Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BIOLOGI

Bacheloruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2021: 6,6 (Standby: 6,5)  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september

Introduktion

På Biologi studerer du den levende natur på alle niveauer. Du udfører feltstudier og laboratorieøvelser, og du kommer omkring alt lige fra de mindste mikroorganismer til komplekse økosystemer over genetik i den enkelte celle til evolutionens store vingesus. Undervisningen på Biologi er baseret på forelæsninger og undervisning på mindre hold. Her holder du oplæg, deltager i diskussioner, løser opgaver og laver projekter med din læsegruppe. På Biologi har du tid til fordybelse, og du arbejder i tæt kontakt med dine undervisere og medstuderende.

Et bredt fag med mange specialiseringsmuligheder

De første to år på Biologi giver dig et grundlæggende kendskab til organismers opbygning, biokemi, molekylærbiologi, genetik, og fysiologi på celle- og organismeniveau. Du opnår grundlæggende viden om matematik og kemi, som er vigtige byggesten bag biologien. På tredje år kan du specialisere dig inden for eksempelvis mikrobiologi, genetik, fysiologi og økologi, eller du kan inddrage helt andre fagområder som medicinalbiologi, agrobiologi, bioteknologi, jura og formidling.

Karrieremuligheder

Som bacheloruddannet i Biologi kan du læse videre på en række kandidatuddannelser som eksempelvis Agrobiologi, Molekylærbiologi og selvfølgelig Biologi. Det kan blandt andet give dig jobmuligheder indenfor områder som bioteknologi, miljøforvaltning, rådgivning, naturformidling eller som underviser på gymnasiet. Du kan også vælge at arbejde med forskning.


Rundvisning på Institut for Biologi Besøg instituttet midt i Universitetsparken og hør mere om uddannelsen og studielivet på Biologi i denne virtuelle rundvisning.

Tjek om Biologi er noget for dig

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22110

 

For at søge denne uddannelse kræves:

  • En adgangsgivende eksamen
  • Mindst 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen (inkl. bonus for ekstra A-fag) og mindst 6,0 i gennemsnit i Matematik A (efter 7-trins-skalaen).

Samt følgende specifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Og en af disse kombinationer:
    • Fysik B og Kemi B eller
    • Fysik B og Bioteknologi A eller
    • Geovidenskab A og Kemi B eller
    • Kemi B og Biologi A og Fysik C

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder, eller ikke forventer at opfylde, karakterkravet på minimum 6,0 i gennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt minimum 6,0 i gennemsnit i Matematik A, kan du søge om optagelse via en adgangsprøve. En gennemført adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet, men er ikke en garanti for optagelse.

For ansøgere, som ønsker at deltage i adgangsprøven, er ansøgningsfristen, d. 15. marts kl. 12:00 (kvote 2).

Kvote 2

Når du søger via kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Alle ansøgere i kvote 2 inviteres til en adgangsprøve.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

  1. Score fra adgangsprøven, samt
  2. Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor,)

Kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Og en af disse kombinationer:
    • Fysik B og Kemi B eller
    • Fysik B og Bioteknologi A eller
    • Geovidenskab A og Kemi B eller
    • Kemi B og Biologi A og Fysik C eller
    • Biologi A og Fysik C og Bioteknologi A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for bacheloruddannelsen i Biologi kan du finde yderligere information om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op og hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Her kan du også læse om eksamensformer og eksamenskrav:

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

I studiediagrammet for bacheloruddannelsen i Biologi kan du klikke på de forskellige fag og læse de enkelte fagbeskrivelser:

Studieliv

Både forelæsninger og teoretiske øvelser

Forelæsningerne på Biologi er for store grupper af studerende i et auditorium, mens de teoretiske og praktiske øvelser foregår på små hold. I de teoretiske øvelser diskuterer man emner og problemstillinger, og løser opgaver, laver øvelser og arbejder med eksperimenter, der har forbindelse til ugens forelæsninger. 

De to første år på Biologi har du 20–25 skematimer om ugen, og du skal regne med at bruge omtrent lige så meget tid på forberedelse og selvstudium. Her kan du se, hvordan et typisk ugeskema kan se ud på Biologi: 

Mandag
9-10: Eukaryoter | Zoologi (forelæsning)
10-11: Livets diversitet: Cellebiologi, prokaryoter og evolutionslære (forelæsning)
11-12: Eukaryoter | Svampe, alger og landplanter (forelæsning) 
14-16: Eukaryoter | Svampe, alger og landplanter (laboratorieøvelser)

Tirsdag
8-12: Eukaryoter | Zoologi (laboratorieøvelser)
12-14: Livets diversitet: Cellebiologi, prokaryoter og evolutionslære (forelæsning)

Onsdag
8-10: Livets diversitet: Cellebiologi, prokaryoter og evolutionslære (forelæsning)
10-12: Eukaryoter | Zoologi (forelæsning)

Torsdag
8-9: Livets diversitet: Cellebiologi, prokaryoter og evolutionslære (forelæsning)
9-10: Eukaryoter | Svampe, alger og landplanter (forelæsning)
10-12: Eukaryoter | Svampe, alger og landplanter (laboratorieøvelser)

Fredag
14-16: Livets diversitet: Cellebiologi, prokaryoter og evolutionslære (forelæsning)

I løbet af uddannelsen falder antallet af undervisningstimer gradvist, mens mængden af selvstændigt studiearbejde øges. 

Praktiske øvelser i laboratorier og feltekskursioner

For at prøve teorierne af i praksis vil du arbejde med forsøg i laboratorierne på Biologi. Du vil også deltage i ekskursioner og feltkurser. Feltkurser varer typisk 5–7 dage, hvor du bor på en feltstation og arbejder med planter og dyr i deres naturlige omgivelser. På den måde bliver den teoretiske undervisning kombineret med praktiske øvelser.

Mød dine medstuderende i Biohuset

Studiemiljøet på Biologi har sit centrum i Biologiens Hus, også kaldet Biohuset. Det er en lille bygning med vandrehal, læsesal og grupperum, hvor du kan mødes med andre studerende omkring både faglige og sociale aktiviteter.  Samtidig er Biohuset også opholdssted for Bio-Geo Bladet og Biologisk Fagudvalg, som informerer de studerende om, hvad der foregår på Biologi. I det hele taget er der masser af tilbud på Biologi ud over de skemalagte, for eksempel boldklubben GD Biobold, lystfiskerforeningen Lommeulken og festforeningen BIOGAS samt Kulten, som arrangerer feltture. 

Studerende: Mine undersøgelser kan give anledning til nye metoder

”I mine forsøg har jeg brugt proteiner fra køer, mens andre forskere laver forsøg med slanger og deres fødeoptag. I nogle sammenhænge kan man godt overføre erfaringerne fra forsøgene til mennesker, for eksempel kan mine undersøgelser måske på sigt give anledning til nye metoder, hvorpå man kan måle, om patienter med for højt blodtryk bliver medicineret korrekt.”

Per Mose Nielsen, bachelorstuderende i Biologi 

Studiebyen Aarhus

I Aarhus er tæt på hver 5. indbygger studerende - det er derfor en by med mange unge mennesker og tilbud, der er målrettet studerende.

Når du skal starte på studie i Aarhus, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for de nye studerende, der vil flytte til byen. Garantien gælder for alle nyoptagne på en uddannelse i Aarhus med start i efterårssemesteret og betyder kort og godt, at du rykker frem i køen og får tilbudt en kollegie- eller ungdomsbolig inden eller kort tid efter studiestart.

Læs meget mere om alt det, Aarhus har at tilbyde.

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Følg desuden fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences på deres fælles sider på Facebook og Instagram.

facebook.com/NatTechAU

instagram.com/nat.tech.au

Mød de studerende

NIELS CHRISTIAN MOTH ANDERSEN, bachelorstuderende på 5. semester i Biologi

Jeg har altid været fascineret af det levende, og hvordan ting fungerer helt ned i mindste detalje. Dette bliver samlet i biologien på en sjov og spændende måde, som fascinerer mig.

Jeg var aldrig rigtig i tvivl om, at jeg skulle læse her på Aarhus Universitet. Begge mine forældre har læst her, og derudover synes jeg, det er en stor fordel, at så mange uddannelser ligger samlet i den store Universitetspark. Universitetet er nærmest som en lille landsby, der ligger inde midt i Århus, hvor man ofte støder på gamle bekendte, der også læser her.

De første tre år her på Biologi har været fantastiske! Studiemiljøet på uddannelsen er virkelig noget helt særligt, og vi studerende er enormt privilegerede ved at have et fælles mødested i Biohuset; et sted, hvor folk mødes på tværs af årgange, og som er med til at gøre Biologiens Hus til dit andet hjem.

Det faglige har betaget mig fra dag ét, og både det faglige, men i særdeleshed det helt specielle sociale fællesskab, har overrasket mig positivt her på studiet.
Biologi rummer mennesker, der vil blive klogere på Blåhvalens trækruter, nogen vil optimere proteinindholdet i soyabønner, og en tredje drømmer om at forstå, hvordan egetræer kan transportere vand hele vejen op i toppen af træet. Denne sammensætning af folk, der interesserer sig for alt fra mikrobiologi eller molekylærbiologi til adfærdsbiologi og plantebestemmelse, giver studiet en kombination af rigtigt mange forskellige typer.
Alt dette gør min hverdag som biologistuderende til det fedeste; både fordi jeg har et super godt studiemiljø, og fordi jeg får lov til at fordybe mig i noget, som jeg har en kæmpe interesse for.

Ved siden af studiet har jeg fornøjelsen af at være ansat som formidler i dyreparken Ree Park Safari. Det er ikke sikkert, at det er præcis den vej, jeg gerne vil gå rent professionelt, men jeg er sikker på, at jeg gerne vil ende et sted, hvor formidling af viden til andre mennesker spiller en central rolle i jobbet.


Hvordan er undervisningen, når du læser Biologi?

Det fortæller Maria, som er biologistuderende om i videoen her.

'Et fantastisk studiemiljø' med masser af sociale aktiviteter og feltture på Biologi

- det kan du høre mere om i videoen med Jacob her.


HANS PAARUP THOMSEN, færdiguddannet kandidat i Biologi, seniorkonsulent hos rådgivningsfirmaet Sweco

Jeg har haft et enormt udbytterigt studieforløb. Min start på biologistudiet var præget af, at jeg ikke vidste noget om natur, især ikke noget om natur i Danmark, og jeg var uden nogen form for netværk på universitetet.
I undervisningen var det vigtigste for mig at kunne vælge en bred vifte af forskellige fag, som var inden for mit interessefelt. Det var ikke vigtigt for mig, at være målrettet inden for ét fagområde. Så selvom jeg var – og er – feltbiolog, lavede jeg speciale i genetik. Et enkelt fag på min uddannelse, der handlede om dansk flora og vegetation, var min adgangsbillet til et studiearbejde med naturkortlægning, og det førte senere til en kommunal stilling og videre til mit nuværende job.
Min uddannelse som biolog har givet mig et alsidigt kendskab til planter, dyr, svampe og meget mere, samt en alsidig forståelse af samspillet mellem biotiske og abiotiske forhold som jord, klima og naturtyper. Altså den grundlæggende viden om mange af de emner, som jeg arbejder med i mit job i dag.
På uddannelsen har jeg også fået et godt socialt og fagligt netværk. De sociale tilbud på studiet var meget værdifulde for mig. Lige fra velkomsten i studiestarten med de engagerede tutorer, over fredagsbarer og festforening til de faglige udvalg. Der var også en masse mere eller mindre spontane feltture, fællesspisninger i biohuset og mange andre oplevelser, hvor vi studerende i fællesskab arrangerede noget fedt.
De folk, som jeg kom til at kende på studiet, er for en stor dels vedkommende dem, jeg i dag kalder mit netværk.

Karriere

Arbejdsopgaver som kandidatuddannet

Diagrammet viser arbejdsopgaver og arbejdsmarked for kandidatuddannede fra den pågældende uddannelse baseret på AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2016.

Læs videre på kandidatuddannelsen

Bacheloruddannelsen i Biologi åbner døre til flere af de kandidatuddannelser, Aarhus Universitet tilbyder. De fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i Biologi, men afhængig af hvilken specialisering, du vælger på tredje år, vil en bachelorgrad i Biologi også give adgang til kandidatuddannelser inden for eksempelvis Molekylærbiologi og Agrobiologi. Oven på kandidatuddannelsen kan du vælge at læse en ph.d., hvis du for eksempel har et ønske om at arbejde som forsker. 

Mange jobmuligheder for kandidatuddannede fra Biologi

Når du har læst videre på kandidatuddannelsen i Biologi, får du en uddannelse med stor bredde og et indgående kendskab til alle fagets hoveddiscipliner. Af samme grund finder færdiguddannede biologer fra Aarhus Universitet job inden for mange områder. Du kan eksempelvis arbejde i bioteknologi- og medicinalindustrien, inden for miljøadministration og miljøteknologi, som miljømedarbejder eller som konsulent i virksomheder og organisationer. Du kan også arbejde som underviser i gymnasiet – dette kræver dog som oftest, at du kombinerer Biologi med et gymnasierelevant tilvalgsfag.

Vejen fra studie til job Hør hvordan netværk og studiejob hjalp Bjarke til at få sit job en måned efter, at han blev færdiguddannet fra Biologi på Aarhus Universitet. (Ophavsret: Science and Technology, AU)