Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

LITTERATURHISTORIE

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 7,4 (Standby: 6,7)   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

På Litteraturhistorie fordyber du dig i klassiske værker. Du forholder dig analytisk til det, du læser, og du lærer at forstå og fortolke værkerne i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.

Mangfoldige verdener

Litteraturhistorie er gotisk gru, skurke, helte, tragedier, børnebøger, slægtshistorier og den store kærlighed. Det er Shakespeare og lufthavnslitteratur, trykte og digitale medier, reklametekster og bogomslag. Du fordyber dig i mange grene af litteraturen, og du undersøger psykologiske, historiske, politiske og filosofiske problemstillinger med udgangspunkt i litterære værker.

Hverdagen på Litteraturhistorie

Undervisningen på Litteraturhistorie bygger på forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor du deltager i diskussioner, holder oplæg og arbejder med din studiegruppe. Du kommer til at arbejde med oversættelse, med flere udgaver af samme værk og med formidling af litteratur. I løbet af uddannelsen læser du tekster på både dansk, engelsk og indimellem også på ikke-nordiske fremmedsprog (evt. hjulpet på vej med oversættelser).

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Litteraturhistorie kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Det kan give dig mulighed for at arbejde som underviser på mange niveauer, som forlagsmedarbejder, ved kulturinstitutioner eller inden for kommunikation, reklame og marketing.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22315

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)  

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Uddannelsens opbygning

Fagene på Litteraturhistorie giver dig indsigt i litteraturens historie fra antikken til i dag. Du får kendskab til de væsentligste litterære genrer og litteraturteorier, og du lærer at analysere litterære tekster i et bredt genremæssigt spektrum.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du se et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres beskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Litteraturhistorie

Til forelæsningerne på Litteraturhistorie gennemgår underviseren ugens tekster for din årgang. Til holdundervisningen deles årgangen op i mindre hold, og du får mulighed for at diskutere pensum med dine medstuderende. Du bliver også en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal forberede oplæg og diskutere det faglige indhold. 

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Litteraturhistorie. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med forberedelse til undervisningen. Derfor er Litteraturhistorie et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du ikke har skemalagte timer hver dag. I løbet af dit studie bliver du derfor god til at strukturere din tid. 

Mandag:
8-17 Læsning

Tirsdag:
8-13 Læsning
14-17 Forelæsning i Tekstanalyse 1

Onsdag:
8-11 Forelæsning i Litteraturhistorie 1: oldtid til middelalder
11-16 Læsning

Torsdag:
8-13 Læsning
11-14 Holdundervisning i Tekstanalyse 1

Fredag:
8-11 Forelæsning i Ny litteratur og formidling
11-15 Forberedelse i studiegruppen
15-17 Fredagsbar

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Litteraturhistorie og Retorik.

Det sociale liv på Litteraturhistorie

På Litteraturhistorie får du din daglige gang på den gamle og nu restaurerede Kaserne. Her kommer du til at gå op og ned af studerende fra andre æstetiske fag som Kunsthistorie, Æstetik og kultur, Dramaturgi, Musikvidenskab og Retorik. Fagene på Kasernen samarbejder om diverse sociale arrangementer, hvilket skaber et unikt, tværfagligt miljø, hvor du har mulighed for at deltage i diverse foreninger: 

 • Standard: Litteraturtidsskriftet Standard har sin rod i Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet.  
 • Visir: Kasernens studenterblad hedder Visir, og her kan studerende fra de forskellige fag på Kasernen udfolde sig. Ordet er frit, og bladet indeholder alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays. 
 • Fællesæstetisk Fredagsbar: De æstetiske fag på Kasernen har en fælles fredagsbar, hvor du hver fredag kan nyde kolde drikkevarer, livemusik og samvær med dine medstuderende. 

Læs i udlandet

På Litteraturhistorie er det oplagt at tage et semester i udlandet. Du kan få en fornemmelse af, hvad der rører sig litterært i andre lande samtidig med, at du udvikler dine sproglige evner. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange aftaler om udveksling, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Jobmulighederne som litteraturhistoriker afhænger af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

Som litteraturhistoriker har du overblik over litteraturens historie fra antikken til i dag, og du kan placere værker i deres rette kontekst. Igennem de mange analyser af litterære tekster, bliver du god til at strukturere og overskue store mængder materiale. 

Mange kandidater i Litteraturhistorie arbejder som kommunikative eller administrative medarbejdere. En stor del får job som undervisere på gymnasier, højskoler og lignende, mens andre bliver kulturformidlere på eksempelvis forlag eller andre kulturinstitutioner. 

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Litteraturhistorie skal du vælge et tilvalg på tredje år. Du har mange valgmuligheder, og andre studerende på Litteraturhistorie har eksempelvis valgt:

 • Tilvalg i Engelsk
 • Tilvalg i Dramaturgi
 • Tilvalg i Billedkunst og visuel kultur 

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Litteraturhistorie, kan du vælge mellem en lang række kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg: 

 • Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie, hvor du udbygger din litteraturfaglige viden og blandt andet øger din evne til at lave en kritisk vurdering af de litterære teorier, som du bruger i analysen af teksterne.
 • Kandidatuddannelsen i Æstetik og kultur, hvor du kommer til at studere de æstetiske udtryk i vores kultur og hverdag.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik, hvor du både opnår journalistiske kompetencer og viden inden for det akademiske fagområde, samtidig med at du lærer at formidle din litteraturhistoriske viden.