Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MEDICIN

Medicin er en professionsuddannelse, som uddanner dig til læge

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020: 10,2 (Standby: 10,1)   |   Kvote 2 2020: 9,8 (Standby: 9,8)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34 (sommerstudiestart) og uge 4 (vinterstudiestart)

Ændrede kvote 2-kriterier som følge af corona. Se mere under fold ud-bjælken ”Kvote 2 ansøgere”

Justeringerne er godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Introduktion

På Medicin lærer du først om det raske menneske. Herefter lærer du om sygdomme, og hvordan du kan behandle dem. Når du kender den grundlæggende teori, skal du bruge din viden i praksis både i undervisningen og på klinikophold.

Hverdagen på Medicin

Undervisningen på Medicin veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og klinikophold. I begyndelsen skal du igennem en stor mængde teori, og det vigtigt at have en god læsemakker, som du kan sparre med. Medicin er et fag i konstant udvikling. Der opdages hele tiden nye sygdomme og nye behandlingsformer, så du skal være klar til at videreuddanne dig gennem hele din lægekarriere.

Paratviden, dedikation og detektivarbejde

En sygdom er sjældent som i bøgerne. Der er altid flere eller færre symptomer, og det kræver en stor mængde paratviden, fantasi og grundigt detektivarbejde at finde frem til problemet. For at ruste dig så godt som muligt til det livsvigtige arbejde som læge, stiller studiet store krav til din tid, disciplin og hukommelse.

Du behandler mennesker

I løbet af uddannelsen får du erfaring med den daglige arbejdsgang som læge via klinikophold. Du bruger dine teoretiske og praktiske færdigheder, og du øver dig i kommunikationen med dine patienter. Inden du kommer i klinik på hospitalerne, træner du dine praktiske færdigheder på dukker, testpersoner og på dine medstuderende. Du lærer at sy, lægge drop, give førstehjælp, undersøge knæ, skuldre og meget mere.

Karrieremuligheder

Hvis du ønsker at blive læge, skal du efter bacheloruddannelsen læse yderligere tre år på kandidatuddannelsen. Når du efter seks års studier er uddannet læge venter en årrække med videreuddannelse, så du bliver kvalificeret til at arbejde i sundhedssektoren som eksempelvis hospitalslæge, praktiserende læge eller som forsker på universiteter og i medicinalindustrien. Som bacheloruddannet kan du også læse videre på en række andre kandidatuddannelser.

Tjek om Medicin er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer: 22010

For at søge denne uddannelse kræves:

 • En adgangsgivende eksamen 
 • Et eksamensgennemsnit i den adgangsgivende eksamen på minimum 6,0 efter 7-trins-skalaen (inkl. bonus for ekstra A niveau fag)

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Og en af disse kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B eller
  • Fysik B og Bioteknologi A eller
  • Geovidenskab A og Kemi B eller
  • Kemi B og Biologi A og Fysik C eller
  • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

 

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse

Kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Karakterkravet på 6,0 i den adgangsgivende eksamen gælder også i kvote 2. Ansøgere, der opfylder disse krav vil blive inviteret til en optagelsesprøve. Læs mere her.

Særligt for årets studenter

Hvis du består din adgangsgivende eksamen samme år, som du søger om optagelse i kvote 2, skal du senest d. 5. juli kunne dokumentere, at du opfylder de specifikke adgangskrav, og at du har opnået et gennemsnit på mindst 6,0 efter 7-trinsskalaen i din adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opnår et gennemsnit på mindst 6,0 efter 7-trinsskalaen eller ikke opfylder de specifikke adgangskrav inden d. 5. juli, kan du ikke komme i betragtning til optagelse på medicinstudiet, selvom du har klaret det godt i kvote 2 optagelsesprøverne.

Bemærk, at der dog er mulighed for at supplere ét fag ét niveau i efter d. 5. juli med henblik på betinget optagelse. Faget skal være bestået senest d. 5. september i ansøgningsåret.

Overflytning/genindskrivning

 

Der er generelt ikke ledige pladser på denne uddannelse. Det er derfor ikke muligt at søge om studieskift og overflytning eller genindskrivning. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på de pågældende sider.

Varsling for optagelsen 2021

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 • Gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag (se nedenfor)
 • Score fra optagelsesprøve

Hvilken vægtning kvote 2 fagsnit og scoren fra optagelsesprøve får, er endnu ikke fastlagt.

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Og en af disse kombinationer:

 • Fysik B og Kemi B eller
 • Fysik B og Bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og Kemi B eller
 • Kemi B og Biologi A og Fysik C eller
 • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A

Bemærk, at karakterkravet på minimum 6,0 i den adgangsgivende eksamen efter 7-trins-skalaen udgår.    

Kvote 2 ansøgere

uniTEST aflyst – ændrede kvote 2-kriterier

På grund af corona-situationen kan Aarhus Universitet desværre ikke afholde uniTEST i år.

Som følge heraf er vi nødt til at vurdere ansøgninger til Medicin via kvote 2 efter nogle andre kriterier end uniTEST. Det betyder, at din ansøgning i år bliver vurderet ud fra de samme kriterier, som størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – en helhedsvurdering baseret på særlige kvalifikationer og karakterer i særligt relevante fag. På Medicin gælder følgende:  

1. Dit gennemsnit af særligt relevante kvote 2-fag (fagsnit):  

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • og én af disse kombinationer:
   • Fysik B og Kemi B eller
   • Fysik B og Bioteknologi A eller
   • Geovidenskab A og Kemi B eller
   • Kemi B og Biologi A og Fysik C eller
   • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A

2. Andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer. Læs mere om, hvad særlige kvalifikationer er her.

Ændringen er godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Du skal stadig opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de specifikke adgangskrav til Medicin.

Karakterkravet på 6,0 i den adgangsgivende eksamen gælder også i kvote 2.

Hvis du også har søgt ind på Syddansk Universitet, skal du være opmærksom på, at Aarhus Universitet i år desværre ikke har mulighed for at anvende dit prøveresultat fra Syddansk Universitet.

Det skal du gøre nu

Vi beder dig læse informationen om særlige kvalifikationer. Hvis du mener, du har særlige kvalifikationer, skal du uploade dokumentation for dette senest 20. maj til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Hvad gør jeg, hvis jeg har flere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du finde mange svar i vores FAQ.  Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

 • Vejledningscenter AU

Tlf.: 8715 0720 / mail: auuddannelse@au.dk

 • Health

Tlf.: 8716 7414 / mail: health.studadm@au.dk

Telefonerne er åbne på hverdage mellem kl. 9 og 12.

Vi beklager omlægningerne og de ændrede vilkår, som corona-situationen medfører, og håber på din forståelse i denne ekstraordinære situation.

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du finde yderligere oplysninger om, hvad de enkelte fag indeholder. Du kan også se studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende – herunder eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Medicin kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Medicin

På Medicin bliver du en del af et hold på cirka 25 studerende. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, der foregår i et stort auditorium med hele årgangen, holdundervisning, laboratorieøvelser og klinisk undervisning i grupper på 6-12 studerende. Du har også mulighed for at blive del af en læsegruppe, hvor i sammen løser praktiske og teoretiske opgaver.

Klinikophold                                     

På bacheloruddannelsen i Medicin er der indlagt et klinikophold. Her bliver du introduceret til det kliniske lægearbejde. Opholdet giver dig et indtryk af, hvordan livet som læge er. Du får afprøvet dine praktiske færdigheder, og samtidig lægges der stor vægt på, at du bliver trænet i at kommunikere med patienter.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for studerende på 1. semester på Medicin.

Mandag:
8-11: Forelæsning i Mikroskopisk anatomi
11-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Studiestart

Tirsdag:
8-10: Forelæsning i Studium Generale
10-13: Forberedelse
13-16: Holdundervisning i Makroskopisk anatomi

Onsdag:
8-11: Holdundervisning i Mikroskopisk anatomi
11-13: Forberedelse
13-16: Øvelser i Mikroskopisk anatomi

Torsdag:
8-11: Forelæsning i Makroskopisk anatomi
11-16: Forberedelse

Fredag:
8-10: Øvelser i makroskopisk anatomi
10-12: Forberedelse
12-15: Forelæsning i studiestart

Studielivet uden kitler

Undervisningen på Medicin foregår mange forskellige steder. Derfor har de studerende et fælleshus, Medicinerhuset, hvor I kan mødes i hyggelige rammer. Medicinstudiet er også kendt for sit rige foreningsliv, som du kan deltage aktivt i.

Medicinerrevyen
Har du lyst til at skrive manuskripter, stå på scenen, spille musik eller lave kostumer, så er Medicinerrevyen noget for dig. Hvert år opfører foreningen Danmarks største studenterrevy i Tivoli Friheden i Aarhus.

Umbilicius
På Medicin er der naturligvis også en festforening, der hver fredag afholder fredagsbar i Medicinerhuset. Flere gange i løbet af semestret bliver der også afholdt større fester. Umbilicius er også arrangør af den årlige Kapsejlads, hvor der kæmpes om ”Det gyldne bækken” for øjnene af cirka 20.000 medstuderende i Uniparken.

Medicinerrådet
Har du lyst til at tale dine medstuderendes sag? Så meld dig ind i Medicinerrådet og vær med til at beslutte, hvad studiet skal indeholde af fag og kurser. Rådet består af 30 studerende, der repræsenterer de studerende i universitetets styrende organer.

Selskab for medicinsk studenterforskning (SMS)
SMS er en forening for forskningsinteresserede medicinstuderende. Foreningen arrangerer en række kurser og arrangementer, der sætter fokus på at skabe gode rammer for studenterforskning og udbrede kendskabet til forskningsområder.

Læs i udlandet

I løbet af din bacheloruddannelse i Medicin er det muligt at blive sendt på udviklings- og klinikophold i udlandet. Du kan tage af sted gennem tilrettelagte udvekslingsprogrammer eller selv planlægge dit udlandsophold. Som studerende på Medicin i Aarhus kan du også tage med foreningen IMCC til verdens brændpunkter.

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde - inkl. boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Funfacts om Aarhus som studieby Tæl til tres tusinde. For så mange studerende er der i Aarhus, men vi har plads til flere. Bliv klogere på, hvad studiebyen Aarhus kan tilbyde dig som studerende. Video: Læs på Aarhus Universitet YouTube-kanal.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

For at blive færdiguddannet læge, skal du læse videre på kandidatuddannelsen i Medicin. Som bacheloruddannet har du udover kandidatuddannelsen i Medicin adgang til kandidatuddannelserne i Biomedicinsk Teknik og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på Aarhus Universitet.

Som kandidatuddannet skal du efterfølgende igennem et 12 måneder langt forløb på den kliniske basisuddannelse. Herefter kan du blive ansat i en étårig introstilling, hvorefter du skal specialisere dig inden for et hovedområde, hvilket tager cirka fem år.

Alternative jobmuligheder

Du har som færdiguddannet læge mulighed for at få arbejde på hospitaler og i almen praksis. Du kan også arbejde inden for medicinalindustrien, som underviser eller forsker. Du kan også arbejde med humanitært arbejde hos eksempelvis Læger uden Grænser eller andre NGO’er, hvor du kan bruge din lægefaglige viden under specielle forhold.