Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

INDIEN- OG SYDASIENSTUDIER

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: Alle optaget
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

Sydasien i vækst

Sydasien er navnet på det område, der omfatter Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka og Maldiverne. Tilsammen udgør disse lande næsten en fjerdedel af verdens befolkning. I Sydasien findes en af verdens ældste civilisationer, og så er det Gandhis fødested, hjemsted for Bollywood (verdens største filmindustri) og et vigtigt center for global kultur og handel. Med en af verdens yngste befolkninger, en voksende mellemklasse og stor økonomisk vækst er Sydasien et område med enormt økonomisk potentiale. Området spiller en stadig vigtigere rolle, hvilket skaber store muligheder og jobs over hele verden, og omfattende viden om området og kendskab til hindi er en betydelig fordel for dem, der ønsker at samarbejde med eller arbejde i området.

Sydasienstudier

På uddannelsen i Indien- og sydasienstudier tilegner de studerende sig omfattende viden om Sydasien og dets sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold samt de forskellige – og skiftende – hverdagsmønstre i området. Selv om uddannelsen fokuserer på Indien, kommer man også ind på regionale ligheder og sociale og politiske forhold i lande som Nepal, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka. De studerende lærer også at tale, læse og skrive hindi, som er det mest udbredte sprog i Sydasien. Forhåndskendskab til hindi er ikke et krav.

De små hold giver mulighed for tæt samarbejde mellem underviseren og de studerende samt mellem de studerende. Der anlægges både en teoretisk og en praktisk tilgang i undervisningen, som veksler mellem forelæsninger, diskussioner, praktiske øvelser, læsegruppeaktiviteter og studenteroplæg.

Tilbring et semester i Indien

De studerende tilbringer et semester i Indien, hvor de får intensiv undervisning i hindi, styrker deres kulturelle kompetencer og oplever på nærmeste hold et globaliseret Indien, som både er et regionalt kraftcenter og et udviklingsland, der står over for presserende udfordringer som fattigdom, begrænset infrastruktur og stræben efter nye mål.

Karrieremuligheder

Med en bachelor i Indien- og sydasienstudier, er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdeekspertviden om Indien og Sydasien i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling. Det kan give dig jobmuligheder i virksomheder og institutioner, som er aktive i Indien og Sydasien, og du kan arbejde inden for områder som kommunikation og formidling, udviklingsarbejde, kulturel udveksling og fungere som oversætter mellem forskellige kulturer. Du har også mulighed for at læse videre på en lang række andre kandidatuddannelser.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22265

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Indien- og sydasienstudier fokuserer på to hovedområder. Først og fremmest får du viden om og færdigheder inden for sproget hindi. Derudover lærer du om Indiens og andre regioner i Sydasiens historie, kultur og samfundsforhold. Uddannelsen har dermed både et praktisk og teoretisk fokus.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen på Indien- og sydasienstudier kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Indien- og sydasienstudier

Langt størstedelen af undervisningen på Indien- og sydasienstudier foregår som holdundervisning, hvor du og dine medstuderende deltager aktivt via diskussioner på holdet. Du kommer også til at stifte bekendtskab med forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster. På Indien- og sydasienstudier bliver du en del af en studiegruppe, og sammen skal I blandt andet holde oplæg og spare med hinanden i forbindelse med eksamen.

Herunder følger et eksempel på et ugeskema for 1. semester. Du vil opleve, at Indien- og sydasienstudier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte timer.

Mandag:
10-12 Praktiske øvelser i Begyndersprog 1
12-16 Forberedelse i studiegruppen
16-18 Praktiske øvelser i Begyndersprog 1

Tirsdag:
8-13 Læsning
14-16 Holdundervisning i Begyndersprog 1
16-18 Forelæsning i Begyndersprog 1

Onsdag:
8-11 Holdundervisning i Indien og Sydasien NU (samfund, kultur og politik)
12-16 Læsning

Torsdag:
8-12 Læsning
12-14 Forelæsning i Begyndersprog 1
14-16 Praktiske øvelser i Begyndersprog 1

Fredag:
8-10 Praktiske øvelser i Begyndersprog 1
10-12 Holdundervisning i Begyndersprog 1
12-16 Læsning til næste uge

Det sociale studieliv

På Indien- og sydasienstudier kommer du til at indgå i et socialt fællesskab med studerende fra de andre områdestudier - eksempelvis Kinastudier. På studiet har du mulighed for at involvere dig i flere sociale foreninger:

 • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. Derudover arrangerer foreningen også en årlig julefrokost. 
 • Filmklub: I Filmklubben har du mulighed for at blive forkælet med film, der ikke blot er underholdende, men som også styrker din faglighed.
 • Diskussionsklub: Hvis du har lyst til at diskutere aktuelle samfundsfaglige eller kulturelle problemstillinger i Indien, så skal du blive en del af Diskussionsklubben på Indien- og sydasienstudier.

Læs i udlandet

På Indien- og sydasienstudier er det oplagt, at du styrker dit hindi og oplever den sydasiatiske kultur ved at tage et semester i Indien. Indien- og sydasienstudier på Aarhus Universitet samarbejder med andre nordiske universiteter om et sprogprogram i Varanasi, hvor du på 2. semester har mulighed for at komme på udveksling i Indien. Læs mere om programmet her.

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret, og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Dine jobmuligheder som bachelor i Indien- og sydasienstudier afhænger meget af, hvilket tilvalg og eventuelt hvilken kandidatuddannelse, du senere vælger.

Med en bachelor i Indien- og sydasienstudier bliver du i stand til at begå dig mundtligt og skriftligt på moderne hindi. Samtidig får du en bred viden om Indiens og Sydasiens historie, kultur og samfundsforhold – eksempelvis aktuelle sociale og politiske forhold. Studiet vil først og fremmest koncentrere sig om Indien, der er regionens vigtigste og største land, men du får også en viden om andre lande i regionen – herunder Pakistan, Nepal og Sri Lanka.

En uddannelse i Indien- og sydasienstudier giver dig blandt andet mulighed for at arbejde med eksport og outsourcing mellem danske og indiske virksomheder eller institutioner. Du kan også komme til at arbejde med international udvikling og samarbejde i Sydasien eller undervise på eksempelvis aftenskoler, højskoler og sprogskoler.

Tilvalg

På bacheloruddannelsen i Indien- og sydasienstudier skal du på dit fjerde år vælge et tilvalg. Her har du mulighed for at vælge imellem en lang række fag. Andre studerende på Indien- og sydasienstudier har eksempelvis valgt:

 • Tilvalg i Kønsstudier
 • Tilvalg i Addressing Global Challenges
 • Tilvalg i Sociologi

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Indien- og sydasienstudier, kan du læse videre på forskellige kandidatuddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg:

 • Kandidatuddannelsen i Globale områdestudier, hvor du har mulighed for at videreudvikle dine område- og sprogkompetencer og samtidig får mulighed for at anvende dem i en tværregional og global kontekst.
 • Kandidatuddannelsen i Internationale studier, hvor du får et bredt internationalt perspektiv på din uddannelse.
 • Kandidatuddannelsen i Antropologi, hvor du kommer til at beskæftige dig med verdens kulturer og samfund.