Aarhus Universitets segl

KLASSISK ARKÆOLOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22290

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi er studiet af de antikke kulturer i Middelhavsområdet, herunder Grækenland og de græske kolonier, de hellenistiske kongedømmer samt Italien og Romerrigets provinser. Studiet fokuserer på tiden fra ca. 1000 f.v.t. til ca. 500 e.v.t. Udgangspunktet er antikkens materielle kulturarv i form af f.eks. bygningslevn, landskaber og arkæologiske fund. Desuden inddrages oldgræske og latinske tekster til at belyse samfundsmæssige og politiske forhold.

Studiet

Gennem studier af materielle levn og skriftligt kildemateriale lærer du at analysere og forstå de græsk-romerske oldtidskulturer og deres betydning for senere perioder. Faget anvender både arkæologiske, historiske, kulturhistoriske og kunsthistoriske metoder og teorier. Studiet giver dig en kritisk bevidsthed om antikkens historiske kulturer, og du opnår færdigheder i f.eks. dataindsamling, dataanalyse og faglig formidling.

En international uddannelse

Bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi er særdeles internationalt orienteret. I studiet beskæftiger du dig primært med Middelhavsområdets arkæologi og kommer også til at studere tekster på latin og oldgræsk. Du får også mulighed for at tage et semester ved et universitet i udlandet samt deltage i feltarbejde i forskellige lande.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi giver adgang til en række kandidatuddannelser f.eks. kandidatuddannelsen i Arkæologi, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan føre videre til et ph.d.-studie eller give dig jobmuligheder på museer, ved nationale og internationale forskningsprojekter samt inden for formidling og administration i både det offentlige og private erhvervsliv.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Klassisk arkæologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse
 • Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse

Har du ikke bestået Græsk A eller Latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft Græsk A eller Latin A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på historie og kultur, videregående uddannelse inden for humaniora, erhvervserfaring inden for formidling af historie og kultur. 

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi giver dig en indføring i teori og praksis omkring udgravning og fortolkning af materielle levn fra Middelhavsområdet. Du bliver blandt andet introduceret til latin og græsk samt antikkens kulturhistorie. Desuden stifter du bekendtskab med de værktøjer, der er nødvendige, når arkæologer skal udgrave, datere og fortolke genstande fra området. En uddannelsesudgravning indgår i uddannelsen – og efterfølgende tager mange studerende med på andre udgravninger i udlandet, selv om de ikke er en obligatorisk del af uddannelsen. På 7. og 8. semester har du også mulighed for at vælge et tilvalg. Det kan du læse mere om på tilvalgssiden.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk. Der vil desuden ofte forekomme undervisningsmateriale på engelsk og indimellem materiale på andre moderne europæiske sprog som tysk, fransk, italiensk mm.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelse.

Studieliv

Det faglige studieliv på Klassisk arkæologi

Årgangene på bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi er relativt små, så undervisningen foregår på hold, hvor der er god mulighed for forskellige undervisningsformer og diskussion med underviseren. Du bliver en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg, diskutere det faglige indhold og fremlægge det på holdet. En del af undervisningen foregår sammen med studerende, der læser Klassisk filologi (græsk og latin), og der er et stort fællesskab mellem studerende på tværs af studierne.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi. Som du kan se, kommer du til at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen, hvilket modsvarer et fuldtidsstudie (37-40 timer om ugen), selvom du måske ikke har så mange undervisningstimer. Derfor bliver du i løbet af din studietid også god til at strukturere din tid.

Mandag:
8-10 Latin 1
10-13 Læsning
13-15 Øvelser Latin 1
15-16 Læsning

Tirsdag:
8-10 Læsning
10-12 Introduktion til græsk arkæologi
12-16 Læsning

Onsdag:
8-10 Læsning
10-12 Informationssøgning
12-16 Læsning
16-17 Instruktor i Latin 1

Torsdag:
8-11 Læsning
11-14 Øvelser: Introduktion til græsk arkæologi

Fredag:
8-10 Øvelser Latin 1
10-13 Læsning til næste uge
13-16 Forberedelse i studiegruppen
16-17 Fredagsbar

Det sociale liv på Klassisk arkæologi

Studielivet på bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi byder på en masse faglige og sociale aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i: 

 • Symposion: Klassisk arkæologi deler fredagsbar med de andre klassiske studier. Det er et socialt samlingssted for både arkæologer og filologer, hvor mange gearer ned efter ugens arbejde.
 • Vox Populi: Klassiske Studier har et fagblad ved navn Vox Populi. Her deler studerende, forskere og undervisere ud af deres nyeste opdagelser om den græsk-romerske antik. Læs bladet.
 • Fagudvalget: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget. Klassisk arkæologi deler fagudvalg med de andre klassiske studier. 
 • Klassiske Studiers Seminarrække: I denne seminarrække inviteres der til foredrag en gang om måneden, og du får her mulighed for at høre om de nyeste forskningsresultater inden for dit fag samt møde nationale og internationale forskere.
 • Antikmuseet: Museet danner ramme om nogle af undervisningsforløbene, men er også et rum til refleksion og studier. Desuden er der løbende 6-8 studerende ansat som studentermedhjælpere til bl.a. omvisninger og vagt, så her er der mulighed for at få de første erhvervserfaringer.

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Læs i udlandet

Det er muligt at tage et semester i udlandet på Klassisk arkæologi. Under et udvekslingsophold forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. I sommerferien kan du også finde udgravningssteder ved Middelhavet og selv komme ned og få jord under neglene. Du har også mulighed for at bruge nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med andre universiteter i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning, og rejs UD!

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for sin beliggenhed ved skov og strand samt mange kulturelle arrangementer året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret, og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du er færdig med at læse Klassisk arkæologi, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilken kandidatuddannelse du vælger.

Under studiet på bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi lærer du at systematisere og dokumentere komplekst materiale. Din viden om udgravningens aspekter giver dig forståelse for, hvordan man samarbejder med andre mennesker og leder forskellige projekter. Igennem dit arbejde med det antikke Grækenland og Rom får du en historisk forståelse, som du kan bruge på andre kulturer og perioder.

Mange kandidater i Arkæologi arbejder som administrative medarbejdere, konsulenter eller projektledere. Det er også muligt at arbejde som formidler ved eksempelvis museer eller gallerier. Du kan også komme til at arbejde med forskning og udgravning i Middelhavsområdet eller i Danmark.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Klassisk arkæologi har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Museologi: Kuratering og kulturarv
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi, vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge: