Diplomingeniør

Kemi og fødevareteknologi

Fremtidens mad og teknologibaserede fødevareproduktion

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2018: 8,3 (Standby: 6)  |   Kvote 2 2018: -  
Undervisningssprog: Dansk  | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og fødevareteknologi varer 3½ år inkl. praktik og du lærer at bruge din viden inden for klassiske naturvidenskabelige fag som matematik, kemi, fysik og bioteknologi i en ingeniørmæssig sammenhæng med fokus på fødevareproduktion. Bagefter kan du læse videre på kandidatuddannelsen i Molekylær ernæring og fødevareteknologi eller du kan vælge at gå ud på arbejdsmarkedet.

Du får en detaljeret forståelse af fødevarebranchen og dens aktuelle innovationsbehov. Målet med uddannelsen er at give dig kompetencer til at udvikle fremtidens fødevarer og nye bæredygtige produktionsmetoder.

Diplomingeniøruddannelsen er erhvervsrettet, og du lærer derfor at bruge din voksende viden om blandt andet kemi og bioteknologi til at løse virkelige problemstillinger i fødevareindustrien – ofte i samarbejde med virksomheder.

Som en vigtig del af din uddannelse skal du skabe dig en naturvidenskabelig grundviden, der gør dig i stand til at forstå alle processer i en teknologibaseret fødevareproduktion fra råvare til færdigt produkt. Samtidig skal du som fødevareingeniør have akademisk indsigt i human ernæring, sensorik og lovgivning på området.

Uddannelsen er således bredt funderet, men giver dig mulighed for at specialisere dig gennem arbejdet med konkrete cases på stort set alle semestre. Måske interesserer du dig særligt for fødevarekemi og drømmer om at arbejde med udvikling af fødevarer med særlige funktionelle egenskaber eller sundhedsfremmende ingredienser. Eller måske interesserer du dig for produktionsudstyr og drømmer om at udvikle nye maskiner, der kan effektivisere fremtidens fødevarefremstilling og sikre mad til en voksende global befolkning på en miljømæssig forsvarlig måde.

Se filmen med Sanne der læser til ingeniør på Aarhus Universitet og hør, hvordan hun gerne vil gøre en forskel for mennesker og miljø i hele verden.


Hverdagen på studiet

Uddannelsen til ingeniør i Kemi og Fødevareteknologi indeholder både klasseundervisning, forelæsninger, laboratoriearbejde og projektarbejde.

Du skal i alle semestre følge et intensivt studieprogram og regne med derudover at bruge mange timer på hjemmearbejde og selvstændigt projektarbejde i grupper.  Når du vælger en ingeniøruddannelse ved Aarhus Universitet, vælger du også en eksperimentel tilgang til at lære, og du bliver derfor trænet i at overføre det, der står i bøgerne, til det praktisk-videnskabelige arbejde i laboratorierne.

Du bliver en del af et stort fællesskab med i alt cirka 3000 ingeniørstuderende på Aarhus Universitet, men får din daglige gang på Campus Katrinebjerg, Hangøvej.


Innovation og entreprenørskab

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du en mester i at omsætte din viden til løsninger. Dag efter dag vil du komme til at arbejde med nye teknologier og innovation som en fuldt integreret del af din læring. Ingeniører fra Aarhus Universitet er som gruppe blandt Danmarks mest succesfulde iværksættere, og måske får du også lyst til at starte virksomhed allerede som studerende, eller når du er færdiguddannet.


Lønnet praktik og specialisering

På femte semester skal du som ingeniørstuderende i praktik i en virksomhed, hvor du får praktisk erfaring med branchens ingeniørmæssige udfordringer. Praktikopholdet er i de fleste tilfælde lønnet, og du får hjælp til at finde en praktikplads, der matcher dine faglige interesser og ønsker til fremtidig karriere. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. Her vil du få din daglige gang i universitetets Startup Factory for ingeniørstuderende og få hjælp til at modne din forretningsidé.


Karrieremuligheder som diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi

Som færdiguddannet diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi får du en kompetenceprofil, der er attraktiv og efterspurgt i fødevarebranchen.  Du bliver i stand til at arbejde med fødevareinnovation, produktudvikling, processtyring og kvalitetssikring på et højt niveau i både små nichevirksomheder og store industrikoncerner. Du kan også vælge at læse videre på kandidatuddannelsen Molekylær ernæring og fødevareteknologi.

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer:

22900

For at søge denne uddannelse kræves:

En adgangsgivende eksamen eller et adgangskursus til Ingeniøruddannelserne samt følgende specifikke adgangskrav: 

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi B eller Bioteknologi A

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal desuden dokumentere danskkvalifikationer med Studieprøven i dansk eller tilsvarende dokumentation.

Søger du optagelse på baggrund af adgangskursus til Ingeniøruddannelserne kan du kun søge optagelse i kvote 2. Du skal huske at søge senest d. 15. marts kl. 12.

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).  Supplering udbydes bl.a. ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet både i Aarhus og Herning.

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli kl. 12 i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Kvote 2

Ansøgere i kvote 2 skal ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen, samt de ovennævnte specifikke adgangskrav. Desuden gælder følgende:

Ansøgere i kvote 2 optages på baggrund af en helhedsvurdering af en række objektive kriterier. For alle de objektive kriterier gælder det, at de skal kunne dokumenteres for at indgå i vurderingen.

Der kan dog højst medregnes aktiviteter (herunder erhvervserfaring) for en periode på samlet 12 måneder. Tiden, der bruges på den adgangsgivende eksamen, tæller ikke med i de 12 måneder.

Motiveret ansøgning

Fra 2017 skal ansøgere der ønsker at komme i betragtning i kvote 2 indsende en motiveret ansøgning, hvilket tidligere har været valgfrit. Vær opmærksom på, at uden motiveret ansøgning bliver din ansøgning ikke behandlet i kvote 2.

Kriterier, der indgår i helhedsvurderingen:

 • En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 • Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 • Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 • Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier.

Det er som udgangspunkt kun muligt at påbegynde en ny videregående uddannelse på tilsvarende eller lavere niveau 6 år efter afslutning af den senest gennemførte videregående uddannelse. Det betyder, at hvis du har gennemført en dansk professionsbachelor eller bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, skal der gå mindst 6 år, før du kan søge optagelse på en ny bacheloruddannelse (gælder både ansøgninger i kvote 1 og kvote 2)

Optagelsen 2019

Fra og med optagelsen i 2019 indføres et karakterkrav på mindst 7,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A.

NB! Karakterkravet gælder IKKE for optagelse med vinterstart 2019.

Optagelsesprøve

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde karakterkravet på minimum 7,0 i Matematik A samt et gennemsnit på 7,0 (uden hurtigstartsbonus) i den adgangsgivende eksamen, skal deltage i en optagelsesprøve og senest ansøge om optagelse d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Det er obligatorisk at deltage i optagelsesprøven. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 • Score fra optagelsesprøven
 • Gennemsnit i Matematik A
 • En konkret faglig vurdering af det adgangsgivende grundlag (eksempelvis kvotient fra adgangsgivende eksamen, særlig tilladelse, adgangskursus til ingeniøruddannelser eller lignende relevante udvælgelseskriterier)

Varsling for optagelsen 2020

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra optagelsesprøve
 2. En hel eller dele af en relevant erhvervsuddannelse
 3. Maksimalt 1 års relevant erhvervsarbejde eller militærtjeneste
 4. Maksimalt 1 års arbejde eller studieophold i udlandet. (Ved udlandsophold stilles der ikke krav om bestemte områder i verden.)
 5. Karakterer i relevante naturvidenskabelige fag:
  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Kemi og fødevareteknologi kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

 • Se studieordning for diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi (under udarbejdelse)

Studiets opbygning kan du se på nedenstående faktaark og studiediagram. Uddannelsen er under opbygning, derfor kan der forekomme mindre justeringer og kursustitlerne kan ændre sig.

Fra håndværker til ingeniør

Hvis du er håndværker eller faglært og gerne vil videreuddanne dig til diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi, kan du gøre det på 4,5 år på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Supplering

Hvis du har en gymnasial uddannelse, men mangler de rette niveauer for at blive optaget på en ingeniøruddannelse, er et suppleringskursus noget for dig. Kurserne foregår som turbokurser eller som ½-års kurser, og de foregår i dagtimerne.

 

 

 

Studieliv

Som studerende på Kemi og fødevareteknologi vil du få din daglige gang på Campus Katrinebjerg, Hangøvej i Aarhus sammen med andre diplom- og civilingeniørstuderende inden for det kemiske og bioteknologiske fagområde.

 

AU-ingeniørens særlige kendetegn

På Aarhus Universitet bliver du uddannet ingeniør på et klassisk, multifakultært universitet, og når du har gennemført din uddannelse vil du være blandt de bedste og mest efterspurgte dimittender på det globale arbejdsmarked.

Et intensivt studieprogram

Du skal regne med cirka 24 skemalagte undervisningstimer pr. uge som diplomingeniørstuderende ved Aarhus Universitet. Herudover skal du bruge meget tid på selvstændige studier og projektarbejde, men til gengæld får du en meget høj grad af teoretisk specialisering og teknologiindsigt.

Du kan læse om uddannelsens sammensætning af kurser under Uddannelsens opbygning her på siden. Beskrivelsen af indhold af og mål for de enkelte kurser finder du ved at søge i universitetets webbaserede kursuskatalog.

På femte semester skal du i praktik, hvor du arbejder fuld tid i en virksomhed med fagligt relevante opgaver. Praktikopholdet er som regel lønnet.

Det sociale studieliv

AU Engineering er et fællesskab med cirka 3000 studerende med nogle velfungerende og aktive studenterforeninger. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig både fagligt og socialt med dine medstuderende.

Måske får du mod på at melde dig ind i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som står bag en række forskellige humanitære indsatser i verdens katastrofeområder.

Du kan også vælge at være aktiv i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, sommerlejre og meget andet. AU Engineering har desuden en meget populær studenterrevy, som opføres i forbindelse med en fest en gang om året.

Udover foreningslivet på AU Engineering har de studerende to forskellige studenterbarer. Som studerende på Kemi og fødevareteknologi vil du sikkert mest komme til at besøge den populære Katrines Kælder, der ligger på Katrinebjerg. De fleste store fællesfester for ingeniørstuderende afholdes i studenterbaren på Navitas.

Internationale muligheder

Som ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet har du gode muligheder for at få international erfaring i løbet af din uddannelse. Det kan være i form af et semester på et universitet i udlandet, men det kan også være i form af projektsamarbejde med en international virksomhed.

AU Engineering har mere end 100 samarbejdsaftaler med universiteter og ingeniørhøjskoler i udlandet.

Følg studielivet på AU

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. Du kan også prøve at søge på #auingeniør.

 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kemi og fødevareteknologi er en ny diplomingeniøruddannelse med en faglig sammensætning, der retter sig specifikt imod jobs i fødevarebranchen. Uddannelsen er oprettet på baggrund af en massiv efterspørgsel på fødevareingeniører med en solid grundviden om kemi og procesteknologi i Danmark.

Globale udfordringer i dit arbejdsliv

Hvordan kan vi skaffe tilstrækkelige mængder af sunde fødevarer til en voksende global befolkning? Det er en af de mest akutte udfordringer, verdenssamfundet står overfor. I de kommende år skal ingeniører finde nye løsninger, der sikrer, at vi kan producere mere mad med færre resurser.

Derfor er der allerede i dag en stor mangel på ingeniører specialiseret inden for fødevareteknologi, og denne mangel forventes at stige i løbet af den nærmeste fremtid.

Fødevarebranchen under forvandling

Den teknologiske udvikling over de seneste år har gjort produktionen af fødevarer højt specialiseret, og på baggrund af ny viden om kemi og bioteknologi er det i dag muligt at skabe helt nye måder at producere og behandle fødevarer på.

De nye diplomingeniører i Kemi og fødevareteknologier bliver kvalificeret til mange forskellige typer af jobs inden for udvikling af nye fødevarer eller ingredienser til fødevarer samt optimering af produktionsprocesser- og udstyr.

Under uddannelsen har du rig mulighed for at øve dig i at omsætte din indsigt i brancheforhold, globale udfordringer, teknologi, naturvidenskab, ernæring og trends i forbrugernes efterspørgsel til nye idéer til fødevareprodukter.

Uddannelsen indeholder også en del procesteknologi, og det vil gøre dig i stand til at håndtere en lang række problemstillinger omkring produktion af fødevarer. Du kan for eksempel komme til at arbejde med effektivisering af produktionsprocesser i en virksomhed med fokus på enten økonomisk konkurrencedygtig, bæredygtighed eller ernæring.

Du kan også komme til at arbejde med udvikling af nye maskiner til produktion. Hvilket højteknologisk udstyr er for eksempel nødvendigt for at masseproducere proteinprodukter fra insekter?

En del fødevareingeniører kan med deres kemiske baggrund og viden om lovgivningsmæssige aspekter inden for området også forvente at blive ansat i virksomheder til at udvikle deres kvalitetsstyringsprogrammer og fødevaresikkerhed.  

Andre vil finde beskæftigelse som rådgivende ingeniører i specialiserede konsulentvirksomheder.

Går du med en drøm om fx at starte egen fødevarevirksomhed eller på anden måde arbejde med iværksætteri, har du mulighed for at tone din uddannelsesprofil i den retning.

Høj beskæftigelse og god løn

Diplomingeniører fra Aarhus Universitet har generelt en meget lav dimittendledighed. De har som gruppe nogle af de højeste disponible livstidsindkomster i Danmark.

Danmark og særligt Region Midtjylland har en veludviklet fødevareindustri, der på mange områder er førende i et internationalt perspektiv. Industrien har været med til at skubbe den nye uddannelse i Kemi og fødevareteknologi i gang, og har store forventninger til, at de kommende dimittendårgange kan give et viden- og innovationsboost til branchen.

Eksempler på store aftagervirksomheder er Danish Crown, Arla og Dupont.

Videreuddannelse

Som diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi kan du læse videre på kandidatuddannelsen Molekylær ernæring og fødevareteknologi.

Du har også mulighed for at supplere din uddannelse med kurser fra nogle af universitetets øvrige fag. Det kan i princippet være alt fra molekylærbiologi og økonomi til antropologi.