Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

International Baccalaureate (IB)

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist d. 15. marts kl. 12.00 middag uanset, om du ønsker at søge i kvote 1 eller kvote 2 også selvom du afslutter din eksamen i ansøgningsåret. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk.

Alle forhold i din ansøgning skal være dokumenteret senest den 5. juli kl. 12:00 middag, medmindre du afslutter din adgangsgivende eksamen i ansøgningsåret (se afsnittet ‘sådan behandles din ansøgning’). 

IB – årets studenter

Hvis du afslutter din IB eksamen i ansøgningsåret, skal du via din IB-koordinator sørge for at blive tilmeldt IBNETs “result service”, således at Aarhus Universitet kan hente dit IB-bevis elektronisk. Institutionskoden til Aarhus Universitet er 000150.

Aarhus Universitet er bekendt med, at IB-studenter først modtager deres eksamensbevis efter den endelige dokumentationsfrist den 5. juli kl. 12:00 middag, og derfor er det vigtigt, at Aarhus Universitet kan hente dit eksamensbevis elektronisk. Husk at få en kvittering fra din IB-koordinator, således du altid kan dokumentere tilmeldingen. Al yderligere dokumentation, du ønsker skal tages i betragtning i din ansøgning, skal uploades til din ansøgning senest den 5. juli kl. 12:00.

Hvis du består et IB diploma retake i ansøgningsåret, skal du ligeledes sørge for at blive tilmeldt IBNETs “result service” via din IB-koordinator. Desuden skal du uploade dit originale IB diploma programme course results til din ansøgning på Optagelse.dk og angive i din ansøgning, at du vil bestå et IB diploma retake.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis din ansøgning vurderes i kvote 3, kan du ikke ansøge som kommende IB-student, idet dokumentationsfristen for kvote 3 ansøgere er den 15. marts kl. 12:00. 

Sådan behandles din ansøgning

Ansøgere med IB diplom bliver behandlet på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen. Du kan uploade dit diplom samt anden relevant dokumentation frem til den 5. juli kl. 12:00 middag i ansøgningsåret – dog på betingelse af, at du har søgt om optag senest 15. marts kl. 12:00. Du kan søge om optagelse på Aarhus Universitet, hvis du har et IB diplom bestået med minimum 24 point.

Diploma Programme (DP) Course Results

Et Diploma Programme (DP) Course Results på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle fagene er kun adgangsgivende i kvote 1 og 2 enten ved at få et IB-Diploma re­take eller kombination med supplering. Følgende regler gælder i forhold til VUC/GSK supplering: 

  • Mindst to hf-enkeltfag eller GSK-fag.
  • Mindst 250 timers undervisningstid og 100 timers fordybelsestid til skriftligt arbejde.
  • Mindst 1 A-niveau fag og mindst 1 B-niveau fag.
  • Fag på C-niveau kan ikke indgå i suppleringen.
  • Fagene skal være bestået.

Læs mere om optagelse af IB-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results.

Oversættelse af IB resultat

IB resultatet oversættes til den danske 7-trinsskala ud fra retningslinjer fastsat af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Ansøgere med IB diplom, der søger om optagelse på en uddannelse senest to år efter færdiggørelsen af deres eksamen, vil få ganget eksamensgennemsnittet med 1,08. Læs mere om justering af gennemsnit.

Ansøgere som opfylder kravene om supplering og som har et Diploma Programme (DP) Course Results med mindst 18 point og mindst 3 i alle fagene, vil få udregnet deres kvote 1 gennemsnit på baggrund af resultatet fra Diploma Programme (DP) Course Results.

Elever med Diploma Programme (DP) Course Results, som ikke opfylder betingelserne om mindst karakteren 3 i 6 fag, og som efterfølgende får et IB-Diploma, vil få lagt gennemsnittet fra deres IB-Diploma til grund for optagelse på en videregående uddannelse i kvote 1.

Samme vilkår gælder for ansøgere med IB Certificate, som er den tidligere betegnelse for Diploma Programme (DP) Course Results.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lavet en FAQ til IB-studerende, hvor du kan finde yderligere information om Diploma Programme (DP) Course Results og IB Certificates.    

Oversættelse af IB fagniveauer

Ansøgere med et IB diplom skal, som alle øvrige ansøgere, opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Aarhus Universitet følger retningslinjerne, som er udarbejdet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse for oversættelse af fagniveauer.

Du skal dog være opmærksom på følgende vurderinger:

Math Studies

Godkendes som Matematik C

Pre-IB subjects

Godkendes som C-niveau

Undtagelser; Dansk og Engelsk
For de uddannelser hvor dansk A er et specifikt adgangskrav, accepterer Aarhus Universitet følgende:

Danish A1 HL
Danish A literature HL

Godkendes som Dansk A

Danish A1 SL
Danish A literature SL
Danish A2 HL SL og Danish B HL

Godkendes som ”Studieprøven i dansk for fremmedsprogede” i kombination med bestået modersmål eller IB English A/A1 SL/HL

Hvis en ansøgers A1 eller A2 sprog ikke er et af de nordiske sprog, vil det være et krav at bestå ”Studieprøven i dansk for fremmedsprogede” eller tage dansk A på VUC. Læs mere om dansk sprogkrav.