Aarhus Universitets segl

Sådan bliver du gymnasielærer

SÅDAN BLIVER DU GYMNASIELÆRER

For at blive gymnasielærer skal du sammensætte din uddannelse på en særlig måde. Du skal vælge en bacheloruddannelse med centralt fag indenfor gymnasiets fagrække og kombinere dette med et bachelortilvalg, som også er indenfor gymnasiets fagrække. På kandidatuddannelsen skal du fortsætte med dit tilvalg som kandidattilvalg og med dit centrale fag og opnå en 2-faglig kandidatuddannelse. Bachelor- og kandidattilvalget er begge normeret til 45 ECTS og udgør tilsammen et gymnasierettet tilvalg.

Hvis du vælger et gymnasierettet tilvalg fra et andet hovedområde end dér, hvor du har taget dit centrale fag, skal du være opmærksom på, at kandidattilvalget som hovedregel forlænges med 30 ECTS. Studietidsforlængelsen berettiger til ekstra SU, som du selv skal huske at søge.

Selvom du med et gymnasierettet bachelor- og kandidattilvalg kvalificerer dig til at undervise i gymnasiet, er du dog ikke automatisk bundet til at følge denne karrierevej.

  • Udbud af gymnasierettede tilvalg
    Tilvalg du kan vælge imellem, hvis du vil opnå faglig kompetence inden for fag, der undervises i på gymnasierne.
  • Pædagogikum (du viderestilles til undervisningsministeriets hjemmeside)
    En 1-årige pædagogiske overbygningsuddannelse, som giver dig ret til at undervise på de gymnasiale uddannelser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit fag tilhører gymnasiets fagrække, er du velkommen til at kontakte studievejledningen på din uddannelse.

Udbud af gymnasierettede tilvalg

Alle de nedenfor listede tilvalg er en del af gymnasiets fagrække, hvilket vil sige, at de giver faglig kompetence til at undervise på de gymnasiale uddannelser. For at kunne varetage undervisningen i gymnasieskolen skal du dog tage den 1-årige pædagogiske overbygningsuddannelse, pædagogikum, efter du har fuldendt din kandidatuddannelse.

Et gymnasierettet tilvalg består af et bachelor- og et kandidattilvalg, og er i uddannelsesbekendtgørelsen betegnet som et sidefag.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at dit valg af tilvalg er begrænset af, hvilket fag du har som dit centrale fag. Ikke-mulige fagkombinationer vil fremgå af det enkelte tilvalgs egen side under "Adgangskrav".

Bachelortilvalg