Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KLASSISK ARKÆOLOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 6,6 (Standby: 5,4)   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

Klassisk Arkæologi er studiet af de antikke kulturer i Middelhavsområdet herunder Grækenland og de græske kolonier, de hellenistiske kongedømmer samt Italien og Romerrigets provinser. Studiet fokuserer på tiden fra ca. 1000 f.v.t. til ca. 500 e.v.t. Udgangspunktet er antikkens materielle kulturarv i form af f.eks. bygningslevn, landskaber og arkæologiske fund. Desuden inddrages oldgræske og latinske tekster til at belyse samfundsmæssige og politiske forhold.

Studiet

Gennem studier af materielle levn og skriftligt kildemateriale lærer du at analysere og forstå de græsk-romerske oldtidskulturer og deres betydning for senere perioder. Faget anvender både arkæologiske, historiske, kulturhistoriske og kunsthistoriske metoder og teorier. Studiet giver dig en kritisk bevidsthed om antikkens historiske kulturer, og du opnår færdigheder i f.eks. dataindsamling, dataanalyse og faglig formidling.

En international uddannelse

Bacheloruddannelsen i Klassisk Arkæologi er særdeles internationalt orienteret. I studiet beskæftiger du dig primært med Middelhavsområdets arkæologi, og foruden latin og græsk skal du i løbet af studiet tilegne dig viden på flere forskellige sprog. Du får også mulighed for at tage et semester ved et universitet i udlandet samt at deltage i feltarbejde i forskellige lande.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Klassisk Arkæologi giver adgang til en række kandidatuddannelser f.eks. kandidatuddannelsen i Arkæologi, som er en direkte overbygning på Bacheloruddannelsen. Det kan føre videre til et ph.d.-studie eller give dig jobmuligheder på museer, ved nationale og internationale forskningsprojekter samt inden for formidling og administration i både det offentlige og private erhvervsliv.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22290

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen**
 • Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen**

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

**Hvis du ikke har bestået Græsk A eller Latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft Græsk A eller Latin A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Uddannelsens opbygning

Fagene på Klassisk Arkæologi giver dig en indføring i teori og praksis omkring udgravning og fortolkning af materielle levn fra middelhavsområdet. Du bliver blandt andet introduceret til latin og græsk samt antikkens kulturhistorie. Desuden stifter du bekendtskab med de værktøjer, der er nødvendige, når arkæologer skal udgrave, datere og fortolke genstande fra området. Selvom det ikke er en obligatorisk del af uddannelsen, kommer mange studerende med på udgravninger i løbet af deres sommerferie. På 7. og 8. semester har du også mulighed for at vælge et tilvalg.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelse.

Studieliv

Det faglige studieliv på Klassisk arkæologi

Årgangene på Klassisk Arkæologi er relativt små, så undervisningen foregår på hold, hvor der er god mulighed for forskellige undervisningsformer og diskussion med underviseren. Du bliver en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg, diskutere det faglige indhold og fremlægge det på holdet. En del af undervisningen foregår sammen med studerende, der læser Klassisk filologi (græsk og latin), og der er et stort fællesskab mellem studerende på tværs af studierne.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Klassisk Arkæologi. Som du kan se, kommer du til at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen, hvilket modsvarer et fuldtidsstudie (37-40 timer om ugen), selvom du måske ikke har så mange undervisningstimer. Derfor bliver du i løbet af din studietid også god til at strukturere din tid.

Mandag:
8-10 Latin 1
10-13 Læsning
13-15 Øvelser Latin 1
15-16 Læsning

Tirsdag:
8-10 Læsning
10-12 Introduktion til græsk arkæologi
12-16 Læsning

Onsdag:
8-10 Læsning
10-12 Informationssøgning
12-16 Læsning
16-17 Instruktor i Latin 1

Torsdag:
8-11 Læsning
11-14 Øvelser: Introduktion til græsk arkæologi

Fredag:
8-10 Øvelser Latin 1
10-13 Læsning til næste uge
13-16 Forberedelse i studiegruppen
16-17 Fredagsbar

Det sociale liv på Klassisk Arkæologi

Studielivet byder på en masse faglige og sociale aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i: 

 • Symposion: Klassisk arkæologi deler fredagsbar med de andre klassiske studier. Det er et socialt samlingssted for både arkæologer og filologer, hvor mange gearer ned efter ugens arbejde.
 • Vox Populi: Klassiske Studier har et fagblad ved navn Vox Populi. Her deler studerende, forskere og undervisere ud af deres nyeste opdagelser om den græsk-romerske antik. Læs bladet.
 • Fagudvalget: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget. Klassisk arkæologi deler fagudvalg med de andre klassiske studier. 
 • Klassiske Studiers Seminarrække: I denne seminarrække inviteres der til foredrag en gang om måneden, og du får her mulighed for at høre om de nyeste forskningsresultater inden for dit fag samt at møde nationale og internationale forskere.
 • Antikmuseet : Museet danner ramme for nogle af undervisningsforløbene, men er også et rum for refleksion og studier. Desuden er der løbende 6-8 studerende ansat som studentermedhjælpere til bl.a. omvisninger og vagt, så her er der mulighed for at få de første erhvervserfaringer.

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Læs i udlandet

Det er muligt at tage et semester i udlandet på Klassisk arkæologi. Under et udvekslingsophold forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. I sommerferien kan du også finde udgravningssteder ved Middelhavet og selv komme ned og få jord under neglene. Du har også mulighed for at bruge nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med andre universiteter i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for sin beliggenhed ved skov og strand samt mange kulturelle arrangementer året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du er færdig med at læse Klassisk arkæologi, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilken kandidatuddannelse du vælger.

Under studiet i Klassisk arkæologi lærer du at systematisere og dokumentere komplekst materiale. Din viden om udgravningens aspekter giver dig forståelse for, hvordan man samarbejder med andre mennesker og leder forskellige projekter. Igennem dit arbejde med det antikke Grækenland og Rom får du en historisk forståelse, som du kan bruge på andre kulturer og perioder.

Mange kandidater i Arkæologi arbejder som administrative medarbejdere, konsulenter eller projektledere. Det er også muligt at arbejde som formidler ved eksempelvis museer eller gallerier. Du kan også komme til at arbejde med forskning og udgravning i middelhavsområdet eller i Danmark.

Tilvalg

Du har mange muligheder, når du skal vælge tilvalg i løbet af dit studie. Andre studerende på Klassisk Arkæologi har valgt: 

 • Tilvalg i Museologi: Kuratering og kulturarv
 • Tilvalg i Religionsvidenskab
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur

Kandidat

De fleste bachelorer i Klassisk arkæologi vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Arkæologi, hvor du i højere grad specialiserer dig i enkelte emner i relation til materielle levn fra antikken.
 • Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab (Linjen Digitalt Liv), hvor du undersøger samspillet mellem mennesker, organisationer samt digitale og sociale medier.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.