Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TEOLOGI

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2019: Alle optaget   |   Kvote 2 2019: -  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: Uge 35

Introduktion

Teologi handler om kristendommens rolle i Danmark og resten af verden historisk og i nutiden. På Teologi beskæftiger du dig med historie, religion, samfund, antropologi, etik, sprog og kommunikation. Du arbejder med kristendommen, dens oprindelse, udvikling og nutidige selvopfattelse. Du får en omfattende viden om kristendommens udtryksformer på det politiske, kulturelle og filosofiske plan, og hvordan den har præget skiftende tiders værdier og menneskesyn.

Hverdagen på Teologi

Undervisningen på Teologi består af forelæsninger og holdundervisning, hvor du holder oplæg, deltager i diskussioner og arbejder med projekter sammen med din studiegruppe. Du vil blive udfordret til at gennemtænke spørgsmål, der knytter sig til religion og eksistens som eksempelvis: Hvad er meningen med livet? Er der mening med lidelse? Hvordan skal vi forstå os selv i forhold til naturen, videnskaben og vores medmennesker?

Bibeltekster, historie, etik og filosofi

På Teologi læser og fortolker du bibelske, teologiske og filosofiske skrifter i lyset af deres kulturelle baggrund og deres indvirkning på moderne tænkning. Du arbejder med tekster, der spænder fra antikken til nutiden på baggrund af deres politiske og kulturelle samtid. Du lærer om den kristne tro i fortid og nutid, om etik og religionsfilosofi, om kristendommens samtale med andre religioner og om interne diskussioner mellem de kristne trossamfund.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Teologi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser. Eksempelvis kandidatuddannelsen i Teologi, som er en direkte overbygning på bacheloruddannelsen. Som kandidatuddannet kan du blive præst i den danske folkekirke, eller du kan eksempelvis arbejde med områder som undervisning, integrationsarbejde eller kommunikation.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer: 22390

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A eller obligatorisk propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen*
 • Latin A eller obligatorisk propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen*

*Hvis du ikke har bestået Græsk A og Latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft Græsk A og Latin A, før du starter på uddannelsen.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,) samt 
 2. andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Teologi er bygget op omkring fagene Gammel- og Ny Testamente, Kirkehistorie, Dogmatik samt Etik og Religionsfilosofi. Derudover indgår der også undervisning i de sprog, der har været traditionsbærende i kristendommen – hebraisk, græsk og latin.

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Teologi kan du finde yderligere information om de enkelte fag, studiets opbygning, og hvilke krav der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også læse om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Studiediagrammet beskriver hele forløbet på bacheloruddannelsen i Teologi. Du kan klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser.

Studieliv

Undervisningen på Teologi

På Teologi kommer meget af din undervisning til at foregå på hold. Undervisningen vil veksle imellem forelæsninger, hvor din underviser gennemgår dagens tekster, samt gruppediskussioner omkring det faglige pensum. Her er det nødvendigt, at du som studerende deltager aktivt. Du bliver også en del af en studiegruppe, og I skal sammen holde oplæg og løse forskellige øvelser i fællesskab. 

Herunder følger et eksempel på en ugeplan for 1. semester på bacheloruddannelsen i Teologi. Som det fremgår af planen er Teologi et fuldtidsstudie svarende til 37-40 timer om ugen, hvor din studietid vil gå med at forberede dig til de enkelte undervisningsgange – både selvstændigt og i studiegruppe.

Mandag
10-12 Forelæsning i Etik og religionsfilosofi 1: Værklæsning
12-17 Læsning

Tirsdag
8-11 Holdundervisning i Græsk 1
12-17 Arbejde i studiegruppen

Onsdag
10-12 Forelæsning i Bibelkundskab
13-15 Instruktor i Etik og religionsfilosofi 1: Værklæsning

Torsdag
8-12 Arbejde i studiegruppen
12-17 Læsning

Fredag
8-12 Holdundervisning i Bibelkundskab
12-15 Holdundervisning i Græsk 1

Det sociale studieliv

På Teologi er der rig mulighed for at deltage i sociale arrangementer sammen med dine medstuderende. Du kan blandt andet gøre brug af studiets mange foreninger - eksempelvis:

 • Teologisk Forening: Foredragsforeningen Teologisk Forening afholder foredrag hver måned, hvor der er rig mulighed for at diskutere teologiske emner på tværs af årgange.
 • Theos Bar: Theos Bar er festforeningen på Teologi og Religionsvidenskab. Hver fredag afholder foreningen fredagsbar, hvor du har mulighed for at nyde en kold øl eller vand med dine medstuderende. Flere gange i løbet af semesteret afholder Theos Bar større fester.
 • Figenbladet: Hvis du brænder for at skrive faglige artikler, anmeldelser eller debatindlæg, kan du blive en del af Figenbladet. Bladet henvender sig primært til studerende på Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og islamstudier.

Læs i udlandet

Som studerende på Teologi har du mulighed for at læse et semester i udlandet. Et udvekslingsophold udvikler dine sproglige evner, og du får mulighed at nærstudere et lands kultur. På sidste år af din bacheloruddannelse har du mulighed for at benytte nogle af de udvekslingsaftaler, som Aarhus Universitet har med universiteter i hele verden. Klik dig videre til mere inspiration og vejledning og rejs UD!

Studiestart

Din studiestart begynder i uge 35 med en introduktionsuge. I løbet af introduktionsugen vil du blandt andet få en introduktion til IT-systemer, uddannelsens eksamensformer, opbygning og muligheder og møde dine undervisere. Du kan læse mere om studiestarten og introduktionsugen her. På siden finder du også tips og gode råd til at være ny studerende på Aarhus Universitet. I start/midt august kan du forvente at modtage et brev i E-boks med oplysninger om din studiestart, så hold øje med din E-boks.

Studiebyen Aarhus

Aarhus er særligt kendt for, at der er strande og skov en kort cykeltur væk samt kulturelle arrangementer, der finder sted hele året rundt. I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende – det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.  Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og det betyder, at du får lov til at rykke frem i køen og få tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter din studiestart. Læs meget mere om Studiebyen Aarhus’ mange tilbud og boliggaranti.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Dine jobmuligheder som bachelor i Teologi afhænger meget af, hvilken kandidatuddannelse du senere vælger.

Som bachelor i Teologi får du en bred viden om samspillet mellem religion, historie, samfund, etik og kultur. Du bliver i stand til at analysere og formidle tekster fra de sidste 3000 år samtidig med, at du lærer at forstå og diskutere kristendommens nutidige og fortidige rolle i Danmark og resten af verden.

Som kandidat i Teologi har du mulighed for at blive præst i Den Danske Folkekirke. Du kan også arbejde hos forskellige organisationer, hvor du typisk bliver formidler af kristendom og kultur, eller som underviser på højskoler og seminarier.

Kandidat

Som bacheloruddannet fra Teologi kan du fortsætte på flere forskellige kandidatuddannelsen som eksempelvis:

 • Kandidatuddannelsen i Teologi, hvor du går i dybden med og stiller dig kritisk over for områder og teorier, du stiftede bekendtskab med på bacheloruddannelsen.
 • Kandidatuddannelsen i Religious Roots of Europe, der er en international uddannelse, som beskæftiger sig med kristendommen, jødedommen og islam.
 • Kandidatuddannelsen i Diakoni, hvor du får en forståelse for mennesker, der har særligt behov for hjælp, omsorg og vejledning.