Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ansøgning

Ansøgningsfrister

Kvote 1

Kvote 1 ansøgere skal søge senest 5. juli kl. 12.00, middag.

Kvote 2

Kvote 2 ansøgere skal søge senest 15. marts kl. 12.00, middag.

Udenlandske ansøgere

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (herunder en International Baccalaureate – selvom den er gennemført i Danmark) skal søge senest d. 15. marts kl. 12 middag. Undtaget er ansøgere med eksamen fra Duborg-skolen og A.P. Møller Skolen, der også kan søge til fristen den 5. juli kl. 12.00 middag. Læs mere om adgangskrav for udenlandske ansøgere

Øvrige ansøgningsfrister

Ansøgere til Musikvidenskab, Idræt og Klinisk tandtekniker skal søge senest 15. marts kl. 12.00, middag.

Alle ansøgere, der søger senest 15. marts, vil blive vurderet i kvote 1 og kvote 2 forudsat, at betingelserne herfor er opfyldt.

Supplering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene eller ønsker at forbedre dine karakterer til et eventuelt kvote 2-fagsnit, kan du supplere. Læs om supplering her.

Tag testen - er du klar til at sende din ansøgning?

Sådan søger du

Aarhus Universitet er sammen med de andre videregående uddannelser i Danmark tilsluttet det fælles ansøgningssystem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge op til otte forskellige uddannelser. KOT sikrer i øvrigt, at du optages på så høj en prioritet som muligt, og at du højst kan blive tilbudt optagelse på én af de søgte uddannelser. 

Du kan søge fra 1. februar

Ansøgningsportalen åbner på www.optagelse.dk den 1. februar i ansøgningsåret.

En digital ansøgning, lavet af en ansøger som har brugt NemID, anses for rettidigt modtaget, når ansøgningen er godkendt af ansøger på www.optagelse.dk inden tidsfristens udløb. Det er først når ansøgningen er godkendt på www.optagelse.dk, at Aarhus Universitet modtager ansøgningen. 

Online ansøgning

Alle ansøgere skal søge optagelse online via www.optagelse.dk. Du skal ansøge ved hjælp af NemID. 

Ansøgning med NemID

Når du søger online vil du, før du kan underskrive ansøgningen, blive gjort opmærksom på, hvilke bilag, der i givet fald skal uploades.

Har du afsluttet din adgangsgivende eksamen før 2004, eller har du en udenlandsk eksamen (herunder en dansk International Baccalaureate), findes eksamensbeviset ikke i eksamensdatabasen, og du skal derfor selv uploade det til din ansøgning senest den 5. juli kl. 12.00 middag. Hvis du har afsluttet din adgangsgivende eksamen i 2004 eller 2005, anbefaler Aarhus Universitet, at du kontrollerer, at dit eksamensbevis findes i eksamensdatabasen. Hvis ikke dit eksamensbevis findes i eksamensdatabasen, skal du selv uploade det til din ansøgning, så det er modtaget senest den 5. juli kl. 12.00 middag.

Vær opmærksom på, at det kun er eksamensbeviset fra din gennemførte ungdomsuddannelse, Aarhus Universitet automatisk modtager fra www.optagelse.dk. Suppleringsbeviser og lignende beviser for faglig opkvalificering fra eksempelvis VUC modtages ikke automatisk, og Aarhus Universitet indhenter ikke selv denne dokumentation. Det er således dit eget ansvar at uploade suppleringsbeviser og årskarakter, som ikke fremgår af eksamensbeviset. Beviserne skal tilknyttes eller uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00 middag. 

Har du ikke NemID?

Søger du uden brug af NemID, skal du efter at have godkendt ansøgningen på www.optagelse.dk huske at printe og underskrive underskriftsiden og indsende den via denne webformular: https://bachelor.au.dk/en/admission/international-applicants/signaturepage/

Underskriftsiden skal være Aarhus Universitet i hænde senest den 15. marts kl. 12.00 middag. 

Når du ansøger skal du:

Oplyse navn, adresse, e-mail og cpr-nummer.

Du skal desuden angive om:

 •  du ønsker sommer- eller vinterstart hvis du søger medicin (bemærk, at såfremt der er flere optagne til medicin med sommerstart, end der er pladser, rykkes de yngste optagne til vinterstart)
 • du ønsker at søge standby
 • du søger dispensation
 • du tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse, og i så fald hvilken/hvilke, hvor mange ECTS point du eventuelt har bestået, og om du stadig går på uddannelsen
 • du har suppleret med nye gymnasiale fagniveauer eller dansk/engelsk prøve

Husk altid at uploade dokumentation for de forhold, du ønsker lagt til grund for din ansøgning om optagelse. Herunder din adgangsgivende eksamen og andre faglige kvalifikationer. Søger du dispensation, skal du ligeledes uploade dokumentation herfor. Al dokumentation skal uploades til din ansøgning på www.optagelse.dk. Vi modtager som udgangspunkt ikke dokumentation per e-mail, post eller via personlig henvendelse.

Dokumentationskrav

Ved upload af dokumentation skal du være opmærksom på, at dokumentationen er fyldestgørende og i god kvalitet. Ved upload af eksamensbeviser skal følgende kunne aflæses klart og tydeligt:

 • Alle karakterer
 • Fag og niveau
 • Udstedende myndigheds navn (fx gymnasiets navn)
 • Udstedende myndigheds underskrift og stempel (fx rektors underskrift og skolens stempel)
 • Dit CPR nummer

Du kan se eksempler på eksamensbeviser fra danske gymnasiale uddannelser her.

Når du har sendt din ansøgning

Tillykke med, at du har søgt ind på en uddannelse på AU. Det er vi glade for, og det håber vi også, du bliver. Nu går arbejdet med at behandle din ansøgning i gang, og du går en spændende ventetid i møde. Mens du venter på dit svar, er der mange gode ting, du kan gøre for at blive så klar til livet som universitetsstuderende som muligt.

1. Lær om livet som studerende på Aarhus Universitet

Hvad er det egentlig for et universitet, du har søgt ind på? På bachelor.au.dk/studieliv fortæller nuværende studerende dig alt, du behøver at vide om at gå på Aarhus Universitet. Hvordan er springet fra gymnasiet til universitetet? Hvordan er hverdagen som studerende på AU? Hvordan klarer man sig på SU? Du kan også lære studiebyen Aarhus at kende og få et overblik over selve universitetet.

Nuværende studerende viser dig hverdagen
Du kan også få et ærligt indblik i hverdagen som studerende på Aarhus Universitet på Instagram, hvor nuværende studerende fortæller dig om, hvordan det er at gå på Aarhus Universitet. Mød dem på bachelor.au.dk/yourniversity.

Det faglige liv på Aarhus Universitet
Det kan være en god idé at lære lidt mere om, hvad det fagligt vil sige at gå på Aarhus Universitet. Det kan være rart at vide, hvilke forventninger, vi har til dig, og hvilke forventninger, du kan have til os. På bachelor.au.dk/det-faglige-liv-paa-au fortæller både undervisere og studerende om det faglige liv og det faglige fællesskab, der er på Aarhus Universitet.

Du kan få hjælp til dit studie
Du skal vide, at du på Aarhus Universitet kan få masser af hjælp og vejledning, så du får den bedst mulige tid på universitetet. På bachelor.au.dk/vejledning kan du læse om de muligheder, du har for at få vejledning.

studerende.au.dk/styrkditstudieliv kan du læse om alle de tilbud, der er på Aarhus Universitet, som kan være med til at give dig en god studietid. Studielivet er fedt, men ikke altid lige let. På siden kan du læse om eksamensangst, studieplanlægning, om hvordan du forbereder dig til undervisningen og mange andre ting, vi gerne vil hjælpe dig med, så du får den bedst mulige studietid på Aarhus Universitet.

2. Forbered dig på at flytte til Aarhus

Det er en god idé at sætte dig ind i, hvad det vil sige at flytte til Aarhus, for der er mange ting, du skal forberede og huske at gøre.

Gode råd og mange boligtyper
Bachelor.au.dk/studiebolig får du masser af gode råd og tips til, hvordan du søger bolig i Aarhus. Du kan også læse om kollegier, studenterboliger, lejeboliger og alle de andre boligmuligheder, du har i Aarhus.

Alt det praktiske, du skal vide
Borger.dk kan du finde alle de praktiske oplysninger, du har brug for, når du skal flytte. Du kan blandt andet læse om, hvordan du vælger læge, og hvordan du søger boligstøtte.

3. Lær SU-reglerne at kende

Når du starter på en videregående uddannelse, kan du få SU. Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse og tidligst en måned før, du ønsker at modtage SU. På studerende.au.dk/su kan du finde al den information om SU, du har brug for.

4. Økonomi som studerende

Et SU-budget kan være stramt, men med lidt snilde og planlægning kan pengene række længere. På  bachelor.au.dk/livet-paa-su giver nuværende AU-studerende dig gode råd til livet på SU.

Studiejob
Det kan være en rigtig god idé at overveje, om du vil have et studiejob. Udover at give dig penge på kontoen, kan et relevant studiejob også øge dine muligheder for at få et job, når du har afsluttet universitetet. Et studiejob viser dig også, hvordan livet er på arbejdsmarkedet, så det kan også give dig en idé om, hvad du gerne vil arbejde med, når du er færdig på universitetet. På studerende.au.dk/studiejob kan du læse mere om, hvordan du finder et studiejob.

Standby og tilsagn

Standby betyder, at du står til rådighed på den uddannelse, som du har søgt optagelse på. Hvis du søger og får en standbyplads, står du på venteliste og kan frem til midten af august få tilbudt en studieplads med studiestart senest 1. september. Hvis du er blevet optaget på standby, men ikke får tilbudt en studieplads i standby perioden (til og med midten af august), får du i stedet et tilsagn om optagelse det efterfølgende år.

Det betyder, at du er sikret en studieplads ved næste års optagelse på den samme uddannelse – dog forudsat, at du søger optagelse igen, og du dokumenterer, at du opfylder adgangskravene det kommende år. Vær derfor opmærksom på, at der kan ske ændringer i adgangskravene.

Tilbydes du en studieplads inden standbyperioden udløber, skal du takke ja eller nej til pladsen. Hvis du takker nej til pladsen, mister du din studieplads, og din standbyplads kan ikke ændres til et tilsagn.

Du kan også blive tilbudt en studieplads efter standby perioden er udløbet, men i så fald kan du vælge at sige nej tak til studiepladsen og alligevel få et tilsagn om optagelse året efter. 

Standby er en ekstra ansøgning

Du skal opfatte standby som en »ekstra« ansøgning imellem dine øvrige prioriterede ansøgninger. Det vil sige, at hvis du bliver optaget på en standbyplads, bliver du ikke optaget på en lavere prioriteret uddannelse. Søger du f.eks. optagelse på Psykologi og Historie i nævnte rækkefølge, og har du søgt standby på Psykologi, kan det betyde, at du bliver standbyoptaget på Psykologi og derved ikke bliver optaget på Historie, hvor du måske ellers ville have fået tilbudt en studieplads.

Standby skal derfor på den ene side opfattes som en ekstra chance for optagelse på ønskeuddannelsen. På den anden side kan en standbyplads betyde, at du måske må udsætte din studiestart et år.

Sådan søger du standby

Du har mulighed for at søge standby til langt de fleste uddannelser. Når du søger om optagelse på www.optagelse.dk, skal du angive om du ønsker at søge standby. Ansøgningsfristen for at søge en standbyplads er den 5. juli kl 12. Har du ikke har søgt en standbyplads, kan du ikke komme på ventelisten.

Hvis du har tilsagn

Hvis du søger optagelse på baggrund af tilsagn fra året før, skal du ansøge på www.optagelse.dk senest den 5. juli, kl. 12.00 middag (dog senest den 15. marts kl. 12.00 middag, såfremt du søger om optagelse på idræt eller musikvidenskab eller har en udenlandsk adgangsgivende eksamen inkl. International Baccalaureate). Husk at uploade en kopi af tilsagnsbrevet, en kopi af dit eksamensbevis og en kopi af evt. suppleringsfag.

Vær opmærksom på, at du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen på lige fod med årets øvrige ansøgere - også selvom kravene skærpes i forhold til året, hvor der er givet tilsagn. Du kan se adgangskravene for uddannelserne på www.bachelor.au.dk.    

Grønlandske særordning

 

Fristen for at søge om optagelse gennem den Grønlandske Særordning er 15. marts kl. 12.00 middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Kriterierne for optagelse gennem den Grønlandske Særordning skal være opfyldt for at du kan komme i betragtning til optagelse. Find mere information på www.sunngu.gl

Det er vigtigt, at du uploader bilagene til særordningen sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk 

Grønlandske ansøgere kan via Det Grønlandske Hus i Aarhus få generel hjælp og vejledning i forhold til at studere i Danmark samt specifik vejledning til at ansøge via Særordningen. Det er også gennem Det Grønlandske Hus, at grønlandske ansøgere kan søge om Særydelser fra Grønlands Selvstyre, herunder studiestartsrejse.

Spørgsmål vedrørende optagelse kan rettes til Bacheloroptaget på Aarhus Universitet på optagelse@au.dk.

Fuldmagt

Hvis du selv er forhindret i at kontakte os eller bekræfte en evt. studieplads, kan du give en anden fuldmagt hertil.

I fuldmagten bemyndiger du en anden person til at varetage dine interesser i forbindelse med ansøgning om optagelse. Du kan uploade en fuldmagt som bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk. Du kan finde en formular til at udforme en fuldmagt her.

Husk at du selv skal uploade formularen til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Sygeeksamen

Bliver du syg i løbet af din eksamensperiode og skal du til sygeeksamen i august, kan du stadig søge om optagelse på Aarhus Universitet. Senest den 5. juli kl. 12.00 skal du uploade dokumentation til din ansøgning på www.optagelse.dk, der angiver, at du skal til sygeeksamen i august.

Du skal søge om optagelse rettidigt. Det vil sige 15. marts i kvote 2 og 5. juli i kvote 1. Men du kan ikke få svar på din ansøgning, før vi har modtaget dokumentation for at du har bestået din adgangsgivende eksamen. Din ansøgning færdigbehandles så snart vi modtager dit endelige eksamensbevis.

Du bør kontakte bacheloroptaget på optagelse@au.dk for yderligere vejledning, såfremt du ikke forventer, at få dit endelige eksamensbevis inden studiestart.

Tidligere beståede fag

Du skal informere om beståede fag fra andre videregående uddannelser, når du søger om optagelse.

Hvis du tidligere har bestået fag på en videregående uddannelse, eller hvis du forventer at bestå fag på en videregående uddannelse inden studiestart, SKAL du fortælle os det i forbindelse med at du søger om optagelse.

Du skal i den forbindelse også huske at uploade dokumentation på, at du har bestået et eller flere fag.

Dokumentationen er typisk en studiejournal fra dit tidligere studie og skal indeholde:

 • Uddannelsesstedets underskrift og stempel (f.eks. rektors underskrift og skolens stempel)
 • Fag, fagniveau og omfang (f.eks. ECTS point)
 • Alle karakterer
 • Dit CPR nummer

Dokumentationen skal uploades som bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk.

Hvis de(t) beståede fag er taget på Aarhus Universitet, behøver du ikke at uploade dokumentation.

Hvorfor skal jeg informere om beståede fag?

Hvis du bliver optaget på Aarhus Universitet, foretager vi automatisk en vurdering af, om dine beståede fag kan give dig merit for fag på den uddannelse, du er blevet optaget på. Meritvurderingen kan påvirke hvilke fag du skal have på 1. semester.

Aarhus Universitet er forpligtet til at foretage en vurdering af, om fagene er meritgivende. Derfor er du også forpligtet til at oplyse os om tidligere uddannelse.

Undlader du at oplyse og/eller giver du urigtige oplysninger om eventuelle tidligere beståede fag på en videregående uddannelse, kan det få konsekvenser for dine muligheder for at fortsætte på din uddannelse.    

Søger du optagelse på samme uddannelse?

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på eller er indskrevet på ved et andet universitet, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for ny indskrivning. Dette gælder både, hvis du har været indskrevet på uddannelsen her ved Aarhus Universitet eller ved at af de andre universiteter.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at søge om optagelse på den samme uddannelse, hvis du har udmeldt dig eller er blevet udmeldt, og der er mindre end fem måneder fra udmeldelsesdatoen til studiestart.

Søg både genoptagelse og genindskrivning/overflytning

Det anbefales, at du både søger optagelse via Den Koordinerede Tilmelding på optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12 middag og at du søger om genindskrivning/overflytning, hvis du tidligere har bestået minimum 60 ECTS.

Hvis det vurderes, at du ikke har første studieår ved AU
Du kommer i betragtning til genoptagelse (se nedenfor), hvis du har bestået mindre end hvad der svarer til første studieår af uddannelsen (ud fra gældende studieordning på uddannelsen ved AU) og ikke længere er indskrevet.
Hvis du har bestået mindre end første studieår af uddannelsen som den er tilrettelagt ved AU, men stadig er indskrevet på samme uddannelse ved et andet universitet, skal du søge overflytning gennem www.optagelse.dk

Hvis det vurderes, at du har bestået 1. studieår ved AU
Du kommer i betragtning til genindskrivning, hvis du har bestået minimum første studieår af uddannelsen som den er tilrettelagt ved AU og tidligere har været indskrevet på uddannelsen ved AU eller et andet universitet.

Du kommer i betragtning til overflytning, hvis du har bestået minimum første studieår af uddannelsen og fortsat er indskrevet på uddannelsen ved et andet universitet end AU.

Hvor meget du kan få merit for, bliver først vurderet i forbindelse med din ansøgning om optagelse, så derfor anbefales du at søge både gennem www.optagelse.dk og genindskrivning/overflytning til universitet.

Skal du søge tilladelse til genoptagelse?

Hvis du er blevet udmeldt af uddannelsen (eksempelvis på grund af for mange opbrugte eksamensforsøg i et fag, manglende beståelse af studiestartsprøve/førsteårsprøve eller lignende), skal du søge om tilladelse til at søge genoptagelse.
Hvis betingelserne for at institutionen kunne have bragt din indskrivning til ophør er til stede, skal du også søge tilladelse, selvom du selv har meldt dig ud af uddannelsen.

Vi kan give dig tilladelse til at søge genoptagelse, såfremt vi vurderer, at dine muligheder for at kunne gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Din ansøgning om genoptagelse kan således kun behandles, hvis du får tilladelsen. Bemærk, at en tilladelse til at søge genoptagelse ikke er en garanti for, at du vil blive optaget, men en forudsætning for, at din ansøgning om optagelse kan behandles.

Frist for ansøgning om genoptagelse og eventuel tilladelse

Fristen for at søge genoptagelse er 15. marts kl. 12.00. Du skal søge via optagelse.dk.

Denne frist gælder alle ansøgere, der tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse ved samme eller et andet universitet og som søger om optagelse via optagelse.dk.

Til din ansøgning om tilladelse skal du vedlægge et dispensationsskema og relevant dokumentation for væsentligt forbedret studiemulighed. Download Skema G nederst her.