Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KLASSISK ARKÆOLOGI

Studiet af den græsk-romerske oldtid fra omkring 1000 f.v.t. til cirka 500 e.v.t.

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2019: 6,6 (Standby: -)   |   Kvote 2 2019: 4,8 (Standby: -) (Vejledende)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

På Klassisk arkæologi lærer du at analysere materielle levn fra den græsk-romerske oldtid med henblik på at skabe indsigt i de antikke samfund og kulturer. Du arbejder også med praktisk feltarbejde, hvor du lærer udgravnings- og opmålingsteknik.

Klassiske perspektiver

I løbet af de første to år på Klassisk arkæologi studerer du materielle levn fra den græsk-romerske oldtid samt periodens kunst- og kulturhistorie. Du arbejder også med at sætte Antikken i perspektiv til nutiden inden for områder som politiske systemer, filosofi, æstetik, retorik, teater, arkitektur, kunst og meget andet. Du lærer også at videreformidle din viden om Antikken på mange niveauer.

Middelhavet og Museer

På Klassisk arkæologi beskæftiger du dig primært med fortidslevn, der befinder sig i Middelhavsområdet, på museer og i privatsamlinger verden over. Klassisk Arkæologi er en internationalt orienteret uddannelse, du lærer flere sprog undervejs i studiet foruden græsk og latin, og du kommer til at besøge ruiner og museer i Middelhavslandene.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Klassisk arkæologi giver dig adgang til en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Arkæologi, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig jobmuligheder på museer, inden for administration, fundraising, formidling samt ved nationale og internationale forskningsprojekter, som eksempelvis indebærer udgravninger i Middelhavslandene.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22290

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen*
 • Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen*

*Hvis du ikke har bestået Græsk A og Latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft Græsk A og Latin A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog

Uddannelsens opbygning

Fagene på Klassisk Arkæologi giver dig en indføring i teori og praksis omkring udgravning og fortolkning af materielle levn fra middelhavsområdet. Du bliver blandt andet introduceret til latin og græsk samt antikkens kulturhistorie. Desuden stifter du bekendtskab med de værktøjer, der er nødvendige, når arkæologer skal udgrave, datere og fortolke genstande fra området. Selvom det ikke er en obligatorisk del af uddannelsen, kommer mange studerende med på udgravninger i løbet af deres sommerferie. På 7. og 8. semester har du også mulighed for at vælge et tilvalg.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelse.

Studieliv

Det faglige studieliv på Klassisk arkæologi

Årgangene på Klassisk arkæologi er ikke så store, så undervisningen foregår på hold, hvor der er god mulighed for interaktion og diskussion med underviseren. Du bliver også en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg, diskutere det faglige indhold og fremlægge det på holdet. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Klassisk arkæologi. Som du kan se, kommer du til at bruge en del tid på at forberede dig til undervisningen. Derfor er Klassisk arkæologi er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du måske ikke har så mange undervisningstimer, som du er vant til. Derfor bliver du i løbet af din studietid også god til at strukturere din tid.

Mandag:
8-10 Latin 1
10-13 Læsning
13-15 Øvelser Latin 1
15-16 Læsning

Tirsdag:
8-10 Læsning
10-12 Introduktion til græsk arkæologi
12-16 Læsning

Onsdag:
8-10 Læsning
10-12 Informationssøgning
12-16 Læsning
16-17 Instruktor i Latin 1

Torsdag:
8-11 Læsning
11-14 Øvelser: Introduktion til græsk arkæologi

Fredag:
8-10 Øvelser Latin 1
10-13 Læsning til næste uge
13-16 Forberedelse i studiegruppen
16-17 Fredagsbar

Det sociale liv på Klassisk Arkæologi

Studielivet byder på en masse faglige og sociale aktiviteter. Du kan blandt andet deltage i: 

 • Symposion: Klassisk arkæologi deler fredagsbar med de andre klassiske studier. Det er et socialt samlingssted for både arkæologer og filologer, hvor mange gearer ned efter ugens arbejde.
 • Agora: Klassiske Studier har et fagblad ved navn Agora. Her deler studerende, forskere og undervisere ud af deres nyeste opdagelser om den græsk-romerske antik. Læs bladet.
 • Fagudvalget: Hvis du vil have indflydelse på dit studie, så sker det i Fagudvalget. Klassisk arkæologi deler fagudvalg med de andre klassiske studier. 

Læs i udlandet

Det er muligt at tage et semester i udlandet på Klassisk arkæologi. Under et udvekslingsophold forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. I sommerferien kan du også finde udgravningssteder ved Middelhavet og selv komme ned og få jord under neglene. Du har også mulighed for at bruge nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med andre universiteter i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i E-boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din E-boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Når du er færdig med at læse Klassisk arkæologi, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilken kandidatuddannelse du vælger.

Under studiet i Klassisk arkæologi lærer du at systematisere og dokumentere komplekst materiale. Din viden om udgravningens aspekter giver dig forståelse for, hvordan man samarbejder med andre mennesker og leder forskellige projekter. Igennem dit arbejde med det antikke Grækenland og Rom får du en historisk forståelse, som du kan bruge på andre kulturer og perioder.

Mange kandidater i Arkæologi arbejder som administrative medarbejdere, konsulenter eller projektledere. Det er også muligt at arbejde som formidler ved eksempelvis museer eller gallerier. Du kan også komme til at arbejde med forskning og udgravning i middelhavsområdet eller i Danmark.

Tilvalg

Du har mange muligheder, når du skal vælge tilvalg i løbet af dit studie. Andre studerende på Klassisk Arkæologi har valgt: 

 • Tilvalg i Museologiske studier: Kuratering og kulturarv
 • Tilvalg i Religionsvidenskab
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur

Kandidat

De fleste bachelorer i Klassisk arkæologi vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Arkæologi, hvor du i højere grad specialiserer dig i enkelte emner i relation til materielle levn fra antikken.
 • Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab (Linjen Digitalt Liv), hvor du undersøger samspillet mellem mennesker, organisationer samt digitale og sociale medier.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.