Aarhus Universitets segl

ELEKTRISK
ENERGITEKNOLOGI

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022 (sommerstart): Alle optaget
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022 (vinterstart): Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar
Optagelsesområdenummer: 22870 (sommerstart) | 22875 (vinterstart)

Introduktion

Som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi får du en vigtig rolle i udviklingen af en bæredygtig energiforsyning. Uddannelsen giver dig indgående kendskab til energisektoren og specialiseret teknisk viden om design af elektriske systemer. Du lærer også at bruge denne viden til at udvikle produkter, der producerer og bruger elektrisk energi. 

Udviklingen af nye energiformer har til alle tider været en vigtig katalysator for store samfundsforandringer. Vi står nu på tærsklen til et nyt og grønnere kapitel i Verdenshistorien, og i de kommende år, vil vi opleve ændringer i den måde, vi producerer, distribuerer og bruger energi på. Danmark skal som det første land have en 100 procent bæredygtig energiforsyning i 2050. Det er en vision, som kræver, at vi bliver langt bedre til at integrere for eksempel sol, vind, brint og biomasse i vores elektriske system. Danske ingeniører vil derfor blive frontløbere i den grønne omstilling i de kommende år.

Hvad lærer du?

På diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi lærer du at tænke og arbejde som ingeniør, og du får indsigt i, hvordan man designer og udvikler bæredygtige energiløsninger.

I de første fire semestre følger du en række grundkurser, der giver dig basisviden om elektriske maskiner, effektelektronik og energisystemer. Du kan desuden følge tværgående kurser i bl.a. drifts- og virksomhedsøkonomi og projektledelse.

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, og du vil have gode muligheder for at finde en praktikplads, der kan være med til at tone den ingeniørprofil, du ønsker dig.

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. 

Efter praktikken specialiserer du dig inden for et af følgende energiteknologiske områder: Energiproduktion, energidistribution eller automatisering.

Civilingeniør

Som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi kan du også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser. Her har vi sammensat en særlig specialisering til dig (Energy System Integration), hvor du kan bygge videre på din faglighed inden for elektrisk energiteknologi. Du har også mulighed for at vælge enkelte kurser inden for vedvarende energi på de øvrige civilingeniøruddannelser ved Aarhus Universitet. På den måde kan du skræddersy din kandidatprofil i forhold til den karrierevej, du ønsker dig.


Besøg os til u-days 2023

Vi glæder os til at se dig til u-days den 23., 24. og 25. februar. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede din deltagelse ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra podcast og vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Alle vores uddannelser afholder en online live session via Zoom torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. I vores online live sessions kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Tjek programmet på udays.dk for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte fagsider på bachelor.au.dk.

Uddannelsesmesse

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til Uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller online via live stream, og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her: bachelor.au.dk/udays.

Vil du have en forsmag?

Tag en virtuel rundtur:

Mød studerende i Elektrisk energiteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Elektrisk Energiteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
  • Engelsk B
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Svendebrev elektriker, erhvervsarbejde inden for softwareudvikling, programmering eller IT-support, videregående uddannelse inden for IT, højskole med fokus på IT eller software.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvad de enkelte fag på Elektrisk energiteknologi indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

NB! Det har tidligere været muligt at skifte studieretning fra Elektrisk energiteknologi til Elektronik eller Softwareteknologi/IKT. Dette er ikke længere muligt, da studieordningen er ændret.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Studieliv

Hverdagen på Elektrisk energiteknologi

Undervisningen på Elektrisk energiteknologi bygger på både klasseundervisning og forelæsninger. Du har cirka 25 skemalagte timer per uge. Herudover skal du bruge en hel del tid på selvstændige studier, laboratorieøvelser og projektarbejde. Hvert semester afsluttes med et semesterprojekt, hvor du demonstrerer, at du kan bruge din teoretiske viden til at løse en nærmere defineret praktisk opgave. 

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du en del af et studiemiljø med cirka 4000 andre ingeniørstuderende inden for forskellige discipliner.

Studiemiljøet er kendetegnet ved et godt sammenhold og gode studieservices som for eksempel IT-support, studievejledning og studiearbejdspladser. Samtidig er der en lang række fritids- og foreningstilbud, som arrangeres af forskellige grupper af ingeniørstuderende.

Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Diplomingeniører fra Elektrisk energiteknologi beskæftiger sig med mange forskellige opgaver inden for energisektoren. Du kan for eksempel komme til at arbejde med at udvikle nye produkter eller distributionssystemer.

En del diplomingeniører fra Elektrisk energiteknologi arbejder i energiselskaber og i sol-og vindindustrien. I de kommende år forventes flere at komme til at arbejde med nye teknologier til elektrificering af vores transport (tog, fly og bil).

Ingeniører i Elektrisk energiteknologi er også efterspurgte i andre brancher, hvor der er behov for viden om energi. Det kan for eksempel være i  fødevare- eller medicinalindustrien eller i den offentlige sektor.

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

Ledighed og løn

Diplomingeniører i Elektrisk energiteknologi er blandt de mest efterspurgte på arbejdsmarkedet både i Danmark og i udlandet, og ledigheden er meget lav.