvad studiet skal indeholde af fag og kurser. Rådet består af 30 studerende, der repræsenterer de studerende i universitetets styrende organer.

Selskab for medicinsk studenterforskning (SMS)
SMS er en forening for forskningsinteresserede medicinstuderende. Foreningen arrangerer en række kurser og arrangementer, der sætter fokus på at skabe gode rammer for studenterforskning og udbrede kendskabet til forskningsområder.

Læs i udlandet

I løbet af din bacheloruddannelse i Medicin er det muligt at blive sendt på udviklings- og klinikophold i udlandet. Du kan tage af sted gennem tilrettelagte udvekslingsprogrammer eller selv planlægge dit udlandsophold. Som studerende på Medicin i Aarhus kan du også tage med foreningen IMCC til verdens brændpunkter.

Følg studielivet på yourniversity.au.dk

Karriere

For at blive færdiguddannet læge, skal du læse videre på kandidatuddannelsen i Medicin. Som bacheloruddannet har du udover kandidatuddannelsen i Medicin adgang til kandidatuddannelserne i Biomedicinsk Teknik og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Som kandidatuddannet skal du efterfølgende igennem et 12 måneder langt forløb på den kliniske basisuddannelse. Herefter kan du blive ansat i en ét-årig introstilling, hvorefter du skal specialisere dig inden for et hovedområde, hvilket tager cirka fem år.

Alternative jobmuligheder

Du har som færdiguddannet læge mulighed for at få arbejde på hospitaler og i almen praksis. Du kan også arbejde inden for medicinalindustrien, som underviser eller forsker. Du kan også arbejde med humanitært arbejde hos eksempelvis Læger uden Grænser eller andre NGO’er, hvor du kan bruge din lægefaglige viden under specielle forhold.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.08.2015