Aarhus Universitets segl

FØDEVARETEKNOLOGI

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: Alle optaget   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22900

Introduktion

Diplomingeniøruddannelsen i Fødevareteknologi (tidligere Kemi og fødevareteknologi) varer 3½ år inkl. praktik. Du lærer at bruge din viden inden for klassiske naturvidenskabelige fag som matematik, kemi, fysik og bioteknologi i en ingeniørmæssig sammenhæng med fokus på fødevareproduktion. Bagefter kan du søge om at læse videre på kandidatuddannelsen i Molekylær ernæring og fødevareteknologi eller du kan vælge at gå ud på arbejdsmarkedet.

På uddannelsen kommer du til at arbejde med teknologier, der kan bane vej for en sundere og mere bæredygtig fødevareproduktion, og du får en detaljeret forståelse for fødevarebranchen og dens innovationsbehov.

Du bliver trænet i at arbejde med projekter i grupper, og du lærer at bruge din viden om kemi og bioteknologi til at løse virkelige problemstillinger i fødevareindustrien. Det kan for eksempel være, at du skal udvikle nye enzymer, der holder brød frisk i længere tid, eller det kan være, at du skal arbejde med at forbedre smagen i en plantebaseret bøf. Måske skal du fermentere en bestemt type tang, så den bedre kan fordøjes af mennesker, eller du skal eksperimentere med at bruge valle fra mælkeproduktionen til proteinkosttilskud.

Som en vigtig del af din uddannelse skal du skabe dig en naturvidenskabelig grundviden, der giver dig indsigt i alle processer i en teknologibaseret fødevareproduktion fra råvare til færdigt produkt. Uddannelsen indeholderen del kemi, der gør dig i stand til at designe nye fødevareprodukter på molekylært niveau og mere effektive produktionsmetoder. Samtidig skal du som ingeniør i fødevareteknologi have viden om human ernæring, sensorik og erhvervsjura.

Du har mulighed for at specialisere dig gennem arbejdet med projekter på stort set alle semestre. Måske interesserer du dig særligt for kemidelen og drømmer om at arbejde med udvikling af fødevarer med særlige funktionelle egenskaber eller sundhedsfremmende ingredienser. Eller måske interesserer du dig for produktionsudstyr og drømmer om at udvikle ny teknologi, der kan effektivisere fremtidens fødevarefremstilling og sikre mad til en voksende global befolkning på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde.

Hverdagen på studiet

Uddannelsen til ingeniør i Fødevareteknologi indeholder både klasseundervisning, forelæsninger, laboratoriearbejde og projektarbejde.

Du skal i alle semestre følge et studieprogram  med cirka 23 undervisningstimer og derudover regne med at bruge tid på forberedelse, laboratorieforsøg og selvstændigt projektarbejde i grupper. 

Innovation og entreprenørskab

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du dygtig til at omsætte din viden til løsninger. Du kommer til at arbejde med nye teknologier og innovation som en fuldt integreret del af din læring. Ingeniører fra Aarhus Universitet er som gruppe blandt Danmarks mest succesfulde iværksættere, og måske får du også lyst til at starte virksomhed allerede som studerende, eller når du er færdiguddannet.

Lønnet praktik og specialisering

På femte semester skal du som ingeniørstuderende i praktik i en virksomhed, hvor du får praktisk erfaring med branchens ingeniørmæssige udfordringer. Praktikopholdet kan være lønnet efter aftale med den enkelte virksomhed. Aarhus Universitet hjælper med at finde en praktikplads til dig, der matcher dine faglige interesser og ønsker til fremtidig karriere. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter, hvor du kan arbejde med at modne din forretningsidé i et af universitetets iværksættermiljøer.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør i Fødevareteknologi får du en kompetenceprofil, der er attraktiv og efterspurgt i fødevarebranchen.  Du bliver i stand til at arbejde med fødevareinnovation, produktudvikling, processtyring og kvalitetssikring på et højt niveau i både små nichevirksomheder og store industrikoncerner.


U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød studerende i Fødevareteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Kemi og Fødevareteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A*
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A
  • Engelsk B
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs mere her.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Svendebrev som fx mejerist, videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige område, erhvervserfaring inden for husdyr, fødevarer eller miljø.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Fødevareteknologi (tidligere Kemi og fødevareteknologi) kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiets opbygning kan du se på nedenstående studiediagram. 

Studieliv

Som studerende på Fødevareteknologi vil du få din daglige gang sammen med andre diplom- og civilingeniørstuderende inden for det kemiske og bioteknologiske fagområde.

Et intensivt studieprogram

Du skal regne med cirka 24 skemalagte undervisningstimer pr. uge som diplomingeniørstuderende ved Aarhus Universitet. Herudover skal du bruge meget tid på selvstændige studier og projektarbejde, men til gengæld får du en meget høj grad af teoretisk specialisering og teknologiindsigt.

På femte semester skal du i praktik, hvor du arbejder fuld tid i en virksomhed med fagligt relevante opgaver. Praktikopholdet er som regel lønnet.

Det sociale studieliv

AU Engineering er et fællesskab med cirka 3000 studerende med nogle velfungerende og aktive studenterforeninger. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig både fagligt og socialt med dine medstuderende.

Måske får du mod på at melde dig ind i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som står bag en række forskellige humanitære indsatser i verdens katastrofeområder. Du kan også vælge at være aktiv i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, sommerlejre og meget andet.

Internationale muligheder

Som ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet har du gode muligheder for at få international erfaring i løbet af din uddannelse. Det kan være i form af et semester på et universitet i udlandet, men det kan også være i form af projektsamarbejde med en international virksomhed. AU Engineering har mere end 100 samarbejdsaftaler med universiteter og ingeniørhøjskoler i udlandet.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere

Som færdiguddannet diplomingeniør i Fødevareteknologi får du en kompetenceprofil, der er attraktiv og efterspurgt i fødevarebranchen. Du bliver i stand til at arbejde med fødevareinnovation, produktudvikling, processtyring og kvalitetssikring på et højt niveau i både små nichevirksomheder og store industrikoncerner.

Globale udfordringer i dit arbejdsliv

Hvordan kan vi skaffe tilstrækkelige mængder af sunde fødevarer til en voksende global befolkning? Det er en af de mest akutte udfordringer, verdenssamfundet står overfor. I de kommende år skal ingeniører finde nye løsninger, der sikrer, at vi kan producere mere mad med færre resurser på en bæredygtig måde.

Derfor er der allerede i dag en stor mangel på ingeniører specialiseret inden for fødevareteknologi, og denne mangel forventes at stige i de kommende år.

Fødevarebranchen under forvandling

Den teknologiske udvikling over de seneste år har gjort produktionen af fødevarer højt specialiseret, og på baggrund af ny viden om kemi og bioteknologi er det i dag muligt at skabe helt nye måder at producere og behandle fødevarer på.

Diplomingeniører i Fødevareteknologi bliver kvalificeret til mange forskellige typer af jobs inden for udvikling af nye fødevarer eller ingredienser til fødevarer samt optimering af produktionsprocesser- og udstyr.

Under uddannelsen har du gode muligheder for at øve dig i at omsætte din indsigt i brancheforhold, globale udfordringer, teknologi, naturvidenskab, ernæring og trends i forbrugernes efterspørgsel til nye idéer til fødevareprodukter.

Uddannelsen indeholder også en del procesteknologi, og det vil gøre dig i stand til at håndtere en lang række problemstillinger omkring produktion af fødevarer. Du kan for eksempel komme til at arbejde med effektivisering af produktionsprocesser i en virksomhed med fokus på enten økonomisk konkurrencedygtig, bæredygtighed eller ernæring.

Du kan også komme til at arbejde med udvikling af nye maskiner til produktion. Hvilket højteknologisk udstyr er for eksempel nødvendigt for at masseproducere proteinprodukter fra insekter?

En del fødevareingeniører kan med deres kemiske baggrund og viden om lovgivningsmæssige aspekter inden for området også forvente at blive ansat i virksomheder til at udvikle deres kvalitetsstyringsprogrammer og fødevaresikkerhed. 

Høj beskæftigelse og god løn

Danmark og særligt Region Midtjylland har en veludviklet fødevareindustri, der på mange områder er førende i et internationalt perspektiv. Industrien har store forventninger til, at de kommende dimittendårgange kan give et viden- og innovationsboost til branchen.

Eksempler på store aftagervirksomheder er Danish Crown, Arla og Dupont.

Videreuddannelse

Som diplomingeniør i Fødevareteknologi (tidligere Kemi og fødevareteknologi) kan du ansøge om at læse videre på kandidatuddannelsen Molekylær ernæring og fødevareteknologi.

Du har også mulighed for at supplere din uddannelse med kurser fra nogle af universitetets øvrige fag.

Ingeniører er generelt i høj kurs på både det danske og internationale arbejdsmarked.
Du kan læse mere om lønniveauet for ingeniører her: