Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

RUSLANDSTUDIER

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020: Alle optaget    |   Kvote 2 2020: -  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

Rusland fra alle vinkler

På Ruslandstudier lærer du russisk sprog og får indgående kendskab til samfundsforhold, kultur og historie i Rusland og de omkringliggende lande i regionen. Størstedelen af undervisningen fokuserer på nyere tid, det 20.-21. århundrede, og den aktuelle udvikling i Rusland i dag.
Du starter med et forberedende kursus – begyndersprog – hvor du opbygger de sproglige færdigheder, som du skal bruge under resten af din uddannelse. Den øvrige undervisning på studiet foregår både på dansk og engelsk. Interesse for både sprog og verden omkring dig er derfor en fordel.

Hverdagen på Ruslandstudier

Undervisningen på Ruslandstudier foregår for det meste som holdundervisning. Her vil du deltage aktivt i diskussioner, holde oplæg, løse opgaver og arbejde med tekster. Du skal være forberedt på både at arbejde selvstændigt med dybdegående, individuelle emner og arbejde i studiegrupper, hvor I skal diskutere og forberede jer til undervisningen. Sprogundervisning er en vigtig del af studiehverdagen. Du skal lære sproget hurtigt og på et højt niveau, og du kan forvente at tilbringe flere timer om dagen med forskellige sprogøvelser. Også sprogundervisningen foregår på hold, men en stor del af indlæringen sker ved individuel forberedelse. Holdene er ofte små, så du vil opleve, at undervisningen er personlig og fokuseret. 

Et semester i Sankt Petersborg

Undervisningen på 4. semester foregår ved vores to partneruniversiteter i Sankt Petersborg. Det betyder, at du skal tage dette semester i Rusland, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Udlandsopholdet giver dig mulighed for intensiv sprogundervisning og træning af din kommunikation og interaktion i et russisksproget miljø. Du vil også blive introduceret til feltarbejde i Rusland, blandt andet gennem interviews med russiske unge.

Ruslandstudier i en global verden

Der vil også være fag, hvor du vil arbejde med russiske forhold i en global sammenhæng. Med en bachelor i Ruslandstudier er det oplagt at læse videre på kandidatuddannelsen i Globale områdestudier. Uddannelsen vil gøre dig i stand til at udnytte din områdeekspertviden om Rusland og dine sproglige kompetencer i en verden med øget globalt samspil og voksende tværregional udveksling.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22350

Studieretning

 • Russisk  

For at søge denne uddannelse kræves:

1.      En adgangsgivende eksamen

2.      Følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
 • Russisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen

 Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A 
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Ruslandstudier er inddelt i flere moduler. Hovedmodulet er sprogfaget, hvor du studerer russisk. Herunder ligger de øvrige moduler, der særligt fokuserer på dit sprogfags kultur, historie og det aktuelle samfund.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Ruslandstudier kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiediagrammet illustrerer hele forløbet på bacheloruddannelsen. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Ruslandstudier

På bacheloruddannelsen i Ruslandstudier foregår meget af undervisningen på hold, hvor du og dine medstuderende gennemgår og diskuterer det faglige pensum sammen med jeres underviser. Holdene er tit små, hvilket stiller krav til dit engagement i undervisningen. Samtidig giver det dig mulighed for at få langt mere personlig undervisning og vejledning i løbet af uddannelsen. Udover holdundervisning er der også større forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster.

På Ruslandstudier bliver du en del af en studiegruppe. I skal sammen løse faglige opgaver og eventuelt give hinanden sparring i forbindelse med eksamen. Sprogundervisningen er intensiv, og i den forbindelse kommer du til at bruge din studiegruppe i den daglige forberedelse til undervisningen.

Her kan du se et eksempel på en ugeplan for 1. semester på Ruslandstudier. Ruslandstudier er et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen med mange skemalagte timer, men derudover har du også tid til individuelt at forberede dig til undervisningen.

Mandag:
8-11 Forelæsning i Rusland og Balkan NU
11-13 Holdundervisning i konversation Begyndersprog 1
14-16 Læsning

Tirsdag:
10-12 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i Begyndersprog 1
14-16 Møde i læsegruppen 

Onsdag:
8-10 Læsning
10-12 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i konversation Begyndersprog 1 

Torsdag:
8-10 Forberedelse til holdundervisning
12-14 Holdundervisning i Begyndersprog 1
14-16 Læsning 

Fredag:
8-12 Møde i læsegruppen

Det sociale studieliv på Ruslandstudier

Rusland- og balkanstudier er et mindre studie. Det betyder, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende – også på tværs af årgangene. På studiet er der et godt studiemiljø, som du har mulighed for at deltage aktivt i.

 • Fagrådet for Ruslandstudier: Hvis du vil have indflydelse på dit studiemiljø, så sker det i fagrådet. Fagrådet varetager de studerendes ved Ruslandstudiers interesser på Aarhus Universitet og er dermed et bindeled mellem universitet, fagmiljø og de studerende. Derudover står fagrådet også for en lang række faglige og sociale arrangementer hvert semester i form af f.eks. foredrag, ekskursioner, filmaftener, podcasts og rejser til Rusland.
 • Pod Stolom: Dette er navnet på festudvalget, som arrangerer arrangementer af forskellig karakter, og ofte i samarbejde med fagrådet – for eksempel fredagsbar, julefrokost og andre arrangementer af festlig karakter. 

 • Globarl: Hver måned arrangerer Globarl en temabar, hvor du kan hygge dig med dine medstuderende over en kold øl eller vand. Derudover arrangerer foreningen også en årlig julefrokost.  

Læs i udlandet

På Ruslandstudier har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at lære sproget og kulturen endnu bedre at kende. Hvis du læser russisk, har studiet på 4. semester en fast aftale med universitetet i Skt. Petersborg. Udlandsopholdet spiller en afgørende rolle i din uddannelse, da det er her du kommer ud og møder det land eller område, du beskæftiger dig med. Klik dig videre til mere inspiration og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i E-boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din E-boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet bachelor i Ruslandstudier afhænger dine jobmuligheder af dine valg og interesser under studiet, samt hvilket tilvalg og eventuel kandidatuddannelse, du vælger.

Som bachelor i Ruslandstudier lærer du at kommunikere mundtligt og skriftligt på russisk og at navigere indsigtsfuldt i interkulturelle sammenhænge. Dit kendskab til Ruslands samfund, kultur og historie gør dig i stand til at analysere store og komplekse mængder af stof, i relation til samfundsmæssige og aktuelle problematikker i Rusland og de omkringliggende lande i regionen. Du bliver god til at undersøge en problemstilling i relation til Rusland, formidle dine resultater videre og komme med løsningsforslag.

Du vil som færdiguddannet kandidat have jobmuligheder inden for fx kommunikation, projektledelse, administration, undervisning, formidling og oversættelse. Det kan være i private virksomheder, som opererer i Rusland, eller i den offentlige sektor. Du vil blive rustet til at arbejde både i Danmark og på det internationale jobmarked. Blandt vores tidligere kandidater er enkelte desuden selv startet op som iværksættere, mens andre inden for de senere år har valgt at fortsætte deres uddannelse inden for det forsvars- og sikkerhedspolitiske område.

Tilvalg

Som bachelorstuderende på Ruslandstudier skal du på uddannelsens 5. og 6. semester vælge et tilvalg. Du har mange forskellige muligheder, og studerende på Ruslandstudier vælger eksempelvis valgt:

 • Engelsksproget tilvalg Addressing Global Challenges
 • Tilvalg i Erhvervsøkonomi
 • Tilvalg i Sociologi
 • Tilvalg i Journalistisk Formidling

Kandidat

Når du har afsluttet din bacheloruddannelse i Ruslandstudier, kan du vælge blandt en lang række forskellige kandidatuddannelser. Du skal blot være opmærksom på, at enkelte uddannelser kræver specifikke tilvalg:

 • Kandidatuddannelsen i Globale områdestudier er en oplagt mulighed, fordi du her kan videreudvikle dine russiske område- og sprogkompetencer og samtidig får mulighed for at anvende begge dele i en tværregional og global kontekst.
 • Kandidatuddannelsen i Europastudier, hvor du får en forståelse for bredere europæiske forhold – politisk, historisk og kulturelt.
 • Kandidatuddannelsen i Internationale studies, hvor du bygger videre på dine områdekompetencer i et bredere internationalt perspektiv, med engelsk som studiesprog
 • Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public), hvor du bruger din viden om russiske forhold i en journalistisk sammenhæng samtidig med, at du opnår journalistiske kompetencer.