Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

INFORMATIONSVIDENSKAB

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 7 (Standby: 6,3) (bemærk nyt karakterkrav i 2022 på 6,0 i kvote 1)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Kvote 1 karakterkrav på 6,0

I 2022 skal du have mindst 6,0 i eksamensgennemsnit, for at blive optaget i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet på mindst 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2 senest den 15. marts kl. 12. 

Introduktion

Informationsteknologi er i dag overalt og spiller en afgørende rolle i virksomheder, i dagligdagen og i samfundet. It-systemer, internettet, data og algoritmer har afgørende betydning for, hvordan vi kommunikerer, hvilke nyheder vi læser, og hvor den næste lægepraksis kommer til at ligge. IT-systemer er kraftfulde teknologier, der hjælper os til at løse en lang række opgaver, men de kan også påvirke vores samfundsliv og demokrati på utilsigtede og uhensigtsmæssige måder. Derfor er der brug for mennesker, som kan forstå, undersøge og designe it.

Samspillet mellem mennesker, samfund og teknologi

Informationsvidenskab handler om forholdet mellem menneske, it og samfund. På uddannelsen arbejder du både praktisk og teoretisk med de udfordringer som informationsteknologi stiller os over for, og det potentiale for nytænkning og anvendelse, som teknologien har.

Bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab ruster dig til at tage aktiv del i den aktuelle samfundsudvikling, og du lærer metoder og teorier til at forstå og undersøge konsekvenserne af IT. Du lærer at designe og konstruere IT med fokus på brugerens behov, og du lærer selvstændigt og i samarbejde med andre at takle komplekse, IT-relaterede og organisatoriske problemstillinger samt at skabe forandringer.

Karrieremuligheder

Informationsvidenskab giver dig en bred vifte af jobmuligheder. Der er lav arbejdsløshed blandt kandidater fra Informationsvidenskab og mange starter med succes deres egen virksomhed.

Kandidater i Informationsvidenskab arbejder både i store og mindre private virksomheder samt inden for det offentlige. De, der beskæftiger sig med digital forretningsudvikling, arbejder som forretningskonsulent, business analyst, eller digital forretningsudvikler. Andre kandidater beskæftiger sig med digital kommunikation og marketing og arbejder som community manager, social media manager, online presence manager, webmaster, eller digital konsulent. Et andet stort arbejdsområde er digital produkt- og serviceudvikling, hvor kandidater arbejder som UX-designer (User Experience), konceptudvikler, interaktionsdesigner, leder af brugerinvolvering, testspecialist eller som projektleder.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Besøg os på campus torsdag den 24. februar

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

13.00-16.00

Præsentation af uddannelsen

Til u-days kan du blandt andet høre om vores bacheloruddannelses opbygning, om hvordan det er at være studerende her og om, hvad du kan bruge uddannelsen til. Når du går hjem efter tre timer sammen med studerende, undervisere og studievejlederen på uddannelsen, vil du have haft muligheden for at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig være mere afklaret om dit uddannelsesvalg.

Mere detaljeret information om programmet kommer i midten af januar.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom. I vores online live session kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål:

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Præsentation af uddannelsen og spørgsmålsrunde

Studievejledningen byder velkommen og fortæller om uddannelsens opbygning og muligheder.
Du vil desuden få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har samlet op i løbet af oplægget.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: studvba@imv.au.dk

Mød os på uddannelsesmessen på Aarhus Universitet lørdag den 26. februar

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22270

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Fagene på Informationsvidenskab fokuserer både på de praktiske og teoretiske aspekter af informationsteknologi. Du får et grundlæggende kendskab til de mange forskellige teknikker, der indgår i designprocessen - herunder basal programmering. Desuden kommer du til at studere kommunikation og menneskers samspil med teknologierne.

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor kan du læse et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag og læse deres fagbeskrivelser.

Studieliv

Hvordan er det at studere Informationsvidenskab?

Tre studerende fortæller her om deres studie, hverdag og drømme for fremtiden.

Det faglige studieliv

På Informationsvidenskab er undervisningen fordelt på forelæsninger, holdtimer og projektarbejde. Til en typisk forelæsning på Informationsvidenskab vil hele årgangen være til stede. Her vil underviseren gennemgå nogle tekster, de studerende har læst hjemmefra med mulighed for spørgsmål og inddragelse af de studerende. Holdtimerne foregår på de enkelte hold, som består af omkring 25 studerende, hvor der ofte vil være en instruktor tilstede, som er en ældre studerende. Her er der mulighed for at arbejde med opgaver og projekter samt diskutere ugens pensum med dine medstuderende. Fagene på Informationsvidenskab spænder meget bredt og du arbejder med både programmering, kommunikationsteori, organisationsteori, teknologihistorie, designprocesser samt analyse af organisationer og virksomheder.

Nedenfor kan du se et eksempel på en typisk uge på 1. semester på Informationsvidenskab. Som du kan se, kommer meget af din tid til at gå med forberedelse til undervisningen og projektarbejde i din studiegruppe. Derfor er Informationsvidenskab et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, selvom du måske ikke har skemalagt undervisning hver dag. I løbet af din uddannelse lærer du derfor også at blive god til at planlægge din tid.

Mandag:
8-17 Læsning

Tirsdag:
9-12 Forelæsning i Interfaceanalyse
12-16 Studiegruppearbejde
16-18 Holdtime i Interfaceanalyse

Onsdag:
8-14 Læsning
14-16 Forelæsning i Programmering

Torsdag:
11-14 Forelæsning i IT, menneske og samfund
14-18 Studiegruppearbejde

Fredag:
9-11 Holdtime i Programmering
11-13 Holdtime i IT, menneske og samfund
15-18 Fredagsbar

Fysiske rammer

Informationsvidenskab holder til i IT-byen på Katrinebjerg i Aarhus N sammen med andre it-uddannelser. Her findes også it-virksomheder, forskningscentre og it-start-ups, hvilket sikrer et livligt studiemiljø med fingeren på pulsen. 

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab.

Det sociale liv

 • SAISStudenterforeningen på Informationsvidenskab hedder SAIS og arrangerer bl.a. faglige foredrag, studieture og virksomhedsbesøg. 
 • Fredagsbar.dkInformationsvidenskab deler fredagsbar med Medievidenskab og Digital Design. Hver fredag fra klokken 14 kan du nyde kolde drikkevarer og hygge dig med dine medstuderende.
 • Kontekst Kontekst er de studerendes online magasin for studierne på Katrinebjerg, som løbende udgiver artikler. 
 • PANIK (Party All Night In Katrinebjerg): Det er navnet på festforeningen, der to gange hvert semester samler alle studierne i IT-byen til dans, fest og farver.

Læs i udlandet

På Informationsvidenskab er det oplagt at tage et semester i udlandet. Under dit ophold i udlandet forbedrer du dine sproglige evner og lærer en masse om landets kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse får du mulighed for at bruge nogle af de mange udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med andre universiteter rundt om i verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som bachelor i Informationsvidenskab afhænger meget af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse du vælger. 

I løbet af studiet får du en bred forståelse for informationsteknologiernes muligheder, og du lærer at analysere teknologien ud fra den kontekst, den skal anvendes i. Du får erfaring med at lave brugerundersøgelser, og igennem teori og projektarbejde lærer du at lede en designproces. Desuden stifter du bekendtskab med teorier om kommunikation og organisation, og du får erfaring med at analysere konkrete virksomheders kommunikative og organisatoriske problemstillinger. 

De fleste kandidater i Informationsvidenskab arbejder med administration, systemudvikling eller kommunikation. Andre arbejder som projektledere, IT-konsulenter eller med design af IT-løsninger. 

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Informationsvidenskab skal du på dit tredje år vælge et tilvalgsfag. Tilvalg er et selvstændigt studieforløb, der giver dig mulighed for at tone din profil ved at supplere og kvalificere din faglighed med et andet fag.

Andre studerende på Informationsvidenskab har eksempelvis tidligere valgt:

 • Tilvalg i Retorik
 • Tilvalg i Humanistisk organisationsudvikling
 • Tilvalg i Sociologi 

Kandidat

De fleste bachelorer i Informationsvidenskab vælger også at tage en kandidatuddannelse. Nogle uddannelser kræver særlige tilvalg, men du kan blandt andet vælge: 

 • Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Her udbygger du din viden fra bacheloruddannelsen og lærer i højere grad at foretage en kritisk vurdering af de teorier og metoder, du benytter.
 • Kandidatuddannelsen i Digital design (linjen AudioDesign), hvor du opnår IT-kompetencer til at udvikle, designe og implementere lyd i interaktive sammenhænge, som computerspil, installationer og andre produktioner, der har en betydningsfuld lydside.
 • Kandidatuddannelsen i Retorik, der giver dig praktiske færdigheder i kommunikation og analytiske værktøjer til at skelne gode argumenter fra dårlige.
 • Kandidatuddannelsen i Oplevelsesøkonomi, hvor du lærer at se oplevelsen som en handelsvare og designe oplevelser for forbrugeren.