Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

RELIGIONSVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 7,9 (Standby: 6,5)    
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

På Religionsvidenskab lærer du om samspillet mellem religion, kultur og samfund. Du studerer store verdensreligioner, fortidige religioner, nye religioner og religiøse strømninger. Du arbejder også med religiøse fænomener som myter, ritualer, gudsopfattelser, legender og hellighed.

Hverdagen på Religionsvidenskab

Undervisningen på Religionsvidenskab bygger på forelæsninger og undervisning på små hold, hvor du deltager i diskussioner, holder oplæg og arbejder med din studiegruppe. Du lærer om historiske, sociologiske, psykologiske og filosofiske vinkler på religion, og du analyserer religioners aktuelle udformning og samfundsmæssige placering.

Valgfrihed og sprogfag

På Religionsvidenskab får du også kendskab til et sprog som eksempelvis norrøn, arabisk, latin eller græsk. Disse sprog ligger alle til grund for en stor religiøs tradition, og du lærer via sprogfaget at studere religiøse tekster på deres oprindelige sprog.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Religionsvidenskab kan du læse videre på adskillige kandidatuddannelser, som giver dig undervisningskompetence til gymnasier, højskoler, seminarier og universiteter. Du kan også arbejde inden for humanitære organisationer, offentlig administration eller med formidling og kultur.

Tjek om Religionsvidenskab er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22340

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)  

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab er bygget op omkring flere områder. Du lærer om udvalgte religioners historie og nutidige problemstillinger og om religionsvidenskab set i forhold til humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Desuden får du kendskab til etiske, religionsfilosofiske- og psykologiske problemstillinger, og du lærer ét klassisk sprog at kende.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Religionsvidenskab

På Religionsvidenskab foregår meget af undervisningen på større eller mindre hold. Undervisningsformen vil her veksle imellem forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster, og instruktorundervisning, hvor du og dine medstuderende deltager aktivt i undervisningen via øvelser og diskussioner. På Religionsvidenskab bliver du også en del af en studiegruppe. I skal blandt andet holde oplæg og lave øvelser sammen og eventuelt give hinanden sparring i forbindelse med eksamen.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab. Som ny studerende vil du hurtigt opleve, at Religionsvidenskab er et fuldtidsstudie, svarende til 37-40 timer om ugen. Du har måske ikke så mange fastlagte timer, som du er vant til, men du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange.

Mandag:
8-10 Forelæsning i Religionssociologi og -psykologi
11-14 Forelæsning i Religionshistorie med fænomenologi
14-16 Forberedelse

Tirsdag:
8-11 Forberedelse
11-13 Forelæsning i Religionshistorie med fænomenologi
14-16 Læsning

Onsdag:
8-10 Forberedelse
10-12 Forelæsning i Religionssociologi og -psykologi
14-16 Instruktorundervisning i Religionshistorie med fænomenologi 

Torsdag:
8-15 Forberedelse
16-18 Forelæsning i Religionshistorie med fænomenologi 

Fredag:
9-12 Arbejde i studiegruppe
12-15 Forberedelse

Det sociale studieliv

Som studerende på Religionsvidenskab er der en masse sociale aktiviteter at give sig til, når bøgerne lukkes i. Religionsvidenskab ligger fysisk placeret samme sted som Teologi samt Arabisk- og islamstudier, og derfor foregår meget af studiemiljøet også på tværs af disse uddannelser. Du har som studerende mulighed for at deltage aktivt i en masse foreninger som eksempelvis:

 • Religionsvidenskabeligt Fagråd: I Fagrådet kan du være med til at sikre, at de studerende bliver set og hørt i de politiske organer på universitetet. Fagrådet diskuterer blandt andet studiemiljø, sociale tiltag og faglige problemstillinger.
 • Theos Bar: Theos Bar er festforeningen på Religionsvidenskab og Teologi. Hver fredag afholder foreningen fredagsbar, hvor du har mulighed for at nyde en kold øl eller vand med dine medstuderende. Flere gange i løbet af semesteret afholder Theos Bar større fester.
 • TOTEM: Totem er de studerendes tidsskrift på Religionsvidenskab. I TOTEM kan du lade dig inspirere af gode eksempler på eksamensopgaver fra andre studerende og måske endda få udgivet din egen opgave!
 • Figenbladet: Figenbladet er de studerendes eget magasin og er fælles for uddannelserne Teologi, Religionsvidenskab samt Arabisk- og islamstudier. Her kan du læse artikler, boganmeldelser eller et interview med en af vores undervisere, alt sammen skrevet af dine medstuderende. Du kan også selv prøve kræfter med det journalistiske håndværk og blive en del af redaktionen.   
 • Teologisk Julerevy: Hvis man brænder for teater, musik, skrivning af manuskripter og sceneopsætning, så kan man være med i teologisk julerevy, der hvert år spiller for Religionsvidenskab og Teologi.
 • Julefestudvalget: Julefestudvalget planlægger hvert år årets største og mest traditionsrige fest, hvor der er alt fra livemusik til julerevy. 

Læs i udlandet

Som studerende på Religionsvidenskab har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Hvilket job du får som færdiguddannet religionsvidenskaber afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidatuddannelse du eventuelt senere vælger.

En bacheloruddannelse i Religionsvidenskab giver dig en grundlæggende forståelse for et udsnit af verdens religioner og religiøse fænomener. Du bliver i stand til at se religionens effekt på mennesker, kulturer og samfund. Herunder bliver du også i stand til at undersøge og arbejde med religion fra eksempelvis en sociologisk, psykologisk eller historisk vinkel. Samtidig får du kendskab til et klassisk sprog - enten norrøn, arabisk, latin eller græsk.

 

Med en bacheloruddannelse i Religionsvidenskab kan du læse videre på adskillige kandidatuddannelser, som giver dig undervisningskompetence til gymnasier, højskoler, seminarier og universiteter. Du kan også arbejde inden for humanitære organisationer, offentlig administration eller med formidling og kultur.”

Tilvalg

Inden du afslutter din bacheloruddannelse i Religionsvidenskab, skal du have et tilvalg. Dine muligheder er mange, og herunder følger et par eksempler på fag, som andre studerende på Religionsvidenskab tidligere har valgt:

 • Tilvalg i Historie
 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Humanistiske konfliktstudier
 • Tilvalg i Addressing Global Challenges

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Religionsvidenskab, kan du vælge at fortsætte på en lang række kandidatuddannelser. Du skal være opmærksom på, at enkelte kandidatuddannelser kræver specifikke tilvalg: 

 • Kandidatuddannelsen i Religionsvidenskab, hvor du med din baggrund som bachelor i faget bliver i stand til at perspektivere og stille dig kritisk over for de emner, du studerer.
 • Kandidatuddannelsen i Idéhistorie, hvor du beskæftiger dig med en bred vifte af humanistiske, samfundsfaglige, videnskabelige og aktuelle problemstillinger.
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik, der giver dig mulighed for at bringe din religionsvidenskabelige faglighed i spil samtidig med, at du opøver journalistiske færdigheder.