Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TEOLOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 2,2 (Standby: ingen optaget)    
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 34

Introduktion

Teologistudiet byder på fordybelse i mange af livets helt store spørgsmål om eksistens, erkendelse, moral, sandhed, mening, liv og død. På teologistudiet kommer du til at studere kristendommen og dens forståelse af Gud og menneskelivet, både i dens historiske udvikling og i sin nutidige udformning.

Kristendommens kilder, historie, etik og filosofi

På uddannelsen indgår studier af kristendommens kilder på originalsprog, ligesom beskæftigelsen med historie, kultur, religion, samfund, etik og religionsfilosofi også spiller en stor rolle.

Du får mulighed for at fordybe dig i, og lære af, hvad nogle af verdens udødelige tænkere har tænkt og skrevet, og sætte det i relation til vores liv i det 21. århundrede. Du får bl.a. inspiration fra Platon, Aristoteles, Paulus, Luther, Kierkegaard, Grundtvig, Løgstrup og mange af de andre store klassiske og moderne tænkere.

Teologistudiet giver dig mulighed for at møde en rigdom af undervisning, teori, litteratur, undervisere, medstuderende og redskaber, der giver dig forudsætningerne for at diskutere, reflektere over og tage brydetag med nogle af livets store spørgsmål og danne dine egne bud på de gode svar.

Kristendommen er en del af dansk og europæisk kulturarv og har haft afgørende betydning for udviklingen af det danske samfund og værdigrundlag – derfor giver studiet af kristendommen en helt særlig forudsætning for at analysere og forstå vores samfund og kultur.

Karrieremuligheder

Mange læser teologi uden at vide, om de vil bruge studiet til at blive klogere på livet, blive præst eller vælge en lang række andre karriereveje. Ved studiestart ved ca. en tredjedel af de studerende, at de vil være præster. En anden tredjedel ved ikke, mens en sidste tredjedel ved, at de ikke vil være præster – men mange ændrer mening undervejs i studiet.

Færdiguddannede teologer har fundet mange forskellige karriereveje som kommunikationsmedarbejder, organisationskonsulent, rådgiver, administrator, leder, coach, seminarielektor, forsker, foredragsholder, højskolelærer, politiker, forfatter og meget andet. Mange vælger efter kandidatuddannelsen at uddanne sig til præst.

Tjek om Teologi er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22390

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen**
 • Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen**

*Hvis du ikke opfylder kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest 15. marts. Ellers har du ikke mulighed for at blive optaget.

**Hvis du ikke har bestået Græsk A eller Latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft Græsk A eller Latin A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Teologi kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Nedenfor finder du et diagram over studiets opbygning. Du kan klikke på de enkelte fag i studiediagrammet og læse deres fagbeskrivelser.

Bacheloruddannelsen i Teologi er bygget op omkring fire teologiske hoveddiscipliner:

 • Eksegetiske (bibelvidenskabelige) fag: Gammel Testamente og Ny Testamente
 • Kirkehistoriske fag: teologi- og kirkehistorie
 • Systematisk-teologiske fag: dogmatik, etik og religionsfilosofi, missions- og økumenisk teologi
 • Praktisk teologi

Både i kirkehistoriske og især ved de eksegetiske fag læses tekster på originalsprog (Gammel og Ny Testamente f.eks.). Derfor vil der på de første studieår være undervisning i sprogfagene Hebraisk, Græsk og Latin (hvis du ikke har bestået disse sprogfag på forhånd).

I de eksegetiske fag undersøger du teksternes historiske og religionshistoriske baggrund og analyserer deres betydning i samtiden.

De historiske fag behandler teologiens store spørgsmål i lyset af den historiske udvikling, fx hvordan man forstod dåb og nadver, synd og tilgivelse i kristendommens begyndelse i forhold til nutiden. I kirkehistorie følger du de kristne kirkers historie fra den tidligste kristendom i 2. århundrede til i dag.

I de systematisk-teologiske fag arbejder du bl.a. med den protestantiske kristendoms centrale tekster, og du undersøger kristendommens forhold til den moderne verden samt den protestantiske teologis møde med andre kristne kirker og andre religioner både i og uden for Danmark.

I praktisk teologi lærer du om kristendommens praksis- og kommunikationsformer, bl.a. gudstjeneste, ritualer, livssamtaler og mission.

Studieliv

Undervisningen på Teologi

Undervisningen på Teologi består af forelæsninger og holdundervisning, hvor du deltager i diskussioner og ind i mellem holder oplæg. Til sprogundervisningen skiftes studerende til at oplæse, analysere og oversætte teologiske kildetekster på originalsprog – og her er det i særlig grad en god ide at støtte hinanden i en studiegruppe, og benytte sig af Teologis særlige sprogcafe.

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Teologi. Som det fremgår af planen er Teologi et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor din studietid vil gå med at forberede dig til de enkelte undervisningsgange – både selvstændigt og i studiegruppe.

Mandag:
10-12 Forelæsning i Etik og religionsfilosofi 1: Værklæsning
12-17 Læsning

Tirsdag:
8-11 Holdundervisning i Græsk 1
12-17 Arbejde i studiegruppen

Onsdag:
10-12 Forelæsning i Bibelkundskab
13-15 Instruktor i Etik og religionsfilosofi 1: Værklæsning

Torsdag:
8-12 Arbejde i studiegruppen
12-17 Læsning

Fredag:
8-12 Holdundervisning i Bibelkundskab
12-15 Holdundervisning i Græsk 1

Det sociale studieliv

Studiemiljøet er rigtig godt på Teologi. Der er løbende debatter og gæsteforelæsninger, der kan give inspiration til dine studier. Du kan også selv være med til at arrangere foredrag og fester, deltage i studenterpolitik eller sidde med i barudvalget. 

Du kan eksempelvis deltage i:

 • Teologisk Forening: Foredragsforeningen Teologisk Forening afholder foredrag hver måned, hvor der er rig mulighed for at diskutere teologiske emner på tværs af årgange.
 • Theos Bar: Theos Bar er festforeningen på Teologi og Religionsvidenskab. Hver fredag afholder foreningen fredagsbar, hvor du har mulighed for at nyde en kold øl eller vand med dine medstuderende. Flere gange i løbet af semesteret afholder Theos Bar større fester.
 • Figenbladet: Hvis du brænder for at skrive faglige artikler, anmeldelser eller debatindlæg, kan du blive en del af Figenbladet. Bladet henvender sig primært til studerende på Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og islamstudier

Også internationalt er teologi ved Aarhus Universitet anerkendt som en fremragende uddannelsesinstitution – det er faktisk ifølge QS World University Rankings det bedste sted i Norden at læse teologi.

Læs i udlandet

Som studerende på Teologi har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 34 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder samt møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i e-Boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din e-Boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som bachelor i Teologi afhænger meget af, hvilken kandidatuddannelse du senere vælger.

Som bachelor i Teologi får du en bred viden om samspillet mellem religion, historie, samfund, etik og kultur. Du bliver i stand til at analysere og formidle tekster fra de sidste 3000 år samtidig med, at du lærer at forstå og diskutere kristendommens nutidige og fortidige rolle i Danmark og resten af verden.

Som kandidat i Teologi har du mulighed for at blive præst i Den Danske Folkekirke. Du kan også arbejde hos forskellige organisationer, hvor du typisk bliver formidler af kristendom og kultur, eller som underviser på højskoler og seminarier.

Kandidat

Som bacheloruddannet fra Teologi kan du fortsætte på flere forskellige kandidatuddannelser som eksempelvis:

 • Kandidatuddannelsen i Teologi, hvor du går i dybden med og stiller dig kritisk over for områder og teorier, du stiftede bekendtskab med på bacheloruddannelsen.
 • Kandidatuddannelsen i Religious Roots of Europe, der er en international uddannelse, som beskæftiger sig med kristendommen, jødedommen og islam.
 • Kandidatuddannelsen i Diakoni, hvor du får en forståelse for mennesker, der har særligt behov for hjælp, omsorg og vejledning.