MOLEKYLÆR MEDICIN

Molekylær medicin uddanner dig til at arbejde med udvikling af lægemidler og diagnostiseringsmetoder.

Introduktion

På Molekylær medicin får du basisviden inden for biokemi, molekylærbiologi og cellebiologi, og du lærer om den menneskelige krops anatomi og fysiologi.

Hverdagen på Molekylær medicin

Undervisningen på Molekylær medicin bygger på forelæsninger, holdtimer og laboratorieøvelser, hvor du arbejder med sygdommes udvikling på det molekylære plan og får kendskab til molekylærbiologiske forskningsmetoder og -teknikker. Du uddannes til at kunne tale med lægerne om de nyeste tests og behandlinger og til at uddanne laboranter i at omsætte forskning til rutiner i et laboratorium.

Menneskets inderste byggesten

Det første år på Molekylær medicin er domineret af naturvidenskabelige fag som kemi, matematik og statistik. Fagene er vigtige støttefag i resten af dit studie, når du eksempelvis arbejder med diagnosticering af arvelige sygdomme, menneskets biologiske opbygning eller udvikling af nye former for sygdomsbehandling.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Molekylær medicin kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Molekylær medicin, som kan give dig jobmuligheder inden for hospitalsverdenen, inden for bioteknologi-, fødevare- eller medicinalindustrien, som forsker eller underviser.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22105

 

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
   eller
  • Fysik B og Bioteknologi A
   eller
  • Geovidenskab A og Kemi B 
   eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C 
   eller
  • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A 

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

 

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
   eller
  • Fysik B og Bioteknologi A
   eller
  • Geovidenskab A og Kemi B 
   eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C 
   eller
  • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A 

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Molekylær medicin kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav. 

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Molekylær medicin kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

 

 

Sammenligning mellem beslægtede uddannelser

Herunder kan du læse en sammenligning af de tre beslægtede uddannelser Molekylærbiologi, Molekylær medicin og Medicinalkemi.

Molekylærbiologi

På Molekylærbiologi studerer du molekylære processer og problemstillinger hos mennesker, dyr, planter og mikrober. Molekylærbiologi er en tværfaglig uddannelse som indeholder grundfag fra biologi, kemi, matematik og statistik. Fagene danner grundlag for dit arbejde med molekylærbiologi og biokemi samt uddannelsens detaljerede studier af celler, DNA, RNA, proteiner og signalmolekyler. Udover de obligatoriske grundfag består uddannelsen af mere specialiserede fag indenfor molekylærbiologi, biokemi, bioinformatik, proteomics, immunologi og cellebiologi. I den sidste del af bacheloruddannelsen supplerer du med viden og kompetencer fra fag som biologi, kemi eller fødevareteknologi.

Molekylær medicin

Bacheloruddannelsen i Molekylær medicin er en retning indenfor molekylærbiologien, der beskæftiger sig med undersøgelsen af sygdomme ved hjælp af molekylærbiologiske metoder. Præcis som på Molekylærbiologi bliver du undervist i de naturvidenskabelige fag, andelen af naturvidenskab er dog mindre på Molekylær medicin. Undervisningen i de molekylærbiologiske discipliner er den samme som på Molekylærbiologi.

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse, hvor hovedvægten ligger på kemiske fag med et stort naturvidenskabeligt indhold. Forståelsen af molekylers opbygning, stabilitet og syntese er omdrejningspunktet på Medicinalkemi ligesom forståelse for molekylers (lægemidlers) påvirkning af kroppen. På Medicinalkemi kan du enten specialisere dig i fremstilling/syntese af nye lægemidler eller i metoder til at undersøge vekselvirkningen mellem et lægemiddel og dets biologiske mål. På Medicinalkemi vil du derfor have en del molekylærbiologiske fag samt farmakologi.

Studieliv

Hverdagen på Molekylær medicin

Du skal regne med at bruge omkring 20 timer på skemalagt undervisning om ugen på Molekylær medicin. Derudover skal du regne med at bruge mindst lige så lang tid på forberedelse, læsegruppearbejde og opgaveskrivning.

Et typisk skema for 2. kvarter af bacheloruddannelsen kan se således ud: 

Mandag
9-12: Calculus 2 (laboratorieøvelser)
14-17: Cellebiologi 1 (forelæsning og laboratorieøvelser)

Tirsdag
8-11: Molekylærmedicinens videnskabsteori og etik (teoretiske øvelser)
11-13: Calculus 2 (teoretiske øvelser)
14-17: Cellebiologi 1 (forelæsning og laboratorieøvelser)

Onsdag
12-14: Calculus 2 (forelæsning)

Torsdag
9-12: Molekylærmedicinens videnskabsteori og etik (forelæsning)

Fredag
12-14: Calculus 2 (forelæsning)
14-17: Cellebiologi 1 (forelæsning og laboratorieøvelser)

Symposier – samarbejde på tværs

I løbet af bacheloruddannelsen kommer sundhedsvidenskab til at fylde lige så meget som naturvidenskab. Det vil du blandt andet opleve ved de populære symposier. Temaet for et symposium kunne eksempelvis være forkølelse. En mediciner fortæller om de symptomer, som forskellige former for lunge- og halssygdomme giver, mens mikrobiologen fortæller om de virus og bakterier, der udløser sygdommene. Undervejs vil de diskutere med hinanden indbyrdes og med publikum.

Studerende: Vi bygger bro mellem forskning og patienter

 ”Meningen med uddannede molekylærmedicinere er, at vi skal danne bro mellem forskningen i laboratoriet og behandlingen af patienter i klinikken. I laboratoriet vil vi i højere grad end
molekylærbiologer have indsigt i anvendelsen af forskningsresultaterne samt relevansen af disse i klinisk øjemed. Vi skal være med til at fylde det tomrum ud, der er mellem forskningen og lægeverdenen.”

Lasse Bach Steffensen, laver sit speciale i samarbejde med Skejby Sygehus ved Aarhus. 

Fredagsbar med atmosfære

Da du kommer til at bruge en del tid sammen med studerende fra Molekylærbiologi, vil du formentligt også tilbringe tid i deres fredagsbar, hvor du kommer til at møde studerende fra mange af de naturvidenskabelige uddannelser på Aarhus Universitet. 

Foreninger og andre aktiviteter

Som studerende på Molekylær medicin har du mulighed for at blive aktiv i flere forskellige studenterforeninger. For eksempel i Studenterrådet for Molekylær, Biologi og Genetik, bedre kendt som MoGenS. Her kan du være med til at diskutere studieforhold, arrangere fester og studieture, finde flere læsepladser og møde studenterpolitikere på universitetet. Du kan også blive medlem af foreningen MMF, Molekylær Medicinsk Forening, der giver de studerende mulighed for at få indflydelse på designet og udviklingen af uddannelsen i molekylær medicin. MMF sørger for at sætte fokus på studierelevante emner og spørgsmål, som kan være til gavn for den studerende.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Følg desuden fakultetet Science and Technology på Facebook og Instagram - #SciTechAU

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Læs to år mere og få en kandidat

Efter bacheloruddannelsen er det oplagt at fortsætte på den toårige kandidatuddannelse, hvor du opnår yderligere specialisering gennem dit valg af kurser. Det er også muligt at vælge andre kandidatuddannelser, for eksempel en kandidat i Molekylær ernæring og fødevareteknologi eller i Bioinformatik. 

Arbejde på landets sygehuse

Som kandidatuddannet kan du arbejde sammen med mange forskellige faggrupper i forsknings- og sundhedssektoren. Med din forståelse af sygdommes udvikling på det molekylære plan, kan du arbejde i mange forskellige job inden for bioteknologi-, fødevare- eller medicinalindustrien, på universiteter eller i private virksomheder.