DIPLOMINGENIØR

INFORMATIONS- OG
KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

SOFTWARE DER FORANDRER VERDEN

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018 (Sommerstart): 7 (Standby: 6,1)   |   Kvote 1 2018 (Vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Som diplomingeniør i Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) lærer du at designe software til apparater. Det kan være eksempelvis være til måleudstyr, industrielle apparater, robotter, biler, fly, mobiltelefoner, tv eller højtalere. Du lærer at identificere brugerbehov og udvikle, teste og implementere softwaren.

Hverdagen på IKT

Undervisningen på Informations- og kommunikationsteknologi bygger på projektarbejde, laboratorieøvelser og samarbejde med dine medstuderende. Du har en række grundkurser på de fire første semestre, hvor du blandt andet lærer om analog og digital elektronik, systemdesign, signalanalyse, datakommunikation, mikroprocessorer og forskellige programmeringssprog.

Lønnet praktik og specialisering

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde og kommer til at arbejde som softwareingeniør med konkrete problemstillinger. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder, og du får hjælp til at finde en praktikplads. Efter praktikken vælger du fag på sjette og syvende semester, så du kan specialisere dig i den retning, du ønsker. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.


Visninger
Kåre bygger satelitter. Når drengedrøm bliver til virkelighed.

"Jeg kunne godt lide at fikse folks problemer og finde bedre måder at gøre ting på. Det er lige præcist det, ingeniører gør; løser problemer, som kan ændre verden", fortæller Kåre om sit valg af uddannelse.

Læs Kåres historie her

Visninger
Casper designer robotter med følelser

Alt det, der engang var science fiction for Casper, har han nu mellem hænderne. Han startede som diplomingeniør i Informations- og kommunikationsteknologi og læser nu til civilingeniør i Computerteknologi, hvor han skriver speciale for en forskergruppe, der arbejder med sociale robotter.

Læs Caspers historie her


Karrieremuligheder og civilingeniør

Som diplomingeniører i Informations- og kommunikationsteknologi har du mulighed for at læse videre på kandidatuddannelsen til civilingeniør. Du kan også gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde med eksempelvis udvikling og design af software, design af IT-infrastrukturer, programmering og datakommunikation.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22850 (Sommerstart)

22855 (Vinterstart)

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav:   

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til Ingeniøruddannelserne kan du kun søge optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge senest d. 15. marts.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).  Supplering udbydes bl.a. ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet både i Aarhus og Herning.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen, samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Desuden gælder følgende:

Ansøgere i kvote 2 optages på baggrund af en helhedsvurdering af en række objektive kriterier. For alle de objektive kriterier gælder det, at de skal kunne dokumenteres for at indgå i vurderingen.

Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på samlet 12 måneder. Tiden, der bruges den adgangsgivende eksamen, tæller ikke med i de 12 måneder.

Motiveret ansøgning

Fra 2017 skal ansøgere der ønsker at komme i betragtning i kvote 2 indsende en motiveret ansøgning, hvilket tidligere har været valgfrit. Vær opmærksom på, at uden motiveret ansøgning bliver din ansøgning ikke behandlet i kvote 2.

Kriterier, der indgår i helhedsvurderingen:

 • En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 • Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 • Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 • Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Motiveret ansøgning. Der lægges vægt på at ansøgeren kan redegøre for, at uddannelsesvalget udspringer af en særlig stærk interesse for netop denne uddannelse og den efterfølgende profession, og at den stærke interesse bygger på kendskab til uddannelsen og professionen.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

NB! Karakterkravet gælder IKKE for optagelse med vinterstart 2019.

Optagelsesprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, skal deltage i en optagelsesprøve og senest ansøge om optagelse d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Det er obligatorisk at deltage i optagelsesprøven. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra optagelsesprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse, adgangskursus til ingeniøruddannelser eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra optagelsesprøve
 2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A

 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Uddannelsens opbygning kan du se på nedenstående faktaark. Klik på linket og download.

Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Informations- og kommunikationsteknologi, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

 

 

Studieliv

Hverdagen på Informations- og kommunikationsteknologi

Undervisningen foregår på store hold med øvelser og projektarbejde i mindre hold. Du har cirka 20-25 skemalagte timer om ugen, og derudover må du regne med at bruge en del tid på selvstændige studier, laboratorieøvelser og projektarbejde. I hvert semester anvendes kursernes teori til løsning af et semesterprojekt med en virkelighedstro problemstilling, som løses i mindre grupper. Du skal regne med, at den samlede studietid kommer op på omkring 40 timer per uge.

Specialisér dig efter dine interesser

På sjette og syvende semester specialiserer du dig. Du kan vælge imellem forskellige kurser, der bygger videre på din viden fra de første semestre og fra ingeniørpraktikken på 5. semester. Det kan for eksempel være specialisering inden for områderne teknisk og embedded software eller signalbehandlingssoftware.

Studerende: Du skal kunne forstå brugerne

”Jeg har altid været glad for matematik, men det overrasker mig, at jeg er blevet så vild med at programmere. Jeg bliver helt opslugt, når vi arbejder med casebaseret problemløsning. Det er meget motiverende, at det man laver rent faktisk rykker noget. Jeg har altid set mig selv som en teoretiker, men jeg må konstatere, at jeg lærer meget bedre, når jeg forstår, hvad det skal bruges til. Hvordan tænker man den smarteste softwareløsning? Eller den hurtigste? Eller den mest præcise? Det er ingeniørens evige designmæssige udfordring. Det handler om at finde det optimale kompromis, og det kan man kun, hvis man har en virkelig god forståelse for den brugssituation, man udvikler til.”

Caja Neil Svendsen, diplomingeniørstuderende på Informations- og kommunikationsteknologi

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor gode muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Masser af jobmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør kommer du typisk til at arbejde med udvikling og design af software. Den viden, du tilegner dig i løbet af studietiden, kan omsættes til værdiskabende løsninger i mange forskellige brancher. Nogle færdiguddannede ingeniører arbejder med at optimere industrielle produktionsanlæg, andre arbejder med design af infrastruktur for information, programmering og datakommunikation, og enkelte finder job inden for rådgivningsbranchen. I de seneste år er der desuden en tendens til, at flere bliver IT-iværksættere.

 

Brug to år mere på studierne og bliv civilingeniør

Som diplomingeniør i Informations- og kommunikationsteknologi kan du vælge at læse videre på den to-årige kandidatuddannelse til civilingeniør. Du har mulighed for at læse til civilingeniør i Computerteknologi, Elektroteknologi eller Biomedicinsk teknologi. Læs mere om de tre kandidatuddannelser på linket herunder.


Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra en tilsvarende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013/14.