Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SOFTWARETEKNOLOGI (IKT)

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Kvote 1 2020: Alle optaget   |   Kvote 1 2020 (Vinterstart): Alle optaget  
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar

Introduktion

På diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi (tidligere: Informations- og kommunikationsteknologi  IKT) lærer du at designe og implementere systemsoftware på højt niveau. Du kommer til at arbejde med de nyeste teknologier og bliver uddannet til at skabe intelligente it-løsninger til gavn for mennesker og samfundet.

Uddannelsen indeholder en række grundlæggende kurser, herunder programmering, systemdesign, elektronik, softwaredesign og matematik, og du specialiserer dig i at identificere brugerbehov, beskrive krav til it-teknologi, udvikle og teste software og implementere og afprøve din løsning.

På den måde opbygger du en teoretisk og praktisk forståelse for softwareudvikling og digitale teknologier, men din tilgang til at lære er projekt- og problembaseret. Som diplomingeniørstuderende arbejder du med virkelige cases , i grupper, sammen med dine medstuderende og meget ofte også i samarbejde med virksomheder.

Det kan for eksempel være, at du skal udvikle et nyt forslag til en netbankløsning, software til medicinsk eller missionskritisk udstyr, en selvkørende bil, en smartphone app, et bidrag til øget cybersikkerhed eller et stykke satellitteknologi. På den måde får du en tidlig og ofte træning i at tænke og arbejde som ingeniør og at forstå de forskellige kulturelle, økonomiske og teknologiske præmisser for softwareudvikling.

IT har en voksende indflydelse i alle samfundets sektorer, og du kan derfor se frem til et arbejdsmarked med næsten ubegrænsede muligheder. Diplomingeniører er med deres erfaring fra projektarbejde og praktiksemester generelt i meget høj kurs blandt virksomhederne. En hel del diplomingeniører i Softwareteknologi vælger også at starte egen virksomhed.

Som diplomingeniør i Softwareteknologi (IKT) kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på den 2 årige kandidatuddannelse, hvis du på din diplomingeniøruddannelse har taget bestemte kurser.

Mød studerende i Softwareteknologi

Adgangskrav

Optagelsesområdenummer

22850 (sommerstart)

22855 (vinterstart)

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse.

Karakterkravet 6,0 udgår 

Karakterkravet om 6,0 i eksamensgennemsnit og i gennemsnit i Matematik A udgår fra 2021 og frem.

Kvote 2

Når du søger via kvote 2, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ændrede kvote 2-kriterier 2021

På grund af corona-situationen kan Aarhus Universitet desværre ikke afholde uniTEST i år.

Som følge heraf er vi nødt til at vurdere ansøgninger i kvote 2 efter nogle andre kriterier end adgangsprøve og gennemsnit af særligt relevante kvote 2 fag. Det betyder, at din ansøgning i år bliver vurderet ud fra de samme kriterier, som størstedelen af universitetets øvrige uddannelser – en helhedsvurdering baseret på relevante kvalifikationer og karakterer i særligt relevante fag.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. Gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor)  
 2. Andre relevante dokumenterede kvalifikationer. Læs mere om, hvad relevante kvalifikationer er her

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Ændringerne er godkendt af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hvis du også har søgt ind på Syddansk Universitet, skal du være opmærksom på, at Aarhus Universitet i år desværre ikke har mulighed for at anvende dit prøveresultat fra Syddansk Universitet.

Hvad gør jeg, hvis jeg har flere spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du finde mange svar i vores FAQ

Ændringer fra 2022

For at søge denne uddannelse kræves:

Samt følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, kan du tage dem som gymnasial supplering eller som sommersupplering (betinget optagelse).

Adgangskravene skal være opfyldt og dokumenteret senest den 5. juli i ansøgningsåret, medmindre du søger om betinget optagelse

Kvote 2

Hvis du søger i kvote 2, skal du ligesom ansøgere i kvote 1 opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen og de ovennævnte specifikke adgangskrav.

Ansøgninger i kvote 2 vurderes konkret på baggrund af følgende:

 1. gennemsnit af særligt relevante fag (kvote 2 fag, se nedenfor) samt 
 2. andre relevante dokumenterede kvalifikationer.

Læs mere om Aarhus Universitets kvote 2-kriterier og om, hvordan du dokumenterer dine kvalifikationer her.  

Kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A

Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Studieliv

Hverdagen på Softwareteknologi

På diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi (IKT) har du forelæsninger, klasseundervisning, laboratorieundervisning og projektarbejde i grupper. Du får din daglige gang på Ingeniørhøjskolen i universitetets IT-miljø på Katrinebjerg tæt ved uni-parken. Her har du adgang til laboratorier og hubs med det nyeste teknologiske udstyr. Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi er kendetegnet ved, at du som studerende er i tæt og hyppig kontakt med dine undervisere i de enkelte kurser.

Underviserne har foruden deres videnskabelige baggrund også en karriere bag sig fra erhvervslivet. Det er med til at sikre, at det, du lærer på studiet, er relevant i forhold til virksomhedernes innovationsbehov. Uddannelsen indeholder desuden ekskursioner og virksomhedsbesøg.

Lønnet praktik og specialisering

På de første fire semestre har du en række grundlæggende kurser, hvor du blandt andet lærer om programmering, softwaredesign og -udvikling, systemdesign, signalanalyse, datakommunikation, algoritmer, mikroprocessorer og analog og digital elektronik.

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde og kommer til at arbejde som softwareingeniør med konkrete problemstillinger. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder og afholder desuden to gange om året matchmaking-arrangementer, hvor studerende har mulighed for at møde virksomhederne, før de beslutter sig.

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. Her er det selvfølgelig vigtigt, at du har en forretningsidé, og du skal indgå i et undervisningsforløb med fokus på entreprenørskabsforløb. 

Efter praktikken vælger du fag på sjette og syvende semester, så du kan specialisere dig i den retning, du ønsker. Med den rette kombination af valgfag og det afsluttende diplomingeniørprojekt kan du opnå en af flere forskellige specialiseringer inden for softwareudvikling, robotteknologi, eller signalbehandling.

Uanset hvilken specialisering, du vælger, vil du på uddannelsen møde en helhedsorienteret tilgang til softwaredesign med et stærkt fokus på bæredygtig udvikling. IT spiller en afgørende rolle i forhold til nogle af verdens helt store udfordringer, og som studerende skal du lære, hvordan du med dit ingeniørarbejde kan være med til at indfri FN’s verdensmål.

Det sociale studieliv

På Aarhus Universitet bliver du en del af et stort ingeniørvidenskabeligt miljø med cirka 4000 ingeniørstuderende. Her har du gode muligheder for at engagere dig i både faglige, sportslige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i Ingeniørhøjskolens studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

Læs mere om Aarhus som studieby

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Billederne er brugernes egne, delt med #Yourniversity, #AarhusUni og fagspecifikke AU-hashtags.

Karriere

Som færdiguddannet diplomingeniør i Softwareteknologi (Informations- og kommunikationsteknologi) kommer du typisk til at arbejde med udvikling og design af software. Med din teoretiske indsigt i digitale teknologier og din evne til at arbejde med projekter og omsætte din viden til gennemtænkte løsninger, er du i meget høj kurs blandt virksomheder i både Danmark og udlandet på tværs af brancher og sektorer. 

Mange diplomingeniører i Softwareteknologi (IKT) bliver desuden IT-iværksættere eller arbejder med rådgivning.

Du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.