Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KEMI

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Diplomingeniøruddannelsen i Kemi indeholder et halvt års praktik. Uddannelsen er erhvervsrettet, og efter 3½ år er du klar til at arbejde professionelt som ingeniør.

På diplomingeniøruddannelsen i Kemi får du det bedste fra den naturvidenskabelige og den ingeniørvidenskabelige verden. Du får indblik i den seneste teknologiske udvikling på området, og du lærer at arbejde med kemiske processer både i laboratoriet og i virkeligheden på store anlæg.

I de første fire semestre har du en række obligatoriske kurser, der sikrer, at du får en solid faglig ballast at bygge videre på, når du gradvis skal specialisere dig. Du har fag som matematik, fysisk kemi, processtyring og kemiteknologi.

Måske drømmer du om at arbejde med vandteknologi. Måske drømmer du om at arbejde med udvikling af medicin eller nye energiformer. Eller måske er det noget helt tredje, du interesserer dig for. Diplomingeniørstuderende på Aarhus Universitet har gode muligheder for at forfølge interesser og evt. tage fag på andre uddannelser, hvis de ønsker en tværfaglig profil.

Hvad lærer du?

Som kemiingeniør forventes det af dig, at du kan arbejde i krydsfeltet mellem naturvidenskab og teknologi. Som færdiguddannet vil det i mange tilfælde blive din opgave at tage kemien ud af laboratoriet og ind i et produktionsmiljø. Derfor er der på uddannelsen et forholdsvis stort fagligt fokus på design og styring af kemiske processer i pilotskala.

I løbet af de 3½ år, diplomingeniør­uddannelsen varer, opbygger du gradvis din teoretiske viden inden for kemi gennem arbejdet med virkelige problemstillinger. På hvert eneste semester kommer du til at arbejde med virksomhedscases, og når du er helt nyuddannet, vil du derfor opleve, at du allerede har en rutine og professionalisme, både fra praktikken og fra projektarbejdet, der giver dig et karriereforspring.

Samtidig vil du som færdig diplomingeniør have en indsigt i samfundets kemiteknologiske udfordringer, og virksomhedernes helt aktuelle innovationsbehov.

En vigtig del af uddannelsen til diplomingeniør handler også om din personlige udvikling. Du skal lære at tænke og arbejde som en ingeniør – at få idéer, samarbejde med andre, styre projekter, tænke kritisk og forholde dig til de teknologier, du har mellem hænderne.

Med andre ord, får du travlt. De fleste diplomingeniørstuderende oplever en meget stejl læringskurve og en stor motivation – netop fordi, virkeligheden er en del af deres pensum.

Hverdagen på studiet

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Kemi er dialogbaseret og foregår på hold, og du har et tæt samarbejde med dine medstuderende og undervisere og i mange tilfælde også virksomheder. Du har selvfølgelig også forelæsninger og laboratorietimer, hvor du lærer du at designe forsøg og beskrive og analysere resultaterne.

Som studerende på en diplomingeniøruddannelse arbejder du i høj grad projektbaseret. I hvert eneste semester anvender du din viden og de nyeste kemiske teknologier i helt konkret case-arbejde.

Aarhus Universitet har investeret i nye faciliteter til ingeniørstuderende, og du får adgang til moderne laboratorier med udstyr, der gør det muligt for dig at arbejde med projekter på et højt niveau.

Som diplomingeniørstuderende har du desuden enestående muligheder for at komme et semester til udlandet. Vi har samarbejdsaftaler med mere end 100 universiteter og ingeniørhøjskoler over hele verden. International erfaring er værdifuld, når du skal have dit første job som ingeniør.

Praktiksemester til alle

På femte semester skal du i praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får indblik i arbejdet som kemiingeniør. Aarhus Universitet samarbejder med en lang række virksomheder, og du får hjælp til at finde en praktikplads. Efter praktikken vælger du fag på sjette og syvende semester, så du kan specialisere dig i den retning, du ønsker. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.

Karrieremuligheder

Kemiteknologien vil i de kommende år skabe en gennemgribende transformation af verdenssamfundet, og ingeniører vil få en nøglerolle i denne omstilling. De skal blandt andet være med til at sikre udfasningen af fossile brændsler og implementere helt nye og bæredygtige energiformer. De skal være med til at udvikle nye, sunde fødevarer til en voksende befolkning. De skal være med til at udvikle nye behandlingsformer og medicin til sygdomme. Og de skal være med til at fremstille den næste generation af højteknologiske materialer.

Danmark er med helt fremme i denne udvikling, og som ingeniør med speciale i kemi kan du derfor se frem til enestående muligheder for at få et arbejdsliv, hvor du kan beskæftige dig med det, du interesserer dig for og samtidig gøre en forskel.


U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag formiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Torsdag eftermiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

13.00-13.40

Informationsoplæg Hør om optagelse og adgangskrav, studieforløb, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder ved studievejlederen for Biologi
13.45-15.30

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 13.45

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom.

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Online oplæg om beslægtede uddannelser

Hør online oplæg om de beslægtede uddannelser:

Bioteknologi(diplom og civil), kemiteknologi(civil), kemi(diplom) samt kemi og fødevareteknologi(diplom)

Fredag formiddag den 25. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: annem@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Mød studerende på Kemi

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22890

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A
  • Engelsk B (OBS nyt krav fra optaget 2022)
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
  2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Kemi kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Studieliv

Undervisningen på diplomingeniøruddannelsen i Kemi

Undervisningen foregår primært som dialogbaseret holdundervisning. Denne undervisning kan for eksempel være struktureret med fælles gennemgang af pensum efterfulgt af gruppebaseret arbejde med vejledning fra én eller flere undervisere. Herudover foregår en del af undervisningen som forelæsninger. Du skal også igennem laboratorieøvelser og projektarbejde, som foregår i mindre grupper med mulighed for vejledning. Her lærer du at arbejde praktisk og projektorienteret, og du får erfaring med at bruge forskellige redskaber og metoder, som er vigtige i forbindelse med projektarbejde.

Hverdagen på Kemi

Du skal regne med at have cirka 24 skemalagte undervisningstimer om ugen, og herudover skal du bruge meget tid på selvstændige studier og projektarbejde. Diplomingeniøruddannelsen i Kemi er altså et fuldtidsstudie, og i løbet af dit uddannelsesforløb vil du opleve, at mængden af selvstændigt arbejde og projektarbejde stiger.

Praktik på 5. semester

På 5. semester indgår et obligatorisk 5 måneders praktikforløb, hvor du arbejder som junioringeniør i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller udlandet. Her får du erfaringer med, hvordan en ingeniør arbejder med kemiteknologi i praksis, og hvordan en arbejdsplads fungerer. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed, har du mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé.

Katrines Kælder og Navitas

Der er to forskellige studenterbarer tilknyttet de forskellige diplomingeniøruddannelser. Der er den populære bar Katrines Kælder, som ligger på Aarhus Universitets afdeling på Katrinebjerg, mens fredagsbaren Navitas holder til på afdelingen på havnen.

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan eksempelvis blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere


Som færdiguddannet diplomingeniør i Kemi kan du varetage en række forskellige jobfunktioner. Hvis du er kreativ med sans for innovation, kan du søge et job, hvor forsøg, design og udvikling er i fokus. Her vil din funktion typisk være udviklingsingeniør. Hvis du foretrækker at arbejde mere systematisk, kan du eksempelvis arbejde som projekt- eller driftsleder, hvor du sørger for drift, kontrol og vedligehold af for eksempel produktionsanlæg. Du kan også søge arbejde som rådgivende ingeniør, hvis du har en særlig interesse for at vurdere og rådgive på baggrund af din faglighed og ønsker et job, der favner konsulentarbejde og tilsynsføring. Som ingeniør vil du altså både kunne søge job som specialist, generalist og som leder.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.