DIPLOMINGENIØR

INFORMATIONS- OG
KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

SOFTWARE DER FORANDRER VERDEN

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018 (Sommerstart): 7 (Standby: 6,1)   |   Kvote 1 2018 (Vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Som diplomingeniør i Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) lærer du at designe software til apparater. Det kan være eksempelvis være til måleudstyr, industrielle apparater, robotter, biler, fly, mobiltelefoner, tv eller højtalere. Du lærer at identificere brugerbehov og udvikle, teste og implementere softwaren.

Hverdagen på IKT

Undervisningen på Informations- og kommunikationsteknologi bygger på projektarbejde, laboratorieøvelser og samarbejde med dine medstuderende. Du har en række grundkurser på de fire første semestre, hvor du blandt andet lærer om analog og digital elektronik, systemdesign, signalanalyse, datakommunikation, mikroprocessorer og forskellige programmeringssprog.

Lønnet praktik og specialisering

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde og kommer til at arbejde som softwareingeniør med konkrete problemstillinger. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder, og du får hjælp til at finde en praktikplads. Efter praktikken vælger du fag på sjette og syvende semester, så du kan specialisere dig i den retning, du ønsker. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.


Visninger
Kåre bygger satelitter. Når drengedrøm bliver til virkelighed.

"Jeg kunne godt lide at fikse folks problemer og finde bedre måder at gøre ting på. Det er lige præcist det, ingeniører gør; løser problemer, som kan ændre verden", fortæller Kåre om sit valg af uddannelse.

Læs Kåres historie her


Karrieremuligheder

Som diplomingeniører i Informations- og kommunikationsteknologi kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde med eksempelvis udvikling og design af software, design af IT-infrastrukturer, programmering og datakommunikation.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22850 (Sommerstart)

22855 (Vinterstart)

For at søge denne uddannelse kræves:

1. En adgangsgivende eksamen 

2. Karakterkrav: Mindst 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

3. Følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 7,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 7,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal, ligesom ansøgere i kvote 1, opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet. 

Læs om kvote 2 og adgangsprøven

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra adgangsprøve
 2. Gennemsnit i Matematik A
 3. En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra optagelsesprøve
 2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A

 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Uddannelsens opbygning kan du se på nedenstående faktaark. Klik på linket og download.

Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Informations- og kommunikationsteknologi, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

 

 

Studieliv

Hverdagen på Informations- og kommunikationsteknologi

Undervisningen foregår på store hold med øvelser og projektarbejde i mindre hold. Du har cirka 20-25 skemalagte timer om ugen, og derudover må du regne med at bruge en del tid på selvstændige studier, laboratorieøvelser og projektarbejde. I hvert semester anvendes kursernes teori til løsning af et semesterprojekt med en virkelighedstro problemstilling, som løses i mindre grupper. Du skal regne med, at den samlede studietid kommer op på omkring 40 timer per uge.

Specialisér dig efter dine interesser

På sjette og syvende semester specialiserer du dig. Du kan vælge imellem forskellige kurser, der bygger videre på din viden fra de første semestre og fra ingeniørpraktikken på 5. semester. Det kan for eksempel være specialisering inden for områderne teknisk og embedded software eller signalbehandlingssoftware.

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørmiljø med flere end 3000 ingeniørstuderende. Du har derfor gode muligheder for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet diplomingeniør i informations- og kommunikationsteknologi kommer du typisk til at arbejde med udvikling og design af software. Den viden, du tilegner dig i løbet af studietiden, kan omsættes til værdiskabende løsninger i mange forskellige brancher. Nogle færdiguddannede ingeniører arbejder med at optimere industrielle produktionsanlæg, andre arbejder med design af infrastruktur for information, programmering og datakommunikation, og enkelte finder job inden for rådgivningsbranchen. I de seneste år er der desuden en tendens til, at flere bliver IT-iværksættere.

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.