Aarhus Universitets segl

SUNDHEDSTEKNOLOGI

Diplomingeniøruddannelse

Fakta om uddannelsen
Adgangskvotient (Kvote 1) 2023: 6,6 (Standby: Alle optaget)
Undervisningssprog | Studiested: Aarhus  |  Studiestart: August / september
Optagelsesområdenummer: 22880

Introduktion

Sundhedsvæsenet er under forandring. Vi har en ændret demografi i samfundet med flere ældre og færre unge. Vi har vækst i livsstilssygdomme, stigende sundhedsudgifter og færre varme hænder. Alt det kalder på nye løsninger til at forebygge, helbrede og effektivisere, og her spiller teknologi en vigtig rolle. Med en diplomingeniøruddannelse i Sundhedsteknologi kan du være med til at præge fremtidens teknologibaserede sundhedssektor.

På uddannelsen lærer du blandt andet at udvikle medicinsk udstyr og software, der kan øge effektiviteten i sundhedssektoren, forbedre patientoplevelsen og give lægerne nye muligheder for diagnostik og behandling.

Du får viden om emner som telemedicin, wearables og om samspillet mellem teknologi og mennesker, og du får indsigt i sundhedssektorens organisering. Du har også om anatomi og fysiologi på et højt niveau, og du kommer til at arbejde med forskellige former for biologisk instrumentering til for eksempel at indsamle sundhedsdata fra patienter eller monitorere biologiske markører fra kroppen.

Som færdiguddannet diplomingeniør i Sundhedsteknologi kan du bygge bro imellem det sundhedsvidenskabelige og det ingeniørvidenskabelige, og du har både metodisk indsigt og træning i at facilitere sundhedsteknologiske innovationsprocesser.

Diplomingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi varer 3,5 år og inkluderer et semesters praktik.

Efterfølgende kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed. Du kan også læse videre til civilingeniør (+2 år), hvis du under uddannelsen har valgt bestemte kurser.

U-days 2024 - åbent hus i februar

Vi afholdte u-days på AU den 22., 23. og 24. februar 2024 - måske du gik glip af det eller har lyst til at genbesøge dele af oplevelsen?

Her kan du se vores online live session hvor studenterstudievejledere fortæller om uddannelsen og svarer på spørgsmål. Derudover kan du få en virtuel rundvisning på campus. Find mere indhold fra u-days 2023 på bachelor.au.dk/udays

Hør vores studenterstudievejleder fortælle om uddannelsen

Tag en virtuel rundtur

Mød studerende på Sundhedsteknologi

Adgangskrav

Alle ansøgere, både i kvote 1 og kvote 2, skal opfylde følgende adgangskrav til Sundhedsteknologi:

Adgangsgivende eksamen
Du skal have bestået en adgangsgivende eksamen.

Specifikke adgangskrav
Du skal have bestået følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik A*
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A
 • Engelsk B
 • Dansk A (kun hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen)

Hvis du mangler et eller flere fagniveauer, har du mulighed for at supplere.

* Matematik er et vigtigt redskab på ingeniøruddannelserne. Vi anbefaler derfor, at du deltager i vores brush-up kursus i Matematik, hvor du får genopfrisket de vigtigste elementer fra faget. Læs mere her.


Hvis du skal søge i kvote 1

Når du søger i kvote 1, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav.

Du kan læse mere om kvote 1 her.


Hvis du skal søge i kvote 2

Når du søger i kvote 2, skal du opfylde de ovenstående adgangskrav. I kvote 2 vurderer vi din ansøgning ud fra to kriterier:

1. Dit gennemsnit af følgende særligt relevante kvote 2 fag:

 • Matematik A
 • Fysik B eller Geovidenskab A
 • Kemi C eller Bioteknologi A

2. Dine relevante kvalifikationer

Hvis du kan dokumentere, at du har relevante kvalifikationer, kan det indgå i den samlede vurdering af din kvote 2 ansøgning.  

Eksempler: Højskoleophold eller videregående uddannelse inden for det sundhedsfaglige område eller IT, relevant erhvervserfaring inden for sundhed, IT eller naturvidenskab.

Vi ser også på, om du dokumenterer aktiviteter, der viser god studieevne.  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer er relevante, anbefaler vi altid, at du indsender dokumentation for dem.  

Du kan læse mere om kvote 2 og om, hvordan du dokumenterer dine relevante kvalifikationer her


Uddannelsens opbygning

På de første fire semestre af diplomingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi har du en række obligatoriske kurser, der giver dig en grundlæggende viden inden for fysiologi og anatomi, elektroniske kredsløb og tilhørende matematik, instrumentering, brugerinvolvering, programmering, teknologivurdering samt medicinsk lovgivning. Undervisningen er i høj grad baseret på dialog og interaktion mellem undervisere og studerende og gennemføres som en blanding af forelæsninger, holdundervisning og øvelser, opgaveregning og projektarbejde.

På femte semester skal du i praktik i en virksomhed eller på en regional eller kommunal arbejdsplads, hvor du får et praktisk indblik i arbejdet som diplomingeniør i Sundhedsteknologi. Efter praktikken kan du specialisere dig i den retning, du ønsker gennem de sidste to semestre på uddannelsen, hvor du kan uddybe din viden inden for eksempelvis programmering, machine learning/AI, signalbehandling, innovation og entreprenørskab, brugerinvolvering, medicinsk 3D print og matematisk analyse.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du skal demonstrere, at du kan bruge din viden om teknologi til at konvertere en idé til et produkt og samtidig dokumentere din udviklingsproces undervejs.

Studieordning

I studieordningen for Sundhedsteknologi kan du læse mere om, hvad de enkelte fag indeholder, hvordan studiet er bygget op samt hvilke krav, der bliver stillet til dig som studerende. Du kan også finde information om eksamensformer og eksamenskrav. 

Undervisningssprog

Uddannelsen er godkendt med dansk som udbudssprog. Udbudssproget er det sprog, der som udgangspunkt undervises i på uddannelsen. Aarhus Universitet har et internationalt forskningsmiljø og tiltrækker dygtige forskere fra hele verden, så du skal være opmærksom på, at dele af undervisningen kan være på engelsk, og at der desuden ofte vil forekomme undervisningsmateriale på engelsk.

Kig i kursuskataloget for at se undervisningssproget for de enkelte kurser.

Studieliv

Hverdagen på Sundhedsteknologi

På Sundhedsteknologi har du både undervisning med dine medstuderende fra Sundhedsteknologi og med studerende fra andre diplomingeniøruddannelser. Du skal regne med at have cirka 20 skemalagte undervisnings- og øvelsestimer per uge, og herudover skal du bruge tid på selvstændige studier og projektarbejde.

Du skal alt i alt forvente, at studiet kræver cirka 40 arbejdstimer per uge. På hvert semester er der et semesterprojekt, hvor du arbejder i grupper med en problemstilling, der samler det faglige og teoretiske indhold fra alle kurserne i semestret.

Der er lidt flere skemalagte timer på 1. og 2. semester end senere på studiet. Et skema for en studerende på det første år af uddannelsen kan se således ud:

Mandag
08.15-12.00: Lineær matematisk analyse og elektriske kredsløb
12.15-14.00: Sundhedsvidenskab

Tirsdag
08.15-12: Programmering

Onsdag
10.15-12.00: Semesterprojekt
12.15-14.00: Sundhedsvidenskab

Torsdag
12.15-16.00: Lineær matematisk analyse og elektriske kredsløb

Fredag
8.15-12.00: Sundhedsvidenskab

Praktik på 5. semester

Som led i uddannelsen er det obligatorisk med et lønnet praktikophold på 20 uger. Praktikken er placeret på 5. semester, og de fleste sundhedsteknologistuderende kommer i praktik i virksomheder inden for IT, medicoteknologi eller på sygehuse og kommunale afdelinger inden for velfærdsteknologi. Under praktikken får du indblik i, hvordan en ingeniør i sundhedsteknologi arbejder i praksis. Hvis du går med tanker om at starte din egen virksomhed har du desuden mulighed for at erstatte din virksomhedspraktik med et entreprenørskabsforløb, hvor du arbejder med at modne din egen forretningsidé.

Sociale og faglige studenterforeninger

På Aarhus Universitet bliver du en del af et omfattende ingeniørvidenskabeligt miljø med cirka 4000 ingeniørstuderende. Du har derfor gode muligheder for at engagere dig i både faglige, sportslige og sociale studenterforeninger med dine medstuderende. Du kan for eksempel nyde en øl i fredagsbaren med de andre studerende, eller du kan deltage i de både sociale og faglige arrangementer, som Ingeniørforeningen IDA arrangerer. Herudover kan du blive aktiv i universitetets studenterafdeling af organisationen Ingeniører Uden Grænser, der bidrager aktivt til en række forskellige humanitære indsatser i udlandet. Du kan også melde dig ind i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der arrangerer foredrag, studiebesøg og sommerlejre med naturvidenskabeligt og teknisk indhold.


Følg AU Engineering på Instagram

Karriere

En diplomingeniør i Sundhedsteknologi er kvalificeret til mange typer af jobs i både den private og offentlige sektor.

Du kan for eksempel komme til at beskæftige dig med indkøb af teknologi til sygehuse, udvikling af nye diagnostiske metoder eller metoder til forebyggelse og behandling af patienter, design af telemedicinske løsninger eller udvikling af it-infrastruktur i sundhedsvæsnet.

Mange af vores dimittender har titler som:

 • Projektleder eller projektingeniør
 • Softwareudvikler
 • Medicoteknisk konsulent
 • Business Intelligence (BI) Specialist
 • Usability engineer

Som færdiguddannet diplomingeniør i Sundhedsteknologi kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller læse videre til civilingeniør. På Aarhus Universitet har vi en toårig kandidatuddannelse i Biomedicinsk Teknologi, du kan fortsætte på, hvis du ønsker at øge din viden inden for blandt andet signalbehandling, telemedicin, AI, medicinsk billeddannelse og -analyse, modellering og beslutningsstøtte.