Aarhus Universitets segl

Udenlandske ansøgere

Adgangskrav

Når du søger optagelse på Aarhus Universitet, vurderer vi både, om du har en adgangsgivende eksamen, og om du opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger.

Du skal søge optagelse på www.optagelse.dk.

 

Sådan vurderer vi din ansøgning

Vi tager udgangspunkt i eksamenshåndbogen, når vi vurderer din ansøgning. I eksamenshåndbogen kan du også selv finde information om, hvordan din udenlandske eksamen bliver vurderet. Du skal være opmærksom på, at informationerne i eksamenshåndbogen kan blive ændret kort før ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrister for udenlandske ansøgere

 • 15. marts kl. 12.00 middag
 • Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Duborg skolen eller A.P. Møller skolen kan søge i kvote 1 indtil den 5. juli kl. 12. middag.
 • Hvis du er udenlandsk selvbetaler, er både ansøgningsfristen og dokumentationsfristen den 15. marts kl. 12.00 middag.

Du kan finde alle ansøgningsfrister og dokumentationsfrister her.

De mest almindelige udenlandske adgangsgivende eksamener

 • De fleste europæiske almene gymnasiale uddannelser.
 • De fleste ikke-europæiske alment gymnasiale uddannelser i kombination med mindst 1 års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering.
 • Europæisk Baccalaureat (EB).
 • International Baccalaureate (IB).
 • (I)GCSE og (I)GCE AS og A-levels.
 • Amerikansk High School Diploma i kombination med 3 AP eksamener indenfor 3 forskellige fagområder, bestået med minimum karakteren 3 og udstedt af College Board eller mindst 1 års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering.

Du kan finde information om kravet om mindst 1 års videregående uddannelse eller tilsvarende supplering på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Kontakt os, hvis du er i tvivl

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på ba.admission@au.dk eller få lavet en forhåndsvurdering.   Nordiske ansøgere

Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra enten Norge, Sverige, Finland eller Island, finder du her information om, hvordan du søger ind på Aarhus Universitet.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for alle nordiske ansøgere er 15. marts kl. 12:00.
Når du søger optagelse på Aarhus Universitet, skal du søge ind via www.optagelse.dk.

 

Hvis du søger uden NemID eller MitID

Hvis du søger uden NemID eller MitID, skal du sende en signature page.
Du kan læse mere om signature pages her.

 

Adgangsgivende eksamener fra de nordiske lande

De mest almindelige adgangsgivende eksamener fra Norden er:

Norge: Vitnemål videregående opplæring / Vitnemål fra den videregående skole med generel studiekompetanse.

Sverige: Slutbetyg, / Eksamensbevis for Högskoleforberedende Eksamen / Eksamensbevis for Yrkesexamen, Gymnasieskolen med grundläggende behörighet.

Finland: Ylioppilastutkintotodistus/upper secondary school examination and lukion päättötodistustus/upper secondary school leaving certificate (Ylioppilastutkintotodistus / studentexamensbetyg.

Island: Stúdentspróf

Du kan finde flere adgangsgivende eksamener og informationer om omregning af karakterer i eksamenshåndbogen.

 

Specifikke adgangskrav og supplering

Her kan du se om fagene på din adgangsgivende eksamen svarer til de danske fagniveauer. Du kan dermed se, om du opfylder de specifikke adgangskrav til de uddannelser, du gerne vil søge, eller om du skal supplere.

Norge: Se de vejledende fagniveauer

Sverige: Se de vejledende fagniveauer

Finland: Se de vejledende fagniveauer

Island: Se de vejledende fagniveauer

Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i fagniveauvurderingerne kort før ansøgningsfristen.

 

Supplering

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de specifikke adgangskrav, skal du supplere. Du kan supplere i både Danmark og i de øvrige nordiske lande.

Du kan læse mere om supplering her.

 

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os ved at skrive til os på ba.admission@au.dk

Udenlandske selvbetalere

Udenlandske selvbetalere er ansøgere, der ikke har dansk opholdstilladelse og som ikke er EU/EØS eller Schweiziske statsborgere. Udenlandske selvbetalere skal betale studiegebyr for at læse på Aarhus Universitet.

Studieopholdstilladelse
Hvis du bliver tilbudt en studieplads som udenlandsk selvbetaler, skal du søge om studieopholdstilladelse. Aarhus Universitet hjælper dig med at starte ansøgningen om en studieopholdstilladelse.

Hvis du allerede har en dansk opholdstilladelse, kan du se om den fritager dig fra at betale studiegebyr.


Du skal opfylde adgangskrav
Hvis du er udenlandsk selvbetaler, skal du opfylde kravene om en adgangsgivende eksamen, samt opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger.


Ansøgningsgebyr og studiegebyr
Hvis du er udenlandsk selvbetaler, skal du betale et ansøgningsgebyr for få din ansøgning vurderet på 750 DKK (100 EUR) senest den 15. marts kl. 12.00 middag.

Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du have betalt studiegebyret for 1. semester inden studiestart.


Ansøgningsfrister og svar på din ansøgning

 • Du skal have afsluttet din uddannelse og have indsendt din dokumentation senest 15. marts kl. 12.00 middag det år, du søger om optagelse.
 • Du skal have betalt ansøgningsgebyret senest den 15. marts kl. 12.00 middag.
 • Du får svar på din ansøgning om optagelse senest 1. juni.

Ansøgningsgebyr

Der opkræves et ansøgningsgebyr på 750 DKK pr. ansøger (100 EUR) fra ikke-EU/EØS/schweiziske-statsborgere, som ikke har en opholdstilladelse der fritager for betaling. Denne gruppe kaldes også udenlandske selvbetalere (USB).

Betalingsfristen er 15. marts. Bemærk at hvis du ikke betaler ansøgningsgebyret senest 15.marts, vil din ansøgning ikke blive behandlet og du vil ikke kunne optages.

Undtagelser fra betaling af ansøgningsgebyr

Du skal ikke betale ansøgningsgebyr, hvis du som udenlandsk selvbetaler:

 • er meddelt tidsubegrænset/permanent i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne).
 • er meddelt midlertidig opholdstilladelse jf. Udlændingelovens
  • § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1 (konventionsflygtninge); eller
  • § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2 (udlændinge med beskyttelsesstatus); eller
  • § 7, stk. 3 (flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus).
  • § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter Udlændingelovens § 7, stk. 1-3, eller § 8, stk. 1 eller 2 (familiesammenføring).
  • § 9 b, stk. 1 (humanitær opholdstilladelse).
  • § 9 m (1) som barn af en non-EU/EØS-statsborger, som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af Udlændingelovens § 9 a.
 • er EU/EØS/schweizisk statsborger.
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen.
 • har dobbelt statsborgerskab (inden for EU og uden for EU) og vælger at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger.
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent ophold i et af de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island) og i hele studietiden har fast bopæl i det pågældende land.
  For at blive fritaget for studiegebyr skal ansøger efter hvert semester dokumentere sin fortsatte faste bopæl i det andet nordiske land ved fx oplysning om skattepligt i det pågældende land. Den studerende skal betale studiegebyr, hvis den faste bopæl flyttes til Danmark i studietiden.
 • er meddelt opholdstilladelse efter lov nr. 2055 af 16. november 2021 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.
 • har opholdstilladelse efter lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Ansøgere med en midlertidig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark skal betale ansøgningsgebyr.

Kontakt ba.admission@au.dk i god tid inden ansøgningsfristen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale ansøgningsgebyr.

Regler for betaling

 • Du skal betale ansøgningsgebyret i forbindelse med din ansøgning om optagelse og senest den 15. marts.
 • Du kan kun indbetale beløbet for ansøgningsgebyret via webshoppen.
 • Du skal vedhæfte en kvittering på www.optagelse.dk for din indbetaling sammen med din ansøgning.
 • Din(e) ansøgning(er) behandles kun, hvis det fulde ansøgningsgebyr er indbetalt ved ansøgningsfristen eller en frist givet af universitetet.

Regler for refusion

 • Ansøgningsgebyret refunderes, hvis du accepterer en tilbudt studieplads, har betalt studiegebyr og fortsat er indskrevet på Aarhus Universitet pr. 1. oktober.
 • Ansøgningsgebyret refunderes kun via webshoppen.
 • Ansøgningsgebyret refunderes ikke, hvis du ikke får tilbudt en studieplads. 

Tidsfristen for at betale ansøgningsgebyr er den 15. marts.

Studiegebyr - hvem skal betale?

Du er undtaget fra at betale studiegebyr, hvis du

 • er meddelt tidsubegrænset/permanent i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne).
 • har tidsbegrænset/midlertidig opholdstilladelse ”med mulighed for varigt ophold” i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne).
 • har tidsbegrænset/midlertidig opholdstilladelse jf. Udlændingelovens
  • § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1 (konventionsflygtninge); eller
  • § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2 (udlændinge med beskyttelsesstatus); eller
  • § 7, stk. 3 (flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus).
  • § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter Udlændingelovens § 7, stk. 1-3, eller § 8, stk. 1 eller 2 (familiesammenføring).
  • § 9 b, stk. 1 (humanitær opholdstilladelse).
  • § 9 m (1) som barn af en non-EU/EØS-statsborger, som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af Udlændingelovens § 9 a. Du har ret til at færdiggøre den påbegyndte uddannelse uden at betale studiegebyr, selv om din forælders opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9a bortfalder.
 • er EU/EØS/schweizisk statsborger.
 • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen.
 • har dobbelt statsborgerskab (inden for EU og uden for EU) og vælger at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger.
 • er meddelt tidsubegrænset/permanent ophold i et af de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island) og i hele studietiden har fast bopæl i det pågældende land.
  For at blive fritaget for studiegebyr skal ansøger efter hvert semester dokumentere sin fortsatte faste bopæl i det andet nordiske land ved fx oplysning om skattepligt i det pågældende land. Den studerende skal betale studiegebyr, hvis den faste bopæl flyttes til Danmark i studietiden. *
 • er meddelt opholdstilladelse efter lov nr. 2055 af 16. november 2021 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.
 • har opholdstilladelse efter lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Lovgrundlag
Reglerne om fritagelse for betaling af studiegebyr følger Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 28. december 2022 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

* Jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 54 af 17. juni 1999 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse, artikel 1.

Betaling og opholdstilladelse
Styrelsen for International Rekruttering og Integration forudsætter, at universitetet skriftligt har bekræftet over for styrelsen, at du har betalt dit studiegebyr, før styrelsen går i gang med at behandle din ansøgning om studieopholdstilladelse.
Aarhus Universitet må først meddele styrelsen, at du er optaget på Aarhus Universitet, når Aarhus Universitet har registreret din betaling. Derefter har styrelsen en sagsbehandlingstid på op til to måneder.
Derfor anbefaler vi, at du har betalt dit studiegebyr senest 15. juni med henblik på studiestart 1. september.

Information om studieopholdstilladelse

Dokumentationspligt
Hvis du søger en uddannelse hos Aarhus Universitet, skal du uploade dokumentation for din nuværende opholdstilladelse til din ansøgning, så vi har mulighed for at vurdere, om du skal betale studiegebyr.

Du skal uploade følgende dokumentation til din ansøgning:

 • En kopi af forsiden og bagsiden af dit opholdskort
 • En kopi af dit opholdsbrev hvori der står hvilken paragraf din opholdstilladelse er udstedt efter.

Så længe du er indskrevet ved Aarhus Universitet, er du forpligtet til at sørge for, at universitetet er i besiddelse af din senest gældende opholdstilladelse. Hvis din opholdsstatus ændres i løbet af din indskrivning, skal du meddele os dette pr. e-mail sammen med en kopi af din nyeste opholdstilladelse.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ba.admission@au.dk.

Årlige takster

Studiegebyret fastsættes af universitetets fakulteter og er med forbehold for ændringer, også for indskrevne studerende.

Studiegebyr for studerende fra ikke-EU-/EØS-lande i det akademiske år 2024-2025

Vilkår for betaling og refusion

Gebyr og rater

 • Studiegebyret betales halvårligt forud for hvert semester.
 • Betaling sker i rater af 30 ECTS pr. semester
 • Der gælder særlige regler for top-up-studerende, som skal betale for hele den resterende del af bacheloruddannelsen inden studiestart.
 • Det er ikke muligt for studerende, der tager en hel uddannelse, at indbetale studiegebyret i mindre rater end 30 ECTS.
 • Ved studieaktivitet ud over 30 ECTS pr. semester opkræves betaling for de ekstra ECTS pr. semester separat.
 • Studiegebyret betales for uddannelsens samlede antal ECTS-point, uanset indskrivningsperiodens varighed.
 • Bøger og andet undervisningsmateriale er ikke inkluderet i studiegebyret.
 • Taksterne for studiegebyr på de enkelte uddannelser fremgår af takstoversigten.

Betaling ved studiestart (første semester)

 • Studiegebyret skal være modtaget af universitetet senest 15. juni for både bachelor- og kandidatuddannelser (sommerstart).
 • Fristen for betaling af studiegebyr er 1. december for ansøgere til kandidatuddannelser (vinterstart).
 • Den tidlige betalingsfrist er nødvendig for at sikre, at den studerende kan opnå en studieopholdstilladelse i Danmark inden studiestart.
 • Ved manglende betaling af studiegebyret til den angivne forfaldsdato bortfalder optagelsestilbuddet.
 • Betalt studiegebyr refunderes ikke efter datoen for studiestart.
 • For studerende, hvis studier finansieres med støtte fra den amerikanske regering, forfalder studiegebyret ikke til betaling, før den studerende har modtaget første udbetaling af sit lån, hvilket sker i oktober måned for efterårssemestret og i februar for forårssemestret.

Betaling for efterfølgende semestre

 • Fra og med studieperiodens 2. semester skal studiegebyret være modtaget af universitetet inden datoen for semesterstart, dvs. senest 1. september for efterårssemestret og senest 1. februar for forårssemestret.
 • Der betales for 30 ECTS pr. semester i det antal på hinanden følgende semestre, som uddannelsen er normeret til. Efter den normerede studietid anses uddannelsen for at være betalt, og den studerende kan forblive indskrevet ved universitetet uden at skulle betale yderligere studiegebyr.
 • Der kan gives reduktion i ECTS-betaling ved overførsel af merit for tidligere uddannelse. Det lave studiegebyr betales for det semester, hvor meritten indplaceres i studieprogrammet, med den ECTS-vægtning, som er godkendt af universitetet.

Betaling ved forsinkelse og orlov

 • Studiegebyr svarende til 30 ECTS-point forudbetales for hvert semester, indtil hele uddannelsen er betalt, selvom den studerende er forsinket i forhold til den normerede studietid.
 • Studiegebyret inkluderer tre eksamensforsøg i henhold til de gældende eksamensbetingelser.
 • Studerende, som er blevet bevilget orlov fra starten af et semester, betaler ikke studiegebyr, uanset orlovens længde. Studiegebyr opkræves igen fra starten af det første semester efter orlovens ophør.
 • Såfremt orloven bevilges efter datoen for studiestart på et semester, som den studerende har betalt studiegebyr for, refunderes studiegebyret ikke. I stedet overføres beløbet til det første semester efter orlovens ophør.
 • Reglerne om studieaktivitet under orlov er i øvrigt gældende, uanset betaling af studiegebyr.

 

Betaling i tilfælde af ændret/udløbet opholdsstatus i Danmark

 • Studerende, der meddeles permanent opholdstilladelse eller tilsvarende i Danmark i løbet af et semester, hvor opholdstilladelsens gyldighedsperiode begynder fra og med 1. marts for forårssemestret og fra og med 1. oktober for efterårssemestret, skal stadig betale studiegebyr indtil starten på det efterfølgende semester.
 • Studerende, der tildeles en permanent opholdstilladelse eller tilsvarende i Danmark, som har en gyldighedsdato senest 1. marts i forårssemestret og senest 1. oktober for efterårssemestret, kan søge om refundering af det studiegebyr, der er betalt for det pågældende semester, under forudsætning af fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for den nye opholdstilladelse. Hvis den permanente opholdstilladelse er gyldig fra en senere dato, tilbagebetales det betalte studiegebyr for det pågældende semester ikke.
 • Ansøgere, der på ansøgningstidspunktet har en midlertidig opholdstilladelse med henblik på eller med mulighed for varigt ophold i Danmark, der udløber inden 1. oktober for efterårssemestret og inden 1. marts for forårssemestret, skal betale studiegebyr, medmindre de senest 1. april (for studiestart 1. september) eller 1. november (for studiestart 1. februar) dokumenterer ved kvitteringsbrev fra den udstedende myndighed, at de har ansøgt om en fornyelse af den gældende opholdstilladelse.
 • Studerende, hvis opholdsgrundlag ændrer sig i løbet af semestret således, at den studerende ikke længere har permanent ophold eller tilsvarende i Danmark, skal betale studiegebyr fra det efterfølgende semester.
 • Det påhviler den studerende at dokumentere ændrede forhold i opholdsgrundlaget over for universitetet.

Betaling i tilfælde af ændret opholdsstatus i EU/EØS

 • Studerende fra ikke-EU-/EØS-lande, som har fået opholdstilladelse i et EU-/EØS-land, men som ikke er statsborgere i et EU-/EØS-land, kan ikke fritages for betaling af studiegebyr.
 • Studerende, der opnår statsborgerskab i et EU-/EØS-land, som har en gyldighedsdato senest 1. marts i forårssemestret og senest 1. oktober for efterårssemestret, kan søge om tilbagebetaling af det studiegebyr, der er betalt for det pågældende semester, under forudsætning af fremlæggelse af fyldestgørende dokumentation for statsborgerskabet.
 • Studerende, der opnår statsborgerskab i et EU-/EØS-land i løbet af et semester, skal stadig betale studiegebyr indtil starten på det efterfølgende semester, såfremt deres nye statsborgerskab i et EU-/EØS-land er gyldigt efter 1. marts for forårssemestret og efter 1. oktober for efterårssemestret.

Ovenstående følger af § 3, i bekendtgørelse nr. 1611 af 28. december 2022 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne.

 

Forhåndsvurdering

En forhåndsvurdering kan hjælpe dig med at finde ud af, om du opfylder adgangskravene til den uddannelse, du gerne vil søge ind på. I din forhåndsvurdering kan du se, om du har en adgangsgivende eksamen, og om du mangler at supplere nogle fag for at opfylde adgangskravene.

Du kan søge en forhåndsvurdering til op til 3 forskellige uddannelser.

Du skal have afsluttet din adgangsgivende eksamen

Vi kan ikke lave en forhåndsvurdering, hvis du endnu ikke har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Du er ikke garanteret optagelse, når du får lavet en forhåndsvurdering, og du behøver ikke en forhåndsvurdering for at søge ind på en uddannelse.

Hvornår laver I forhåndsvurderinger?

Vi laver forhåndsvurderinger fra den 1. oktober – 1. december.

Hvis du ønsker en forhåndsvurdering

Hvis du ønsker at få foretaget en forhåndsvurdering, skal du sende en mail til ba.admission@au.dk, hvor du skriver, at du ønsker at få lavet en forhåndsvurdering. Så vender vi tilbage til dig med mere information om, hvordan du skal indsende dine eksamensbeviser og anden relevant information, så vi kan lave din forhåndsvurdering.