Aarhus Universitets segl

RELIGIONSVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22340

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

På bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab lærer du om samspillet mellem religion, kultur og samfund. Du studerer store verdensreligioner, fortidige religioner, nye religioner og religiøse strømninger. Du arbejder også med religiøse fænomener som myter, ritualer, gudsopfattelser, legender og hellighed.

Hverdagen på Religionsvidenskab

Undervisningen på Religionsvidenskab bygger på forelæsninger og undervisning på små hold, hvor du deltager i diskussioner, holder oplæg og arbejder med din studiegruppe. Du lærer om historiske, sociologiske, psykologiske og filosofiske vinkler på religion, og du analyserer religioners aktuelle udformning og samfundsmæssige placering.

Valgfrihed og sprogfag

På bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab får du også kendskab til et kulturbærende klassisk sprog som eksempelvis klassisk arabisk, latin, hebræisk, norrønt eller græsk. Disse udbydes dog ikke alle hvert semester, men i en turnus.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Religionsvidenskab kan du læse videre på adskillige kandidatuddannelser, som giver dig undervisningskompetence til gymnasier, højskoler, seminarier og universiteter. Du kan også arbejde inden for humanitære organisationer, offentlig administration eller med formidling og kultur.

Mød Niels Klærke Bislev, der er kandidat fra Religionsvidenskab og nu ansat som gymnasielærer på Egaa Gymnasium.
Mød Ruth Marbæk Barrit, der er kandidat fra Religionsvidenskab og nu ansat som rådgiver ved Web2Media.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Religionsvidenskab er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Religionsvidenskab:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold med fokus på kultur og religion, videregående uddannelse inden for humaniora, erhvervserfaring inden for formidling af kultur og religion.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab er bygget op omkring flere områder. Du lærer om udvalgte religioners historie og nutidige problemstillinger og om religionsvidenskab set i forhold til humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Desuden får du kendskab til etiske, religionsfilosofiske- og psykologiske problemstillinger, og du lærer ét klassisk sprog at kende.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Religionsvidenskab

På bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab foregår meget af undervisningen på større eller mindre hold. Undervisningsformen vil her veksle imellem forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster, og instruktorundervisning, hvor du og dine medstuderende deltager aktivt i undervisningen via øvelser og diskussioner. På Religionsvidenskab bliver du også en del af en studiegruppe. I skal blandt andet holde oplæg og lave øvelser sammen og eventuelt give hinanden sparring i forbindelse med eksamen.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab. Som ny studerende vil du hurtigt opleve, at Religionsvidenskab er et fuldtidsstudie, svarende til 37-40 timer om ugen. Du har måske ikke så mange fastlagte timer, som du er vant til, men du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange.

Mandag:
8-10 Forelæsning i Religionssociologi og religionspsykologi
11-14 Forelæsning i Religionshistorie med religionsfænomenologi
14-16 Forberedelse

Tirsdag:
8-11 Forberedelse
11-13 Forelæsning i Hinduisme og buddhisme
14-16 Læsning

Onsdag:
8-10 Forberedelse
10-12 Forelæsning i Religionssociologi og religionspsykologi
14-16 Instruktorundervisning i Religionshistorie med religionsfænomenologi 

Torsdag:
8-15 Forberedelse
16-18 Forelæsning i Religionshistorie med religionsfænomenologi 

Fredag:
9-12 Arbejde i studiegruppe
12-15 Forberedelse

Det sociale studieliv

Som studerende på bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab er der en masse sociale aktiviteter at give sig til, når bøgerne lukkes i. Religionsvidenskab ligger fysisk placeret samme sted som Teologi samt Arabisk- og islamstudier, og derfor foregår meget af studiemiljøet også på tværs af disse uddannelser. Du har som studerende mulighed for at deltage aktivt i en masse foreninger som eksempelvis:

 • Religionsvidenskabeligt Fagråd: I Fagrådet kan du være med til at sikre, at de studerende bliver set og hørt i de politiske organer på universitetet. Fagrådet diskuterer blandt andet studiemiljø, sociale tiltag og faglige problemstillinger.
 • Theos Bar: Theos Bar er festforeningen på Religionsvidenskab og Teologi. Hver fredag afholder foreningen fredagsbar, hvor du har mulighed for at nyde en kold øl eller vand med dine medstuderende. Flere gange i løbet af semesteret afholder Theos Bar større fester.
 • TOTEM: Totem er de studerendes tidsskrift på Religionsvidenskab. I TOTEM kan du lade dig inspirere af gode eksempler på eksamensopgaver fra andre studerende og måske endda få udgivet din egen opgave!
 • Figenbladet: Figenbladet er de studerendes eget magasin og er fælles for uddannelserne Teologi, Religionsvidenskab samt Arabisk- og islamstudier. Her kan du læse artikler, boganmeldelser eller et interview med en af vores undervisere, alt sammen skrevet af dine medstuderende. Du kan også selv prøve kræfter med det journalistiske håndværk og blive en del af redaktionen.   
 • Teologisk Julerevy: Hvis man brænder for teater, musik, skrivning af manuskripter og sceneopsætning, så kan man være med i teologisk julerevy, der hvert år spiller for Religionsvidenskab og Teologi.
 • Festudvalget: Festudvalget planlægger årets to store og traditionsrige fester semesterstartsfest og julefest, hvor der er alt fra livemusik og lanciers til karaoke og julerevy.

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine medstuderende og undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for kandidatuddannede i en tilsvarende uddannelse 1-2 år efter færdiggørelsen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Hvilket job du får som færdiguddannet religionsvidenskaber afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidatuddannelse du eventuelt senere vælger.

Bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab giver dig en grundlæggende forståelse for et udsnit af verdens religioner og religiøse fænomener. Du bliver i stand til at se religionens effekt på mennesker, kulturer og samfund. Herunder bliver du også i stand til at undersøge og arbejde med religion fra eksempelvis en sociologisk, psykologisk eller historisk vinkel. Samtidig får du kendskab til et kulturbærende klassisk sprog. Du kan læse om udbuddet i introduktionen.

Med en bacheloruddannelse i Religionsvidenskab kan du læse videre på adskillige kandidatuddannelser, som giver dig undervisningskompetence til gymnasier, højskoler, seminarier og universiteter. Du kan også arbejde inden for humanitære organisationer, offentlig administration eller med formidling og kultur.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Religionsvidenskab har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Humanistiske konfliktstudier
 • Tilvalg i Addressing Global Challenges
 • Tilvalg i Psykologi

Kandidat

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab, kan du vælge at fortsætte på en lang række kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at enkelte kandidatuddannelser kræver specifikke tilvalg: