Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

International Baccalaureate (IB)

Ansøgning

Der er ansøgningsfrist d. 15. marts kl. 12.00 middag uanset, om du ønsker at søge i kvote 1 eller kvote 2 også selvom du afslutter din eksamen i ansøgningsåret. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk.

Alle forhold i din ansøgning skal være dokumenteret senest den 5. juli kl. 12:00 middag, medmindre du afslutter din adgangsgivende eksamen i ansøgningsåret – se afsnittet ‘sådan behandles din ansøgning’. 

IB – årets studenter

Hvis du afslutter din IB eksamen i ansøgningsåret, skal du via din IB-koordinator sørge for at blive tilmeldt IBNETs “result service”, således at Aarhus Universitet kan hente dit IB-bevis elektronisk. Institutionskoden til Aarhus Universitet er 000150.

Aarhus Universitet er bekendt med, at IB-studenter først modtager deres eksamensbevis efter den endelige dokumentationsfrist den 5. juli kl. 12:00 middag, og derfor er det vigtigt, at Aarhus Universitet kan hente dit eksamensbevis elektronisk. Husk at få en kvittering fra din IB-koordinator, således du altid kan dokumentere tilmeldingen.

Hvis du består et IB diploma retake i ansøgningsåret, skal du ligeledes sørge for at blive tilmeldt IBNETs “result service” via din IB-koordinator. Desuden skal du uploade dit originale IB diploma programme course results til din ansøgning på www.optagelse.dk og angive i din ansøgning, at du vil bestå et IB diploma retake.

Vær i øvrigt opmærksom på, at hvis du udenlandsk selvbetaler (USB), kan du ikke ansøge om optagelse som kommende IB-student, idet dokumentationsfristen da er den 15. marts kl. 12:00.

Sådan behandles din ansøgning

IB Diploma bestået med mindst 24 point er adgangsgivende til alle akademiske bacheloruddannelser.

IB Diploma Programme (DP) Course Results / IB Certificate er adgangsgivende til professionsbacheloruddannelser og diplomingeniøruddannelser. Diplomet skal være bestået med mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle fag.

Hvis du har et IB Diploma Programme (DP) Course Results og vil søge ind på en akademisk bacheloruddannelse, skal du supplere for at få en adgangsgivende eksamen. Læs mere om optagelse af IB-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lavet en FAQ til IB-studerende med yderligere information om Diploma Programme (DP) Course Results og IB Certificates.    

Oversættelse af IB resultat

IB resultatet oversættes til den danske 7-trinsskala ud fra retningslinjer fastsat af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Ansøgere som opfylder kravene om supplering og som har et Diploma Programme (DP) Course Results med mindst 18 point og mindst 3 i alle fagene, vil få udregnet deres kvote 1 gennemsnit på baggrund af resultatet fra Diploma Programme (DP) Course Results.

Elever med Diploma Programme (DP) Course Results eller IB Certificate, som ikke opfylder betingelserne om mindst karakteren 3 i 6 fag, og som efterfølgende får et IB-Diploma, vil få lagt gennemsnittet fra deres IB-Diploma til grund for optagelse på en videregående uddannelse i kvote 1.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lavet en FAQ til IB-studerende med yderligere information om Diploma Programme (DP) Course Results og IB Certificates.    

Oversættelse af IB fagniveauer

Ansøgere med et IB diplom skal, som alle øvrige ansøgere, opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Aarhus Universitet følger retningslinjerne, som er udarbejdet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse for oversættelse af fagniveauer.

Du skal dog være opmærksom på følgende vurderinger:

Global Politics SL/HLGodkendes som Samfundsfag B i kombination med Economics SL/HL
Math StudiesGodkendes som Matematik C
Pre-IB subjectsGodkendes som C-niveau

 

Undtagelser: Dansk og Engelsk
For de uddannelser, hvor dansk A er et specifikt adgangskrav, accepterer Aarhus Universitet følgende:

Danish A1 HL

Danish A literature HL

Godkendes som Dansk A

Danish A1 SL

Danish A literature SL

Danish A1 HL SL og

Danish B HL

Godkendes som "Studieprøven i dansk for fremmedsprogede" i kombination med bestået modersmål eller IB English A/A1 SL/HL

Hvis en dit A1 eller A2 sprog ikke er et af de nordiske sprog, vil det være et krav at bestå ”Studieprøven i dansk for fremmedsprogede” eller tage dansk A på VUC. Læs mere om dansk sprogkrav.

Hvis du søger om optagelse på en engelsksproget uddannelse, skal du dokumentere, at du opfylder kravet om engelskkvalifikationer svarende til Engelsk B med karaktergennemsnit på minimum 3,0 efter den danske 7-trinsskala. Derfor gælder følgende:

English A1, A2 eller B HL,

English A1 eller A2 SL

English A Literature eller English A Language and Literature HL

English A Literature eller English A Language and Literature SL

Godkendes som Engelsk A. Skal være bestået med minimum IB karakteren 3.
English B SL

Godkendes som Engelsk B. Skal være bestået med minimum IB karakteren 4 til engelsksprogede uddannelser.

Faget skal være bestået med minimum IB karakteren 3 til dansksprogede uddannelser.

Det er ikke muligt at give dispensation for engelsk, hvis ikke du har engelsk som fag på dit IB-Diploma, eller ikke opfylder ovenstående karakterkrav.

Du kan læse mere om engelsk kravet her.