MUSIKVIDENSKAB

Om musikken både teoretisk, praktisk, som kultur og som historisk fænomen.

Introduktion

På Musikvidenskab undersøger du musikken ved hjælp af teori og analyse. Du arbejder med rytmisk sammenspil, arrangementer, korledelse og udvikling af dine evner i sang og klaver. Du arbejder med genrer fra forskellige perioder og verdensdele, og du lærer at formidle musik som dirigent, oplægsholder, korleder, skribent, sanger og musiker.

Hverdagen på Musikvidenskab

På Musikvidenskab fordyber du dig i musik med bogen i den ene hånd og trommestikken i den anden. Du har både forelæsninger, workshopundervisning på mindre hold, skriftlige og mundtlige opgaver, sammenspil og soloundervisning i klaver og sang. For at komme ind på Musikvidenskab skal du igennem en praktisk optagelsesprøve, hvor du skal igennem sang- hørelære- musikteori- og klaverprøver.

Underviserlinjen eller kulturlinjen

Efter første år vælger du mellem to forskellige linjer, som peger mod hver sit karriereforløb. Du kan vælge underviserlinjen, hvor du har praktiske fag som sang, klaver, korledelse og arrangement. Du kan også vælge kulturlinjen, som har fokus på teoretiske, kulturelle og teknologiske aspekter af musikken. Her kan du fordybe dig i emner som musikkultur, publikum, copyright, musikpolitik og musikalsk produktion.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Musikvidenskab kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Musikvidenskab, som giver dig kompetencer til at arbejde som musikunderviser på gymnasier, højskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Du kan også arbejde i kultursektoren med eksempelvis formidling, afvikling, produktion eller som udøvende musiker.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22330

Ansøgningsfrist

Der afholdes adgangsprøver primo juni. Alle ansøgere til Musikvidenskab, både kvote 1 og kvote 2, skal derfor indsende deres ansøgning om optagelse til fristen den 15. marts.

 

For at søge denne uddannelse kræves:

 En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog
 • Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

 

Adgangsprøve

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab skal du, ud over at opfylde de specifikke adgangskrav, bestå en adgangsprøve, før du kan blive optaget på studiet. Det gælder både i kvote 1 og kvote 2.

I 2017 finder adgangsprøven sted d. 29.-30. maj og 6.-9. juni. Der udsendes invitationer til adgangsprøven i uge 17. Invitationerne sendes pr. e-mail til den mailadresse, ansøgeren har angivet ved oprettelse af sin ansøgning på optagelse.dk. I e-mailen er der et link til tilmelding til prøven, hvor ansøgerne selv kan vælge det tidspunkt, der passer dem bedst. Prøvetidspunkterne fordeles efter først til mølle-princippet. Der er under normale omstændigheder ikke mulighed for at deltage i prøven på andre tidspunkter. 

Læs nærmere om adgangsprøven i denne pdf.

Hvis der bliver ledige pladser, som kan søges i 2. optagelsesrunde, vil adgangsprøven finde sted medio august. 

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab er bygget op omkring historiske, kulturelle, analytiske og praktiske studier af kompositions- og populærmusik i forskellige perioder. På Musikvidenskab kommer du til at opleve, at der er et stort samspil mellem teori og praksis. På andet år af uddannelsen skal du vælge imellem Underviserlinjen eller Kulturlinjen. På Underviserlinjen er der primært fokus på de praktiske fag, mens Kulturlinjen fokuserer mere på det teoretiske og undersøgende i faget.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Musikvidenskab kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Studieliv

Undervisningen på Musikvidenskab

Som studerende på Musikvidenskab kommer du til at opleve en meget varieret undervisning. Du har forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster foran hele din årgang. Derudover har du holdundervisning, hvor du skal deltage aktivt, samt undervisning i mindre grupper i forbindelse med arrangement- og instrumentundervisning. Du bliver også en del af en læsegruppe, hvor I sammen skal gennemgå teksterne samt forberede og holde oplæg.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på Musikvidenskab. Musikvidenskab er et fuldtidsstudie, og du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange – både praktisk og teoretisk.

Mandag
9-11 Holdundervisning i Korsang og vokal bevidsthed
13-16 Forelæsning i Grundkursus i musikhistorie- og teori

Tirsdag
9-13 Forberedelse
14-16 Øvelser i Musikliv, musikkultur og medier
16-18 Øvelser i Grundkursus i musikøvelser- og teori

Onsdag
8-9 Forelæsning i Arrangements- og instrumentforståelse
10-12 Holdundervisning i Grundkursus i musikøvelser- og teori
12-16 Forberedelse

Torsdag
8-11 Forelæsning i Musikliv, musikkultur og medier
11-14 Forberedelse
14-16 Holdundervisning i Arrangements- og instrumentforståelse

Fredag
8-10 Øvelser i Arrangements- og instrumentforståelse
10-15 Forberedelse

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab

Det sociale studieliv

På Musikvidenskab har du din daglige gang på Kasernen sammen med studerende fra andre æstetiske fag som Dramaturgi, Litteraturhistorie og Retorik. Her er der blandt andet rig mulighed for at give den gas i øvelokalerne – både i hverdagene, om aftenerne og i weekenderne. Derudover har du mulighed for at deltage i en masse sociale foreninger:

Koncertcaféen
Her har du mulighed for at øve dig i de sange, du eventuelt skal til eksamen i. Publikum vil typisk være dine medstuderende.

Fagligt forum
I Fagudvalget får du medindflydelse på studiemiljøet, og du er med til tale de studerendes sag overfor universitetets politiske organer.

Kasernebaren
I samarbejde med de andre æstetiske fag afholder Kasernebaren fredagsbar hver fredag. Her er mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik, som du måske selv står for.

Visir
Visir er Kasernens studenterblad, som henvender sig til dig, der har lyst til at skrive. Visir skriver om de studerendes interesser og tager imod alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.

Læs i udlandet

Som studerende på Musikvidenskab har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Det kan eksempelvis være i en by, hvor musikmiljøet matcher dine interesser. Et udvekslingsophold udvikler grundlæggende dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet i Musikvidenskab afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidat, du eventuelt senere vælger.

Som bachelor i Musikvidenskab opnår du en stor praktisk og teoretisk forståelse for musik og musikkens store mangfoldighed. Du bliver i stand til at lede og formidle på et højt niveau – både i underviserrollen, som dirigent, musiker eller skribent. Samarbejde og samspil er en vigtig del af musik, og du lærer derfor, hvordan man bedst faciliterer samarbejde, og hvordan din egen rolle er i en sammenspilssituation.

Størstedelen af alle færdiguddannede kandidater fra Musikvidenskab kommer til at arbejde med undervisning på eksempelvis gymnasier, seminarier eller musikskoler. Du kan også komme til at arbejde som projektmedarbejder i for eksempel en kulturinstitution eller som sanglærer, korleder og dirigent, hvor du gør brug af uddannelsens fokus på musikpædagogik.

Tilvalg

På dit sidste år af bacheloruddannelsen skal du have et tilvalg. Her har du mulighed for at vælge imellem en lang række af fag. Tidligere har studerende fra Musikvidenskab blandt andet valgt:

 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Film og tv
 • Tilvalg i Engelsk

Kandidat

De fleste bachelorer i Musikvidenskab vælger efterfølgende at fortsætte på en kandidatuddannelse. Nogle uddannelser kræver specielle tilvalg, men du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Musikvidenskab, hvor du får en specialiseret viden om musikkens mange fremtrædelsesformer og praksisser.
 • Kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik), hvor du lærer om almen didaktik, men hvor du også går i dybden med musikfagets didaktik i forskellige institutioner.
 • Kandidatuddannelsen i Digital design, hvor du lærer at udvikle og designe produkter inden for en række digitale platforme.
 • Kandidatuddannelsen i Engelsk, hvor du bliver skarp til det engelske sprog og samtidig får et kendskab til kultur og samfundsforhold i de engelsktalende lande.