Aarhus Universitets segl

INDIEN- OG SYDASIENSTUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35
Optagelsesområdenummer: 22265

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

Du skal have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Sydasien er navnet på det område, der omfatter Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka og Maldiverne. Tilsammen udgør disse lande næsten en fjerdedel af verdens befolkning. Sydasien er hjemsted for en af verdens ældste civilisationer, og så er det Gandhis fødested, hjemsted for yoga samt Bollywood (verdens største filmindustri) og et vigtigt center for global kultur og handel. Med en af verdens yngste befolkninger, en voksende mellemklasse og stor økonomisk vækst er Sydasien et område med enormt økonomisk potentiale. Området spiller en stadig vigtigere rolle, hvilket skaber store muligheder og arbejdspladser over hele verden. Desuden er omfattende viden om området, herunder kendskab til hindi, der er det tredje mest talte sprog i hele verden, en betydelig fordel for alle, der ønsker at studere eller arbejde i området eller samarbejde med partnere i området.

Indien- og sydasienstudier kombinerer antropologi, historie, statskundskab og sprog (hindi)

Bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier er bygget op omkring en antropologisk, disciplinær kerne suppleret med historiske og statsvidenskabelige tilgange samt solide sprogfærdigheder. Med udgangspunkt i Indien og Sydasien udvikler de studerende deres tværkulturelle kompetencer gennem brugen af antropologiske rammer og anden relevant samfundsvidenskab. De tilegner sig omfattende viden om Indien og Sydasien og områdets sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold samt de forskellige – og skiftende – daglige mønstre i området. Selv om uddannelsen fokuserer på Indien, kommer man også ind på regionale ligheder og sociale og politiske forhold i lande som Nepal, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka. De studerende lærer også at tale, læse og skrive hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien. Forhåndskendskab til hindi er ikke et krav.

De små hold giver mulighed for tæt samarbejde mellem underviseren og de studerende samt mellem de studerende. Der anlægges både en teoretisk og en praktisk tilgang i undervisningen, som veksler mellem forelæsninger, diskussioner, praktiske øvelser, læsegruppeaktiviteter og oplæg fra de studerende.

Tilbring et semester i Indien

De studerende tilbringer et semester i Indien, hvor de får intensiv undervisning i hindi, styrker deres interkulturelle kommunikation og oplever på nærmeste hold et globaliseret Indien, som både er et regionalt kraftcenter og et udviklingsland, der står over for presserende udfordringer, begrænset infrastruktur og stræben efter nye mål.

Karrieremuligheder

Med bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din ekspertviden om Indien og Sydasien i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Den kan give dig jobmuligheder i virksomheder og institutioner, der er aktive i Indien og Sydasien, og du kan arbejde inden for områder som kommunikation og formidling, udviklingsarbejde og kulturel udveksling samt fungere som oversætter mellem forskellige kulturer. Du har også mulighed for at studere videre på en lang række andre kandidatuddannelser. Især er det stærke sproglige fundament et aktiv for yderligere studier relateret til antropologien eller historien i Sydasien.

I videoen her kan du få et dybere indblik i mulighederne på Indien- og sydasienstudier.
Hør studerende Surya Nielsen fortælle om, hvad det giver ham at læse på Indien- og sydasienstudier.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2024 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Tjek om Indien- og sydasienstudier er noget for dig

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Indien og Sydasienstudier:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

Karakterkrav på mindst 6,0 i kvote 1
Du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i din adgangsgivende eksamen, når du søger i kvote 1.
Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge optagelse i kvote 2 senest 15. marts kl. 12. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav på nær karakterkravet på mindst 6,0. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Udvekslingsophold eller erhvervserfaring i Indien/Sydasien eller indisk/syasiatisk virksomhed, højskoleophold eller videregående uddannelse med fokus på sprog eller kultur.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Fagene på bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier fokuserer på to hovedområder. Først og fremmest får du viden om og færdigheder inden for sproget hindi. Derudover lærer du om Indiens og andre regioner i Sydasiens historie, kultur og samfundsforhold. Uddannelsen har dermed både et praktisk og teoretisk fokus.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Langt størstedelen af undervisningen på bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier foregår som holdundervisning, hvor du og dine medstuderende deltager aktivt via diskussioner på holdet. Du kommer også til at stifte bekendtskab med forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster. På Indien- og sydasienstudier bliver du en del af en studiegruppe, og sammen skal I blandt andet holde oplæg og spare med hinanden i forbindelse med eksamen.

Herunder følger et eksempel på et ugeskema for 1. semester. Du vil opleve, at bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte timer.

Mandag:
10-12 Praktiske øvelser i Begyndersprog 1
12-16 Forberedelse i studiegruppen

Tirsdag:
8-13 Læsning
14-16 Holdundervisning i Begyndersprog 1

Onsdag:
8-11 Holdundervisning i Indien og Sydasien NU (samfund, kultur og politik)
12-16 Læsning

Torsdag:
8-12 Læsning
12-14 Forelæsning i Begyndersprog 1
14-16 Praktiske øvelser i Begyndersprog 1

Fredag:
8-10 Praktiske øvelser i Begyndersprog 1
10-12 Holdundervisning i Begyndersprog 1
12-15 Læsning til næste uge
15-18 Fredagsbar

Det sociale studieliv

På bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier kommer du til at indgå i et socialt fællesskab med studerende fra de andre områdestudier - eksempelvis Kinastudier. På studiet har du mulighed for at involvere dig i flere sociale foreninger:

 • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand og skaber relationer til andre studerende. Derudover arrangerer foreningen også en årlig julefrokost.
 • Filmklub: I Filmklubben har du mulighed for at blive forkælet med film, der ikke blot er underholdende, men som også styrker din faglighed.
 • Diskussionsklub: Hvis du har lyst til at diskutere aktuelle samfundsfaglige eller kulturelle problemstillinger i Indien, så skal du blive en del af Diskussionsklubben på Indien- og sydasienstudier.

Læs i udlandet

På bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier er det oplagt, at du styrker dit hindi og oplever den sydasiatiske kultur ved at tage et semester i Indien. Indien- og sydasienstudier på Aarhus Universitet samarbejder med andre nordiske universiteter om et sprogprogram i Varanasi, hvor du på 4. semester har mulighed for at komme på udveksling i Indien.

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret, og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder som bachelor i Indien- og sydasienstudier afhænger meget af, hvilket tilvalg og eventuelt hvilken kandidatuddannelse, du senere vælger.

Med bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier bliver du i stand til at begå dig mundtligt og skriftligt på moderne hindi. Samtidig får du en bred viden om Indiens og Sydasiens historie, kultur og samfundsforhold – eksempelvis aktuelle sociale og politiske forhold. Studiet vil først og fremmest koncentrere sig om Indien, der er regionens vigtigste og største land, men du får også en viden om andre lande i regionen – herunder Pakistan, Nepal og Sri Lanka.

En uddannelse i Indien- og sydasienstudier giver dig blandt andet mulighed for at arbejde med eksport og outsourcing mellem danske og indiske virksomheder eller institutioner. Du kan også komme til at arbejde med international udvikling og samarbejde i Sydasien eller undervise på eksempelvis aftenskoler, højskoler og sprogskoler.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Indien- og sydasienstudier har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Kønsstudier
 • Tilvalg i Addressing Global Challenges
 • Tilvalg i Sociologi

Kandidat

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier, kan du læse videre på forskellige kandidatuddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg: