Aarhus Universitets segl

KEMI OG FØDEVARETEKNOLOGI

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022: Alle optaget   
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22900

Introduktion

Diplomingeniøruddannelsen i Kemi og fødevareteknologi varer 3½ år inkl. praktik og du lærer at bruge din viden inden for klassiske naturvidenskabelige fag som matematik, kemi, fysik og bioteknologi i en ingeniørmæssig sammenhæng med fokus på fødevareproduktion. Bagefter kan du læse videre på kandidatuddannelsen i Molekylær ernæring og fødevareteknologi eller du kan vælge at gå ud på arbejdsmarkedet.

Du får en detaljeret forståelse af fødevarebranchen og dens aktuelle innovationsbehov. Målet med uddannelsen er at give dig kompetencer til at udvikle fremtidens fødevarer og nye bæredygtige produktionsmetoder.

Diplomingeniøruddannelsen er erhvervsrettet, og du lærer derfor at bruge din voksende viden om blandt andet kemi og bioteknologi til at løse virkelige problemstillinger i fødevareindustrien – ofte i samarbejde med virksomheder.

Som en vigtig del af din uddannelse skal du skabe dig en naturvidenskabelig grundviden, der gør dig i stand til at forstå alle processer i en teknologibaseret fødevareproduktion fra råvare til færdigt produkt. Samtidig skal du som fødevareingeniør have akademisk indsigt i human ernæring, sensorik og lovgivning på området.

Uddannelsen er således bredt funderet, men giver dig mulighed for at specialisere dig gennem arbejdet med konkrete cases på stort set alle semestre. Måske interesserer du dig særligt for fødevarekemi og drømmer om at arbejde med udvikling af fødevarer med særlige funktionelle egenskaber eller sundhedsfremmende ingredienser. Eller måske interesserer du dig for produktionsudstyr og drømmer om at udvikle nye maskiner, der kan effektivisere fremtidens fødevarefremstilling og sikre mad til en voksende global befolkning på en miljømæssig forsvarlig måde.

Hverdagen på studiet

Uddannelsen til ingeniør i Kemi og Fødevareteknologi indeholder både klasseundervisning, forelæsninger, laboratoriearbejde og projektarbejde.

Du skal i alle semestre følge et intensivt studieprogram og regne med derudover at bruge mange timer på hjemmearbejde og selvstændigt projektarbejde i grupper.  Når du vælger en ingeniøruddannelse ved Aarhus Universitet, vælger du også en eksperimentel tilgang til at lære, og du bliver derfor trænet i at overføre det, der står i bøgerne, til det praktisk-videnskabelige arbejde i laboratorierne.

Innovation og entreprenørskab

Som ingeniørstuderende på Aarhus Universitet bliver du en mester i at omsætte din viden til løsninger. Dag efter dag vil du komme til at arbejde med nye teknologier og innovation som en fuldt integreret del af din læring. Ingeniører fra Aarhus Universitet er som gruppe blandt Danmarks mest succesfulde iværksættere, og måske får du også lyst til at starte virksomhed allerede som studerende, eller når du er færdiguddannet.

Lønnet praktik og specialisering

På femte semester skal du som ingeniørstuderende i praktik i en virksomhed, hvor du får praktisk erfaring med branchens ingeniørmæssige udfordringer. Praktikopholdet er i de fleste tilfælde lønnet, og du får hjælp til at finde en praktikplads, der matcher dine faglige interesser og ønsker til fremtidig karriere. Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. Her vil du få din daglige gang i universitetets Startup Factory for ingeniørstuderende og få hjælp til at modne din forretningsidé.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi får du en kompetenceprofil, der er attraktiv og efterspurgt i fødevarebranchen.  Du bliver i stand til at arbejde med fødevareinnovation, produktudvikling, processtyring og kvalitetssikring på et højt niveau i både små nichevirksomheder og store industrikoncerner.

Besøg os til u-days 2023

Vi glæder os til at se dig til u-days den 23., 24. og 25. februar. I år kan du møde os på campus og online.

Forbered dig

Inden du møder op til u-days, kan du forberede din deltagelse ved at læse, lytte og quizze på bachelor.au.dk/udays. Her kan du få hjælp til at blive klogere på det, der er vigtigt for dig, når det kommer til uddannelse og studieliv. Du finder alt fra podcast og vejledningsvideoer til fortællinger fra nuværende studerende og kontaktoplysninger på dem, der kan hjælpe dig i dit uddannelsesvalg.

Har du ikke mulighed for at besøge os på campus? – mød os til en online live session

Alle vores uddannelser afholder en online live session via Zoom torsdag den 23. februar mellem kl. 15.30 og 17.30, så du kan nå at deltage i mere end én session. I vores online live sessions kan du møde vores studenterstudievejledere, høre mere om uddannelsen og stille spørgsmål. Tjek programmet på udays.dk for de uddannelser, som du er interesserede i for at se tidspunktet for deres online live session.

P.s. Alle sessions bliver optaget, så du kan se eller gense dem fra den 1. marts på de enkelte fagsider på bachelor.au.dk.

Uddannelsesmesse

Lørdag den 25. februar fra kl. 10.00 til 15.00 slår Aarhus Universitet dørene op til Uddannelsesmesse. Læs om hvad du kan opleve hvis du deltager enten fysisk i Aarhus eller online via live stream, og find tips og tricks til at forberede dig på u-days her: bachelor.au.dk/udays.

Vil du have en forsmag?

Tag en virtuel rundtur:

Mød studerende i Kemi og fødevareteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Kemi og Fødevareteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A
  • Engelsk B (OBS nyt krav fra optaget 2022)
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Kemi B eller Bioteknologi A

​​​​​​​2. Dine relevante kvalifikationer

Relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her.


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for diplomingeniøruddannelsen i Kemi og fødevareteknologi kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav.

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studiets opbygning kan du se på nedenstående studiediagram. 

Studieliv

Som studerende på Kemi og fødevareteknologi vil du få din daglige gang på Campus Katrinebjerg, Hangøvej i Aarhus sammen med andre diplom- og civilingeniørstuderende inden for det kemiske og bioteknologiske fagområde.

Et intensivt studieprogram

Du skal regne med cirka 24 skemalagte undervisningstimer pr. uge som diplomingeniørstuderende ved Aarhus Universitet. Herudover skal du bruge meget tid på selvstændige studier og projektarbejde, men til gengæld får du en meget høj grad af teoretisk specialisering og teknologiindsigt.

På femte semester skal du i praktik, hvor du arbejder fuld tid i en virksomhed med fagligt relevante opgaver. Praktikopholdet er som regel lønnet.

Det sociale studieliv

AU Engineering er et fællesskab med cirka 3000 studerende med nogle velfungerende og aktive studenterforeninger. Du har derfor rig mulighed for at engagere dig både fagligt og socialt med dine medstuderende.

Måske får du mod på at melde dig ind i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som står bag en række forskellige humanitære indsatser i verdens katastrofeområder.

Du kan også vælge at være aktiv i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, sommerlejre og meget andet. AU Engineering har desuden en meget populær studenterrevy, som opføres i forbindelse med en fest en gang om året.

Udover foreningslivet på AU Engineering har de studerende to forskellige studenterbarer. Som studerende på Kemi og fødevareteknologi vil du sikkert mest komme til at besøge den populære Katrines Kælder, der ligger på Katrinebjerg. De fleste store fællesfester for ingeniørstuderende afholdes i studenterbaren på Navitas.

Internationale muligheder

Som ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet har du gode muligheder for at få international erfaring i løbet af din uddannelse. Det kan være i form af et semester på et universitet i udlandet, men det kan også være i form af projektsamarbejde med en international virksomhed. AU Engineering har mere end 100 samarbejdsaftaler med universiteter og ingeniørhøjskoler i udlandet.

Følg studielivet på AU

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. Du kan også prøve at søge på #auingeniør.

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Kemi og fødevareteknologi er en ny diplomingeniøruddannelse med en faglig sammensætning, der retter sig specifikt imod jobs i fødevarebranchen. Uddannelsen er oprettet på baggrund af en massiv efterspørgsel på fødevareingeniører med en solid grundviden om kemi og procesteknologi i Danmark.

Globale udfordringer i dit arbejdsliv

Hvordan kan vi skaffe tilstrækkelige mængder af sunde fødevarer til en voksende global befolkning? Det er en af de mest akutte udfordringer, verdenssamfundet står overfor. I de kommende år skal ingeniører finde nye løsninger, der sikrer, at vi kan producere mere mad med færre resurser.

Derfor er der allerede i dag en stor mangel på ingeniører specialiseret inden for fødevareteknologi, og denne mangel forventes at stige i løbet af den nærmeste fremtid.

Fødevarebranchen under forvandling

Den teknologiske udvikling over de seneste år har gjort produktionen af fødevarer højt specialiseret, og på baggrund af ny viden om kemi og bioteknologi er det i dag muligt at skabe helt nye måder at producere og behandle fødevarer på.

De nye diplomingeniører i Kemi og fødevareteknologier bliver kvalificeret til mange forskellige typer af jobs inden for udvikling af nye fødevarer eller ingredienser til fødevarer samt optimering af produktionsprocesser- og udstyr.

Under uddannelsen har du rig mulighed for at øve dig i at omsætte din indsigt i brancheforhold, globale udfordringer, teknologi, naturvidenskab, ernæring og trends i forbrugernes efterspørgsel til nye idéer til fødevareprodukter.

Uddannelsen indeholder også en del procesteknologi, og det vil gøre dig i stand til at håndtere en lang række problemstillinger omkring produktion af fødevarer. Du kan for eksempel komme til at arbejde med effektivisering af produktionsprocesser i en virksomhed med fokus på enten økonomisk konkurrencedygtig, bæredygtighed eller ernæring.

Du kan også komme til at arbejde med udvikling af nye maskiner til produktion. Hvilket højteknologisk udstyr er for eksempel nødvendigt for at masseproducere proteinprodukter fra insekter?

En del fødevareingeniører kan med deres kemiske baggrund og viden om lovgivningsmæssige aspekter inden for området også forvente at blive ansat i virksomheder til at udvikle deres kvalitetsstyringsprogrammer og fødevaresikkerhed.  

Andre vil finde beskæftigelse som rådgivende ingeniører i specialiserede konsulentvirksomheder.

Går du med en drøm om fx at starte egen fødevarevirksomhed eller på anden måde arbejde med iværksætteri, har du mulighed for at tone din uddannelsesprofil i den retning.

Høj beskæftigelse og god løn

Diplomingeniører fra Aarhus Universitet har generelt en meget lav dimittendledighed. De har som gruppe nogle af de højeste disponible livstidsindkomster i Danmark.

Danmark og særligt Region Midtjylland har en veludviklet fødevareindustri, der på mange områder er førende i et internationalt perspektiv. Industrien har været med til at skubbe den nye uddannelse i Kemi og fødevareteknologi i gang, og har store forventninger til, at de kommende dimittendårgange kan give et viden- og innovationsboost til branchen.

Eksempler på store aftagervirksomheder er Danish Crown, Arla og Dupont.

Videreuddannelse

Som diplomingeniør i Kemi og fødevareteknologi kan du læse videre på kandidatuddannelsen Molekylær ernæring og fødevareteknologi.

Du har også mulighed for at supplere din uddannelse med kurser fra nogle af universitetets øvrige fag. Det kan i princippet være alt fra molekylærbiologi og økonomi til antropologi.