Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KUNSTHISTORIE

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 7,6 (Standby: 6,8)   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

Kunsthistorie handler om kunst og visuelle udtryk i alt lige fra antikke statuer til nutidens reklamefilm. Vi lever i en kultur, hvor det visuelle fylder mere og mere. Vores fysiske og virtuelle rum er tætpakket med visuelle signaler, og vi konsumerer og deler uendelige mængder af billeder på internettet. Vil du lære at afkode visuelle fænomener og forstå, hvordan blikket er blevet iscenesat i kunst og visuel kultur gennem tiden, er kunsthistorie noget for dig. På kunsthistorie lader vi synslyst krydse med kulturkritisk analyse, så fortidens kunst kan forstås i lyset af nutidens og omvendt.

Fra sengotik til selfies

På Kunsthistorie bliver du undervist af nogle af landets dygtigste forskere og teoretikere, der indvier dig i den nyeste forskning i kunst og visuel kultur. De både historiske og nutidige emner omfatter maleri, grafik, arkitektur, design, skulptur, street art, performance, biokunst, digital kunst, foto, video, reklamer og billedkultur på sociale medier. Du kommer til at arbejde med billedanalytiske, kulturhistoriske, religiøse, æstetikteoretiske, idehistoriske, kønsteoretiske, neuroæstetiske, medie- og teknologifilosofiske perspektiver. Derudover reflekterer vi over, hvordan kunsten iscenesættes og formidles på museer og andre kulturinstitutioner.

Hverdagen på Kunsthistorie

Undervisningen på kunsthistorie veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde, øvelsestimer og ekskursioner til udstillinger og museer. Faget sigter mod at skærpe dine analytiske færdigheder på grundlag af en alsidig viden om kunst og visuel kultur. På bachelorniveau uddybes den teoretiske indsigt gennem praktiske øvelser og projekter, der ofte afvikles på kunstmuseer, i byrummet eller hos private virksomheder.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i Kunsthistorie kan du læse videre på en række kandidatuddannelser, eksempelvis kandidatuddannelsen i Kunsthistorie. Uddannelsen kvalificerer dig til mange forskellige typer jobs på eksempelvis kunstmuseer, gallerier og auktionshuse i ind- og udland, undervisning på gymnasier og højskoler og forskning i kunst og visuel kultur. Din evne til at forstå og anvende billeder og dine skriftlige kompetencer åbner desuden for jobmuligheder inden for kommunikation. Kandidater fra Kunsthistorie er også blevet ansat som kulturkonsulenter, projektledere, fondsrådgivere og kulturjournalister.

Tjek om Kunsthistorie er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22300

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)  

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Uddannelsens opbygning

Fagene på Kunsthistorie fokuserer på to centrale områder. Først og fremmest lærer du at analysere visuelle udtryk. Det omfatter både det klassiske maleri, skulpturer og arkitektur og nyere kunstarter som video, fotografi og design. Desuden får du indgående kendskab til kunsthistoriens forskellige epoker - såsom barok og romantik. I løbet af studiet får du også viden om de forskellige kunstinstitutioner og om, hvordan de bruger og præsenterer kunst i forskellige situationer.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Ofte stillede spørgsmål

Kan Kunsthistorie fungere som et alternativ til eller som forberedelse til kunstakademi/ arkitektskole?
Kunsthistorie er en akademisk uddannelse med fokus på analyse af kunst og visuel kultur. Praktiske øvelser og projekter vil fungere som metodiske tilgange i studiets analytiske, teoretiske og historiske arbejde, men der er ikke nogen form for kunstnerisk undervisning.

Kan man have et andet arbejde ved siden af og læse Kunsthistorie som fritidsstudie?
Nej. Kunsthistoriestudiet er et universitetsstudium på fuld tid, og du skal kunne bruge ca. 40 timer om ugen på studiet i hele din studietid. Du kommer selv til at arbejde aktivt med at lære en masse om kunst og visuel kultur, og al undervisning vil kræve aktiv deltagelse og forberedelse.

Kan man læse Kunsthistorie som fjernstudie?
Nej. Der kræves aktiv deltagelse i undervisningen, og obligatorisk forberedelse i din studiegruppe vil meget ofte være påkrævet mellem undervisningsgangene. Du skal derfor kunne være til stede på universitetet hver uge, enten for at deltage i selve undervisningen eller for at kunne arbejde i din studiegruppe.

Er alle teksterne på dansk?
Nej. Selvom dele af pensum er på dansk, er de fleste af de tekster, du skal læse i forbindelse med studiet, på engelsk.

Jeg kan rigtig godt lide kunst – kan jeg regne med, at studiet alene handler om kunstværker?
Nej. Kunsthistoriefaget har udviklet sig, så det i dag beskæftiger sig både med kunstværker OG med billeder i en meget bredere forstand som fx bygninger, reklamer, hjernescanninger, trafikskilte, fødselsdagskort og meget andet. Du behøver ikke at vide noget om disse ting på forhånd, men du skal være indstillet på, at studiet handler om kunst OG om visuel kultur. Det kan du godt glæde dig til: Det er et super spændende felt!

Studieliv

Det faglige studieliv på Kunsthistorie

Undervisningen på Kunsthistorie veksler mellem holdundervisning, projektarbejde og øvelser. Du vil både opleve holdundervisning for hele årgangen, dialogpræget undervisning på mindre hold samt projektarbejde i værkstederne. Samtidig bliver du også del af en studiegruppe, hvor en stor del af det faglige arbejde finder sted. Praktiske projekter fylder meget i gruppearbejdet, og studiegruppen fungerer derudover som et forum for diskussion og forberedelse af oplæg til undervisningstimerne. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Kunsthistorie. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med forberedelse til undervisningen. Derfor er Kunsthistorie et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke nødvendigvis har undervisning hver dag. I løbet af studiet bliver du derfor også god til at planlægge din tid. 

Mandag:
8-17 Læsning

Tirsdag:
8-10 Holdundervisning i Kunst- og visualitetshistorie 1
10-17 Læsning

Onsdag:
8-10 Studiegruppe
10-13 Holdundervisning i Kunst- og visualitetshistorie 1
13-16 Projektarbejde i Visuel analyse og metode 1

Torsdag:
9-16 Holdundervisning i Visuel analyse og metode 1

Fredag:
8-10 Projektarbejde i Kunst- og visualitetshistorie 1
10-14 Læsning
14-16 Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi.

Det sociale liv på Kunsthistorie

På Kunsthistorie har du din daglige gang på den gamle, men restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra de andre æstetiske fag: Litteraturhistorie, Dramaturgi, Musikvidenskab Æstetik og Kultur og Retorik. Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt og tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger: 

 • Visir er Kasernens studenterblad, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays. 
 • KaserneRevyen er for dig, der nyder et godt grin med et gran af alvor. Du kan også selv være med til at sætte dit præg på KaserneRevyen, der altid gerne søger nye medlemmer. Som medvirkende i revyen får du også mulighed for at blive en del af et samarbejde på tværs af de æstetiske fag.
 • Kasernebaren er en fælles fredagsbar for de æstetiske fag på Kasernen, hvor du hver fredag kan nyde en kold øl eller vand, livemusik og samvær med dine medstuderende. 
 • Fæstetik eller Fællesæstetisk festudvalg, står for at arrangere fester for de æstetiske fag.
 • art_instorian  er afdeling for Kunsthistories Instagram. Her kan du blive inspireret af dine undervisere med engagerende diskussioner, underholdende kunstudfordringer og meget mere.    
 • I slutningen af januar afholdes den store Kunsthistoriske Semesterstartsfest hvor alle kunsthistoriestuderende og undervisere er inviteret. Festen arrangeres af frivillige studerende og undervisere, der sørger for at skabe en underholdende og festlig aften.

Læs i udlandet

På Kunsthistorie er det oplagt at tage et semester i udlandet. Her får du en unik mulighed for at dykke ned i et specifikt lands kunsthistorie, besøge nye udstillinger og forbedre dine sproglige evner. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som kunsthistoriker afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

På bacheloruddannelsen i Kunsthistorie lærer du at analysere og forstå visuelle udtryk i deres rette kontekst, og du får en forståelse for, hvordan man kan kommunikere igennem synsindtryk. Desuden får du kendskab til kulturpolitik, samt hvordan kulturinstitutioner organiserer sig. 

En stor del af de færdiguddannede kunsthistorikere arbejder som kommunikationsmedarbejdere eller med administrativt arbejde. Mange får også job i kunstverdenen som eksempelvis projektledere, formidlere eller kunstkuratorer. Det er også muligt at blive underviser på eksempelvis gymnasier, højskoler og lignende.

Læs otte portrætter af færdiguddannede kunsthistorikere og følg deres karriereveje

Tilvalg

Du har mange muligheder, når du skal vælge tilvalg i løbet af dit studie. Andre kunsthistorikere har eksempelvis valgt: 

 • Tilvalg i Museologi: Kuratering og kulturarv
 • Tilvalg i Begivenhedskultur
 • Tilvalg i Cultural and Creative Industries

Kandidat

De fleste bachelorer i Kunsthistorie vælger også at tage en kandidatuddannelse. Du kan for eksempel vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Kunsthistorie, hvor du med afsæt i dit faglige fundament fra bacheloruddannelsen skal lære at opnå større selvstændighed i anvendelsen og vurderingen af de forskellige teorier.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.
 • Kandidatuddannelsen i Æstetik og kultur, hvor du kommer til at studere de æstetiske udtryk i vores kultur og hverdag.