Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MUSIKVIDENSKAB

Om musikken både teoretisk, praktisk, som kultur og som historisk fænomen.

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020: Alle optaget   |   Kvote 2 2020: -  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

På Musikvidenskab undersøger du musikken historisk og kulturelt, analytisk og teoretisk, formidlingsmæssigt og i praksis. Hvordan bruger vi musik, og hvilken betydning har musik for medier, kommunikation, identitet og sociale fællesskaber?

Historiske og teoretiske tilgange suppleres med praktiske perspektiver fx i form af fællessang, korsang, soundpainting, sangskrivning inklusive indstudering og fremførelse. Desuden giver musikstudiet mulighed for projektarbejde og studier i ”felten” – af musiklivet, som det udfolder sig omkring os her og nu.

Kulturformidler eller Underviser

Efter det første studieår vælger du mellem to profileringer: Kulturformidler eller Underviser.

Kulturformidlerprofilen har du et særligt fokus på formidling af musik f.eks. gennem musikjournalistik, musikkritik eller som koordinator eller arrangør af kulturelle events, koncerter m.v.

Undervisningsforløbene på Kulturformidlerprofilen vil bl.a. omhandle musik som performativ praksis, og du vil blive præsenteret for metodikker vedr. iscenesættelse og afvikling af musikalske og kulturelle begivenheder samt kritisk refleksion over musikdiskurs og musikformidling.

Underviserprofilen arbejder du med rytmisk sammenspil, arrangementer, korledelse og udvikling af dine evner i sang og klaver. Du arbejder med genrer fra forskellige perioder og verdensdele, og du lærer at formidle musik som underviser, dirigent, oplægsholder, korleder, skribent, sanger og musiker.

Herudover lærer du gennem de mange fælles musikalsk-praktiske aktiviteter om samarbejde, ledelse og strukturering af kreative processer.

Begge profileringer fokuserer herudover fortsat på musik i et historisk og aktuelt perspektiv.

Hverdagen på Musikvidenskab

På Musikvidenskab fordyber du dig i musik i teori og praksis – som lytter, analytiker og formidler, udøvende, skribent, musicerende eller producent. Du har både forelæsninger, workshopundervisning på mindre hold, skriftlige og mundtlige opgaver samt mulighed for praktisk musikudøvelse.

For at komme ind på Musikvidenskab skal du igennem en optagelsesprøve, som består i en samtale om dine musikalske erfaringer og interesser foruden afprøvning af dine færdigheder i bl.a. klaverspil, hørelære, musikteori, vokalt og instrumentalt.

Karrieremuligheder

Som bachelor i Musikvidenskab kan du læse videre på en række kandidatuddannelser, eksempelvis kandidatuddannelsen i Musikvidenskab. Denne giver dig yderligere kompetencer til at arbejde som f.eks. musikunderviser på gymnasier, højskoler og andre uddannelsesinstitutioner eller som musikformidler i kulturlivet, i kulturinstitutioner, som eventkoordinator m.v. 

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22330

Ansøgningsfrist

OBS: Ansøgningsfristen til Musikvidenskab er 15. marts, uanset om du søger om optagelse via kvote 1 eller kvote 2.

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
 • Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse

Adgangsprøven

For at komme i betragtning til optagelse på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab skal du bestå en adgangsprøve, samt opfylde de øvrige adgangskrav. Det gælder både i kvote 1 og kvote 2. 

Datoer for afviklingen af adgangsprøven oplyses her på siden i januar 2021. Der udsendes invitationer til adgangsprøven i uge 17. Invitationerne sendes pr. e-mail til den mailadresse, du har angivet ved oprettelse af din ansøgning på optagelse.dk.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor), samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Musikvidenskab er bygget op omkring historiske, kulturelle, analytiske og praktiske studier af kompositions- og populærmusik i forskellige perioder. På Musikvidenskab kommer du til at opleve, at der er et stort samspil mellem teori og praksis. På andet år af uddannelsen skal du vælge imellem Underviserlinjen eller Kulturlinjen. På Underviserlinjen er der primært fokus på de praktiske fag, mens Kulturlinjen fokuserer mere på det teoretiske og undersøgende i faget.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Musikvidenskab kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Musikvidenskab. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Musikvidenskab

Som studerende på Musikvidenskab kommer du til at opleve en meget varieret undervisning. Du har forelæsninger, hvor din underviser gennemgår og perspektiverer forskellige typer af tekster foran hele din årgang. Derudover har du holdundervisning, hvor du skal deltage aktivt, samt undervisning i mindre grupper i forbindelse med arrangement- og instrumentundervisning. Du bliver også en del af en studiegruppe, hvor I sammen skal gennemgå teksterne samt forberede og holde oplæg.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på Musikvidenskab. Musikvidenskab er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, og du kommer til at bruge meget tid på at forberede dig til de enkelte undervisningsgange – både praktisk og teoretisk.

Mandag
9-11 Holdundervisning i Musikrepræsentation og -beskrivelse
13-16 Forelæsning i Musikhistorie og faghistorie

Tirsdag
9-13 Forberedelse
14-16 Øvelser i Musikkultur
16-18 Øvelser i Musikrepræsentation og -beskrivelse

Onsdag
8-9 Forelæsning i Musikrepræsentation og -beskrivelse 
10-12 Holdundervisning i Musikhistorie og faghistorie
12-17 Forberedelse

Torsdag
8-11 Forelæsning i Musikkultur
11-14 Forberedelse
14-16 Holdundervisning i Musikkultur

Fredag
8-10 Øvelser i Musikrepræsentation og -beskrivelse 
10-15 Forberedelse

Følg med i de faglige aktiviteter på Afdeling for Dramaturgi og Musikvidenskab

Det sociale studieliv

På Musikvidenskab har du din daglige gang på Kasernen sammen med studerende fra andre æstetiske fag som Dramaturgi, Litteraturhistorie og Retorik. Her er der blandt andet rig mulighed for at give den gas i øvelokalerne – både i hverdagene, om aftenerne og i weekenderne. Derudover har du mulighed for at deltage i en masse sociale foreninger:

 • Koncertcaféen: Her har du mulighed for at øve dig i de sange, du eventuelt skal til eksamen i. Publikum vil typisk være dine medstuderende.
 • Fagligt forum: I Fagudvalget får du medindflydelse på studiemiljøet, og du er med til tale de studerendes sag overfor universitetets politiske organer.
 • Kasernebaren: I samarbejde med de andre æstetiske fag afholder Kasernebaren fredagsbar hver fredag. Her er mulighed for at få et par kolde øl og vand tilsat æstetiske indspark til lyden af livemusik, som du måske selv står for.
 • Visir: Visir er Kasernens studenterblad, som henvender sig til dig, der har lyst til at skrive. Visir skriver om de studerendes interesser og tager imod alt fra digte og noveller til faglige artikler og essays.

Læs i udlandet

Som studerende på Musikvidenskab har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Det kan eksempelvis være i en by, hvor musikmiljøet matcher dine interesser. Et udvekslingsophold udvikler grundlæggende dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i E-boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din E-boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet i Musikvidenskab afhænger meget af, hvilket tilvalg samt hvilken kandidat, du eventuelt senere vælger.

Som bachelor i Musikvidenskab opnår du en stor praktisk og teoretisk forståelse for musik og musikkens store mangfoldighed. Du bliver i stand til at lede og formidle på et højt niveau – både i underviserrollen, som dirigent, musiker eller skribent. Samarbejde og samspil er en vigtig del af musik, og du lærer derfor, hvordan du faciliterer samarbejde i bredeste forstand, og hvordan din egen rolle er i en sammenspilssituation.

Mange kandidater fra Musikvidenskab kommer til at arbejde med undervisning på eksempelvis gymnasier, seminarier eller musikskoler. Du kan også komme til at arbejde som projektmedarbejder i for eksempel en kulturinstitution eller som sanglærer, korleder og dirigent, hvor du gør brug af uddannelsens fokus på musikpædagogik.

Tilvalg

På dit sidste år af bacheloruddannelsen skal du have et tilvalg. Her har du mulighed for at vælge imellem en lang række af fag. Tidligere har studerende fra Musikvidenskab blandt andet valgt:

 • Tilvalg i Nordisk sprog og litteratur
 • Tilvalg i Film og medier
 • Tilvalg i Engelsk

Kandidat

De fleste bachelorer i Musikvidenskab vælger efterfølgende at fortsætte på en kandidatuddannelse. Nogle uddannelser kræver specielle tilvalg, men du kan blandt andet vælge:

 • Kandidatuddannelsen i Musikvidenskab, hvor du får en specialiseret viden om musikkens mange fremtrædelsesformer og praksisser.
 • Kandidatuddannelsen i Didaktik (Musikpædagogik), hvor du lærer om almen didaktik, men hvor du også går i dybden med musikfagets didaktik i forskellige institutioner.
 • Kandidatuddannelsen i Digital design (linjen AudioDesign), hvor du opnår IT-kompetencer til at udvikle, designe og implementere lyd i interaktive sammenhænge, som computerspil, installationer og andre produktioner, der har en betydningsfuld lydside.
 • Kandidatuddannelsen i Engelsk, hvor du bliver skarp til det engelske sprog og samtidig får et kendskab til kultur og samfundsforhold i de engelsktalende lande.