Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ansøgningsfrister og vigtige datoer

15. marts kl. 12.00 middag

 • Ansøgningsfrist til medicin vinter- og sommerstart
 • Ansøgningsfrist til ingeniør vinter- og sommerstart 
 • Frist for at uploade dokumentation til kvote 2-vurdering på www.optagelse.dk. Dokumentation for supplering og andet, som ikke er afsluttet inden den 15. marts, kan uploades frem til den 5. juli kl. 12.00 middag.
 • Ansøgningsfrist og dokumentationsfrist for Non-EU/EEA ansøgere (ikke undtaget for studiegebyr) 
 • Anbefalet frist for ansøgning om dispensation (med mindre forholdet indtræffer herefter). Vær opmærksom på, at fristen for ansøgning om optagelse med særlig tilladelse er den 15. marts kl. 12.
 • Ansøgningsfrist for ansøgere via den Grønlandske Særordning.

Primo juni

 • Adgangsprøve for ansøgere til bacheloruddannelsen i musikvidenskab
 • Adgangsprøve for ansøgere til bacheloruddannelsen i idræt

5. juli kl. 12.00 middag

 • Ansøgningsfrist og dokumentationsfrist for kvote 1 

  Undtaget er dokumentation for sommersupplering, som indsendes senest den 5. september.
 • Ansøgningsfrist til medicin vinter- og sommerstart
 • Ansøgningsfrist til ingeniør vinter- og sommerstart

 • Dokumentationsfrist for kvote 2 vedrørende supplering og andet, som ikke var afsluttet inden den 15. marts. Undtaget er dokumentation for sommersupplering, som indsendes senest den 5. september.
 • Frist for at meddele på www.optagelse.dk, at man er tilmeldt sommersuppleringskursus eller suppleringskursus i efteråret (efterårssupplering gælder udelukkende ved ansøgning om optagelse på uddannelser med vinterstart). OBS! Hvis du søger om optagelse i kvote 2 på medicin er tidsfristen for at oplyse universitetet, om din forventede sommer- efterårssupplering dog den 15. marts.
 • Frist for at dokumentere en bestået adgangsgivende eksamen

28. juli

 • Svar på ansøgning (optagelse, betinget optagelse, standby eller afslag)
 • Offentliggørelse af hvilke uddannelser der stadig har ledige pladser og dermed kan søges i 2. runde

1. august

4. august

 • Ansøgningsfrist for ansøgninger til ledige pladser til bacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser med studiestart august/september. Alle ansøgninger indkommet senest denne dato betragtes som samtidigt indkomne. Uddannelser med fortsat ledige pladser kan stadig søges efter denne dato. 

Ultimo august

5. september

1. november

 • Ansøgningsfrist for ansøgninger til ledige pladser til diplomingeniøruddannelser med studiestart førstkommende januar/februar.

5. februar

 • Sidste frist for at indsende dokumentation for supplering, hvis du er betinget optaget med vinterstart, og supplerer i et adgangskrav henover efterår/vinter.
¨