Aarhus Universitets segl

SOFTWARETEKNOLOGI

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022 (sommerstart): Alle optaget
Adgangskvotient (Kvote 1) 2022 (vinterstart): Alle optaget    
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september og Januar / februar
Optagelsesområdenummer: 22850 (sommerstart) | 22855 (vinterstart)

Introduktion

På diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi lærer du at designe og implementere systemsoftware på højt niveau. Du kommer til at arbejde med de nyeste teknologier og bliver uddannet til at skabe intelligente it-løsninger til gavn for mennesker og samfundet.

Uddannelsen indeholder en række grundlæggende kurser, herunder programmering, systemdesign, elektronik, softwaredesign og matematik, og du specialiserer dig i at identificere brugerbehov, beskrive krav til it-teknologi, udvikle og teste software og implementere og afprøve din løsning.

På den måde opbygger du en teoretisk og praktisk forståelse for softwareudvikling og digitale teknologier, men din tilgang til at lære er projekt- og problembaseret. Som diplomingeniørstuderende arbejder du med virkelige cases , i grupper, sammen med dine medstuderende og meget ofte også i samarbejde med virksomheder.

Det kan for eksempel være, at du skal udvikle et nyt forslag til en netbankløsning, software til medicinsk eller missionskritisk udstyr, en selvkørende bil, en smartphone app, et bidrag til øget cybersikkerhed eller et stykke satellitteknologi. På den måde får du en tidlig og ofte træning i at tænke og arbejde som ingeniør og at forstå de forskellige kulturelle, økonomiske og teknologiske præmisser for softwareudvikling.

IT har en voksende indflydelse i alle samfundets sektorer, og du kan derfor se frem til et arbejdsmarked med næsten ubegrænsede muligheder. Diplomingeniører er med deres erfaring fra projektarbejde og praktiksemester generelt i meget høj kurs blandt virksomhederne. En hel del diplomingeniører i Softwareteknologi vælger også at starte egen virksomhed.

Som diplomingeniør i Softwareteknologi (IKT) kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Du kan også ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.


Gense oplæggene fra Åbent Hus 2023

Vi afholdte u-days på AU den 23., 24. og 25. februar 2023 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød studerende i Softwareteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Softwareteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A
  • Engelsk B
  • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

  • Matematik A
  • Fysik B eller Geovidenskab A

​​​​​​​2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Erhvervsarbejde inden for softwareudvikling, programmering eller IT-support, videregående uddannelse inden for IT, højskole med fokus på IT eller software.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

Studieordning

I studieordningen for kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Uddannelsens opbygning kan du se på studiediagrammet nedenfor:

Studieliv

Hverdagen på Softwareteknologi

På diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi (IKT) har du forelæsninger, klasseundervisning, laboratorieundervisning og projektarbejde i grupper. Du får din daglige gang på Institut for Elektro- og Computerteknologi i universitetets IT-miljø på Katrinebjerg tæt ved uni-parken. Her har du adgang til laboratorier og hubs med det nyeste teknologiske udstyr. Diplomingeniøruddannelsen i Softwareteknologi er kendetegnet ved, at du som studerende er i tæt og hyppig kontakt med dine undervisere i de enkelte kurser.

Underviserne har foruden deres videnskabelige baggrund også en karriere bag sig fra erhvervslivet. Det er med til at sikre, at det, du lærer på studiet, er relevant i forhold til virksomhedernes innovationsbehov. Uddannelsen indeholder desuden ekskursioner og virksomhedsbesøg.

Lønnet praktik og specialisering

På de første fire semestre har du en række grundlæggende kurser, hvor du blandt andet lærer om programmering, softwaredesign og -udvikling, systemdesign, signalanalyse, datakommunikation, algoritmer, mikroprocessorer og analog og digital elektronik.

På femte semester skal du i lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får indblik i praktisk ingeniørarbejde og kommer til at arbejde som softwareingeniør med konkrete problemstillinger. Aarhus Universitet har praktikaftaler med en lang række virksomheder og afholder desuden to gange om året matchmaking-arrangementer, hvor studerende har mulighed for at møde virksomhederne, før de beslutter sig.

Du har også mulighed for at bruge dit praktiksemester til at prøve kræfter med livet som iværksætter. Her er det selvfølgelig vigtigt, at du har en forretningsidé, og du skal indgå i et undervisningsforløb med fokus på entreprenørskabsforløb. 

Efter praktikken vælger du fag på sjette og syvende semester, så du kan specialisere dig i den retning, du ønsker. Med den rette kombination af valgfag og det afsluttende diplomingeniørprojekt kan du opnå en af flere forskellige specialiseringer inden for softwareudvikling, robotteknologi, eller signalbehandling.

Uanset hvilken specialisering, du vælger, vil du på uddannelsen møde en helhedsorienteret tilgang til softwaredesign med et stærkt fokus på bæredygtig udvikling. IT spiller en afgørende rolle i forhold til nogle af verdens helt store udfordringer, og som studerende skal du lære, hvordan du med dit ingeniørarbejde kan være med til at indfri FN’s verdensmål.

Det sociale studieliv

På Aarhus Universitet bliver du en del af et stort ingeniørvidenskabeligt miljø med cirka 4000 ingeniørstuderende. Her har du gode muligheder for at engagere dig i både faglige, sportslige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel blive aktiv i Ingeniørhøjskolens studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, som bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet.

Læs mere om Aarhus som studieby

Følg studielivet på Aarhus Universitet

- oplevet, fotograferet og filmet af de studerende selv.

Med tusindvis af billeder giver #yourniversity dig et indblik i hverdagen som studerende på AU, i festerne, overspringshandlingerne, eksamen og alt det andet, du kommer til at bruge din studietid på. 

Karriere

Arbejdsopgaver som færdiguddannet

Diagrammet viser fordelingen mellem de fem hyppigste arbejdsopgaver for færdiguddannede 1-2 år efter afslutningen af deres uddannelse. Tallene baserer sig på spørgeskemaundersøgelse foretaget af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet i 2020.

Som færdiguddannet diplomingeniør i Softwareteknologi kommer du typisk til at arbejde med udvikling og design af software. Med din teoretiske indsigt i digitale teknologier og din evne til at arbejde med projekter og omsætte din viden til gennemtænkte løsninger, er du i meget høj kurs blandt virksomheder i både Danmark og udlandet på tværs af brancher og sektorer. 

Mange diplomingeniører i Softwareteknologi (IKT) bliver desuden IT-iværksættere eller arbejder med rådgivning.

Du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet, eller du kan ansøge om at læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.