Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

ELEKTRISK
ENERGITEKNOLOGI

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021 (sommerstart): Alle optaget
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021 (vinterstart): Alle optaget 
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

Som diplomingeniør i Elektrisk energiteknologi får du en nøglerolle i udviklingen af en bæredygtig energiforsyning i Danmark og resten af Europa. Uddannelsen giver dig indgående kendskab til energisektoren og højt specialiseret teknisk viden om design af elektriske systemer. Du lærer også at bruge denne viden til at udvikle produkter, der producerer og forbruger elektrisk energi.

Udviklingen af nye energiformer har til alle tider været en vigtig katalysator for store samfundsforandringer. Vi står nu på tærsklen til et nyt kapitel i verdenshistorien, og i de kommende år, vil vi opleve store ændringer i den måde, vi producerer, distribuerer og bruger energi på. Danmark skal som det første land have en 100 procent bæredygtig energiforsyning i 2050. Det er en helt unik vision, som kræver, at vi bliver bedre til at integrere for eksempel sol, vind, brint og biomasse i vores elektriske system. Danske ingeniører vil blive frontløbere i denne omstilling i de kommende år.

På diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi får du en solid ingeniørmæssig kernefaglighed og højt specialiseret teknologiindsigt. Det er den ballast, der gør dig i stand til at arbejde med og udvikle nye energiløsninger. Men det er også en forudsætning for, at du kan forstå de politiske, økonomiske og historiske konsekvenser af den gennemgribende modernisering af energiinfrastrukturen, du kommer til at bidrage til som færdiguddannet ingeniør.

I de første fire semestre følger du en række grundkurser, der giver dig basisviden om elektriske maskiner, effektelektronik og energisystemer. Du kan desuden følge tværgående kurser i bl.a. Drifts og virksomhedsøkonomi og Projektmanagement. På de næste semestre lærer du om energiteknologier til energiproduktion, -lagring, -distribution, og -transmission. Du lærer også at bruge laboratorieudstyr, simuleringsværktøjer og produktstandarder.

Hverdagen som studerende på Elektrisk energiteknologi

Undervisningen på Elektrisk energiteknologi bygger på både klasseundervisning, forelæsninger, projektarbejde og laboratorieøvelser. Du lærer systematisk at bruge din teoretiske viden til at løse virkelige problemstillinger - ofte i samarbejde med virksomheder.  

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du en del af et studiemiljø med cirka 3000 andre ingeniørstuderende inden for forskellige discipliner. Hvis du ønsker at udfordre din tekniske kernefaglighed, er der gode muligheder for at lave tværgående projektarbejde. Studiemiljøet er kendetegnet ved gode studieservices som for eksempel IT-support, studievejledning, gratis kurser og studiearbejdspladser. Samtidig er der en lang række fritids- og foreningstilbud, som arrangeres af forskellige grupper af ingeniørstuderende.

Alle ingeniørområdets lokaliteter, eksperimentelle faciliteter samt læringsteknologier er opdaterede. Det betyder, at du blandt andet får din daglige gang i topmoderne laboratorieomgivelser, og at nye medier inddrages i undervisningen.

Lønnet praktik og specialisering

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed. Aarhus Universitet hjælper ingeniørstuderende med at finde en relevant praktikplads med et læringsudbytte, som kan være med til at tone den ingeniørprofil, den enkelte studerende ønsker.

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter.

Efter praktikken specialiserer du dig inden for det energiteknologiske område i de sidste to semestre, hvor du også skal lave dit afsluttende bachelorprojekt.

U-DAYS 2022

Vi glæder os til at se dig til u-days. I år kan du møde os på campus og online.

Torsdag formiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Torsdag eftermiddag den 24. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

13.00-13.40

Informationsoplæg Hør om optagelse og adgangskrav, studieforløb, livet som studerende samt job- og karrieremuligheder ved studievejlederen for Biologi
13.45-15.30

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 13.45

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus?

Mød os online torsdag den 24. februar kl 16.15 til 17.00. Her har vi en online live session via Zoom.

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

16.15-17.00

Online oplæg om beslægtede uddannelser

Hør online oplæg om de beslægtede uddannelser:

Elektronik, Elektroteknologi og Elektrisk energiteknologi

Fredag formiddag den 25. februar: Navitas, Inge Legmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

TIDSPUNKT

PROGRAMPUNKT

BESKRIVELSE

9.30-10.10

Fælles oplæg om ingeniøruddannelserne

Få overblik over uddannelser og steder, uddannelsesstruktur og studieformer, forskellen på civil og diplom, info om optagelse

10.15-11.45

Stande med de enkelte ingeniøruddannelser

Her kan du møde studerende og fagpersoner fra de enkelte ingeniøruddannelser.
På den første stand du besøger, vil der være en kort intro 10.15.

Hvis du har spørgsmål til programmet, studiet eller andet, så kan du altid kontakte os på: annem@au.dk

Deltag også lørdag den 26. februar fra kl. 9.00 til 15.00, når Aarhus Universitet slår dørene op til u-days uddannelsesmesse. Læs mere og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her:

Mød studerende i Elektrisk energiteknologi

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22870 (sommerstart)

22875 (vinterstart)

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A
  • Engelsk B (OBS nyt krav fra optaget 2022)
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
  2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi C eller Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om, hvad de enkelte fag på Elektrisk energiteknologi indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

NB! Det har tidligere været muligt at skifte studieretning fra Elektrisk energiteknologi til Elektronik eller Softwareteknologi/IKT. Dette er ikke længere muligt, da studieordningen er ændret.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Studieliv


Hverdagen på Elektrisk energiteknologi

På uddannelsen har du cirka 25 skemalagte timer per uge. Herudover skal du bruge en hel del tid på selvstændige studier, laboratorieøvelser og projektarbejde, og i alt skal du regne med omkring 40 timers studiearbejde per uge. Hvert semester afsluttes med et semesterprojekt, hvor du demonstrerer, at du kan bruge din teoretiske viden til at løse en nærmere defineret praktisk opgave. 

Praktik på 5. semester

Som led i uddannelsen skal du i et semesters lønnet praktik som ingeniør i en privat eller offentlig virksomhed i Danmark eller udlandet. Ofte arbejder ingeniørpraktikanterne med aktuelle udviklings- og innovationsaktiviteter. Det kan være i form af et velafgrænset praktikprojekt, eller praktikanten kan indgå i dagligdagen i virksomhedens ingeniørteam.

Aarhus Universitet hjælper ingeniørstuderende med at finde en praktikplads med udgangspunkt i specifikke ønsker i forhold til faglig specialisering eller udvikling af generelle ingeniørkompetencer.

I praktikken får du indblik i ingeniørens arbejde, og du får en enestående mulighed for at danne netværk.

Flere muligheder for specialisering

På sjette og syvende semester har du mulighed for at specialisere dig via forskellige kurser, der bygger videre på din viden fra de første semestre og ingeniørpraktikken. Det faglige fokus på den sidste del af uddannelsen fordeler sig på områderne energiproduktion, energidistribution og automatisering.

Projektarbejde og selvstændige studier

I den daglige undervisning lærer du at arbejde løsnings- og projektorienteret og at samarbejde med andre. Undervisningen er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du hele tiden arbejder med at bringe din teoretiske viden i spil i forhold til at løse konkrete problemstillinger.

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et ingeniørmiljø med cirka 3000 ingeniørstuderende. Du har rig mulighed for at engagere dig i både faglige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Diplomingeniører fra Elektrisk energiteknologi beskæftiger sig med mange forskellige opgaver inden for energisektoren. Det kan for eksempel være produktudvikling med fokus på at kommercialisere opfindelser, der kan sikre bedre anvendelse og udnyttelse af energi fra bæredygtige kilder som vind, sol, bølger, brint og biogas. Andre beskæftiger sig med at designe distributionssystemer, som kan sikre en pålidelig, hurtig og effektiv transport af el gennem lande og på tværs af grænser.

Virksomheder efterspørger også i stigende grad ingeniører med dyb indsigt i teknologiske trends til jobs, der handler om rådgivning, energiledelse, forbrugsstyring og handel med el på globale markeder. På samme måde har ministerier, kommuner og styrelser voksende interesse for at ansætte ingeniører til scenarie- og politikudvikling inden for energiområdet.

En del diplomingeniører fra Elektrisk energiteknologi forventes i de kommende år at skulle arbejde med design og integration af nye teknologier til elektrificering af energisektoren med særligt fokus på transport (tog, fly og bil), mens andre vil komme til at beskæftige sig med intelligent styring af energiforbruget.

Ingeniører i Elektrisk energiteknologi er også efterspurgte i en lang række andre brancher, hvor der er behov for indgående kendskab til teknologitrends inden for energiområdet. Det kan for eksempel være i  fødevare- eller medicinalindustrien.

Aarhus Universitet udvikler diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energiteknologi i tæt samarbejde med erhvervslivet, og ledigheden for dimittender er ekstremt lav. Ingeniører i Elektrisk energiteknologi har nogle af de højeste disponible livstidsindkomster i Danmark. 

Som færdiguddannet diplomingeniør har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der er eftertragtet i både Danmark og udlandet og kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år). hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.