Aarhus Universitets segl

ARABISK- OG ISLAMSTUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22205

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier handler om sprog, religion, historie, kultur, politik og samfund i den arabiske verden. Du får forståelse for det arabiske hverdagsliv, og du lærer om islam i og uden for den arabiske verden. På  Arabisk- og islamstudier lærer du at læse, tale og skrive moderne standardarabisk. Du bliver ekspert i den arabiske verden, og du lærer at skabe bro mellem Danmark og den arabiske verden inden for mange områder.

Sproget

Moderne standardarabisk er den arabiske verdens fælles sprog. Du læser originaltekster som eksempelvis avisartikler og passager fra koranen. Du får desuden kendskab til udvalgte arabiske dialekter, der bruges i daglig kommunikation. Studiet af det arabiske sprog udgør cirka halvdelen af studietiden.

Dagligdagen på Arabisk- og islamstudier

Undervisningen på bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier bygger primært på holdtimer og arbejde i din studiegruppe. Du kommer til at holde oplæg og deltage i diskussioner, når du studerer islam og den arabiske verdens historie. Du skal være opmærksom på, at en stor del af undervisningen foregår på engelsk, ligesom en stor del af pensum også vil være på engelsk.

Oplev den arabiske verden

De fleste bachelorstuderende tager på et studieophold på 4. semester. Du kan selv vælge mellem udvalgte arabiske dialekter, bruge det sprog du allerede har lært, og du får også et førstehåndskendskab til den arabiske verden. Studieopholdet i et arabisktalende land er en værdifuld del af uddannelsen. Det er naturligvis også muligt at blive i Danmark og modtage undervisning herfra.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Det kan give dig jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder, der har kontakt til det arabisksprogede marked. Du kan også arbejde inden for områder som tværkulturel kommunikation, integrationsarbejde og udviklingsarbejde.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi glæder os til at se dig til u-days 2024 den 22., 23. og 24. februar. Til u-days kan du både møde os på campus på Aarhus Universitet og online. Forbered dig inden og få mest ud af dagene - eller gå direkte til programmet for uddannelsen.Tag en virtuel rundtur på uddannelsen

Tjek om Arabisk- og Islamstudier er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Arabisk- og islamstudier:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Arabisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse

Har du ikke bestået Arabisk A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft Arabisk A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Arabisk A
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Udvekslingsophold i et arabisktalende land, videregående uddannelse inden for fx sprog eller religion, højskoleophold med fokus på sprog eller religion, erhvervserfaring som fx arabisk tolk.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier fokuserer på to hovedområder. Du lærer først og fremmest at beherske det arabiske sprog. Derudover får du også et indgående kendskab til kulturen i det arabiske sprogområde. Du kommer derfor til at studere islam samt nyere tids historiske og samfundsmæssige aspekter i området.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er opbygget, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. I studiediagrammet kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Det faglige studieliv på Arabisk- og islamstudier

Bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier er et fuldtidsstudium svarende til 37-40 timer om ugen og har mange undervisningstimer. Til forelæsningerne gennemgår underviseren dagens vigtigste pointer. Til holdundervisningen har du har god mulighed for at gå i dialog med din underviser og diskutere med dine medstuderende. Her lærer du at holde oplæg og give konstruktiv feedback til andres arbejde. Du bliver også del af en studiegruppe, hvor I sammen skal løse faglige opgaver og forberede oplæg. 

Nedenfor kan du se et eksempel for en typisk uge på 1. semester på bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier. Som du kan se, skal du også regne med at bruge meget tid på at forberede dig til undervisningen. I løbet af dit studie bliver du derfor også god til at strukturere din tid.

Mandag:
8-10 Holdundervisning i Propædeutisk arabisk 1
10-14 Studiegruppemøde
14-17 Læsning (læsesal)

Tirsdag:
8-12 Læsning (læsesal)
12-13 Frokost
14-16 Instruktorundervisning i Propædeutisk arabisk 1
16-18 Forelæsning i Introduktion til den arabiske og islamiske verden

Onsdag:
8-10 Studiegruppemøde
10-12 Forelæsning i Mellemøsten og Nordafrikas historie og politik
12-13 Frokost
14-16 Instruktorundervisning i Introduktion til den arabiske og islamiske verden

Torsdag:
8-12 Læsning (læsesal)
12-14 Holdundervisning i Propædeutisk arabisk 1
14-17 Studiegruppemøde

Fredag:
8-10 Instruktorundervisning i Mellemøsten og Nordafrikas historie og politik
10-12 Opgaveløsning med studiegruppe
12-15 Læsning af næste uges materiale
15-?? Fredagsbar

Det sociale liv på Arabisk- og islamstudier

På bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier findes der mange faglige og sociale arrangementer, som du kan deltage aktivt i: 

 • ArabarI fredagsbaren kan du mødes med dine medstuderende og hygger jer over en øl eller vand. Desuden holder Arabar fester og andre arrangementer hvert semester.
 • OrientalistenOrientalisten er foredragsforeningen på Arabisk- og islamstudier. Et par gange i løbet af semestret afholdes der foredrag om spændende emner inden for den arabiske verden, det kan være om situationen i Palæstina og Israel, om muslimer i Indien eller om medier i den arabiske verden.
 • FagrådetFagrådet er de studerendes talerør, og hver årgang vælger repræsentanter, der er med til at sikre at de studerende på Arabisk- og Islamstudier er glade og tilfredse med deres studier. Der sidder repræsentanter fra Fagrådet i Uddannelsesnævnet for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier.
 • Figenbladet: Figenbladet er de studerendes eget magasin og er fælles for uddannelserne Teologi, Religionsvidenskab samt Arabisk- og islamstudier. Her kan du læse artikler, boganmeldelser eller et interview med en af vores undervisere, alt sammen skrevet af dine medstuderende. Du kan også selv prøve kræfter med det journalistiske håndværk og blive en del af redaktionen.    

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier tager de studerende på udlandsophold på 4. semester. Du får oplevelser og førstehåndskendskab til kulturen i det land, du besøger, samt udvikler dine sproglige evner. På 6. semester får du mulighed for at benytte nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

kandidat.au.dk kan du se de hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede kandidater i Arabisk- og islamstudier 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Data er indsamlet via AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Når du er færdig med din bacheloruddannelse i Arabisk- og islamstudier, afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger.

På bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier bliver du kyndig i det arabiske sprog. Desuden får du stor viden om kulturelle og politiske forhold i Mellemøsten, som gør dig i stand til at gennemskue svære tværkulturelle problematikker. Du får en ekspertviden om et vigtigt hjørne af verden og kan bidrage til tværkulturel kommunikation. 

Kandidater i Arabisk- og islamstudier arbejder typisk som konsulent indenfor eksempelvis integration, udviklingsarbejde eller internationalt samarbejde, hvor de eksempelvis rådgiver firmaer med kontakt til det arabiske sprogområde. 

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Arabisk- og islamstudier har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Sociologi
 • Tilvalg i Journalistisk formidling
 • Samfundsfag
 • Erhvervsøkonomi

Kandidat

De fleste, der har læst bacheloruddannelsen i Arabisk- og islamstudier tager også en kandidatuddannelse. Der er mange muligheder, og du skal være opmærksom på, at nogle af dem kræver særlige tilvalg. Du kan eksempelvis vælge: